Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě

Mimořádný dar změnil budoucnost 10 chudých rodin v Ugandě

„Adoptivní maminka“ paní Ivana pomáhá ke vzdělání dívce Sherině z Ugandy. Mimořádným dárkem se rozhodla podpořit nejen „svoji“ ugandskou dcerku, ale i další sociálně znevýhodněné rodiny v její komunitě.

Zhruba 60 % ugandské populace vlastní hospodářské zvíře – slepice, kozy, prasata či krávy. Zvláště rodiny na vesnicích, kde žijí bezmála tři čtvrtiny obyvatel, si pořizují hospodářská zvířata, pokud mají prostor k chovu a přístup ke krmivu. Díky mléku, masu a dalším produktům vylepšují svůj jídelníček i rozpočet domácnosti.

Pro nejchudší rodiny je velkou nevýhodou, když si zvířata nemohou pořídit. Nejvíc tím trpí děti. Nedostupná je pro ně kvalitní, na bílkoviny bohatá výživa. (Jednou z nejčastějších komplikací, kterou léčí Česká nemocnice v Ugandě, je podvýživa.) A vzhledem k tomu, že venkovské rodiny hradí školné obvykle díky prodeji své zemědělské produkce, masa, mléka a vajec, je pro děti z těchto rodin méně dostupné i vzdělání.

Šance na lepší život pro 10 chudých rodin

„Adoptivní maminka“ paní Ivana se rozhodla obdarovat hned 10 nejchudších rodin v komunitě, kde žije její podporovaná studentka Sherina. Po dohodě s místními sociálními pracovníky i samotnými rodinami padla volba na hospodářské zvíře. Každá rodina dostala jednu dospělou kozu.

„S vděčností děkujeme za vaši štědrost k sociálně znevýhodněným rodinám v naší komunitě,“ říká sociální pracovník Edward. „Tyto rodiny nedostaly nikdy tak hodnotný dar, který může v dlouhodobém horizontu doslova transformovat jejich životy.“

Věříme, že se brzo dočkáme kůzlátek

Deset rodin, na které se konečně v životě usmálo štěstí, se nemohlo dočkat Dne D, kdy si měly kozy převzít ve smluvený čas v místní kanceláři programu Adopce na dálku®. Jako první dorazila dívka Mariam Najjuma se svou maminkou, která nešetřila slovy díků: „Jsem tak šťastná, že to nedovedu ani popsat. Vždycky se za vás budu modlit, ať vám Bůh oplatí vaši štědrost a dobré srdce.“

Joshua Kibedi, jehož otec je nezvěstný a matka má mentální poruchu, si kozu vyzvedl v doprovodu strýce: „Obdarovali jste nás, ačkoli nás osobně neznáte. Děkujeme vám! O kozu se budeme pečlivě starat a věříme, že se brzo dočkáme kůzlátek.“

Eunice Andiru je sirotek a pro kozu přišla s opatrovníkem: „Děkuji Charitě, která nás podporuje od doby, kdy jsme se ujali odpovědnosti za výchovu Eunice. Nebylo to snadné rozhodnutí, protože máme pět vlastních dětí, ale vaše podpora nám situaci usnadňuje. Děkujeme za kozu. Postupně chceme získat stádečko – to je pro nás naděje na lepší budoucnost.“

Další příjemce velkorysého daru, Chrisestom Mugema, sdílel s radostí: „Toužil jsem po tom mít zvíře, o které bych se mohl starat. Splnili jste můj sen! Teď půjdu nařezat kůly na přístřešek, aby naše koza dobře rostla a měla mláďata.“

„Dlouho jsem se snažila uspořit peníze a koupit kozu, aby naše rodina mohla mít čerstvé mléko, ale nezvládla jsem to,“ přiznává matka Rose Nyemera. „Bůh vyslyšel mou modlitbu.“

Pomoc, která dává lidem šanci, aby si pomohli sami

Darovat hospodářské zvíře, šicí stroj či jiný prostředek k obživě je dobrý způsob, jak pomoci nejchudším rodinám v rozvojových zemích. Stejně jako u podpory vzdělání, na pomoci nevzniká nezdravá závislost. Dar nečiní příjemce pomoci pasivním. Právě naopak! Úspěch je výsledkem jeho vlastního úsilí, jeho vlastní píle.

Nejen „adoptivní rodiče“ mohou obdarovat mimořádným darem dítě a jeho rodinu v Ugandě či Indii. Máte-li o tuto formu podpory zájem, kontaktujte Centrum zahraniční spolupráce na adopce@praha.charita.cz nebo na tel. čísle 737 280 641.

Kontaktujte nás

Alena Michněvičová

zahraniční projekty, Adopce na dálku®

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Zajistíme lidem přístup k pitné vodě.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Aktuálně z Ugandy

11. 1. 2024

„Adoptovaný“ Gordon z Ugandy se stal učitelem. Cílevědomý muž pomáhá druhým

Česká nemocnice v Ugandě

1. 12. 2023

Příběh z České nemocnice v Ugandě: Včasná léčba zachránila dítěti život

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let