Českou nemocnici jsme v Ugandě vybudovali v roce 2006, abychom zpřístupnili zdravotní péči lidem z vesnických oblastí v kraji Buikwe včetně dětí z programu Adopce na dálku® a komunit z ostrovů Viktoriina jezera. Absence zdravotní péče se odrážela ve vysoké dětské úmrtnosti, častém úmrtí matek při porodu a v celkovém špatném zdravotním stavu obyvatel. Lidé často umírali na nemoci, které dnešní medicína dokáže snadno léčit. To se díky České nemocnici daří měnit.

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy je nemocnicí pro chudé. Těžiště práce spočívá v léčbě nemocí, které trápí velkou část populace.

S čím k nám lidé nejčastěji přicházejí

 • malárie a další infekční onemocnění
 • dětská podvýživa
 • HIV/AIDS
 • tuberkulóza
 • srpkovitá anémie
 • úrazy (zlomeniny, popáleniny)
 • zdravotní obtíže vyžadující chirugické zákroky
 • komplikované porody

V jakých odděleních pacientům pomáháme

Zdraví

Všeobecná ambulance

Pro většinu pacientů je prvním místem, které v nemocnici navštíví. Lékař provede vyšetření, naordinuje potřebnou léčbu či provede ambulantní chirurgický zákrok.

Konverzace

Specializované ambulance

V České nemocnici je jich hned několik: HIV klinika, gynekologická ambulance, ambulance pro onemocnění srpkovitou anémií, zubní a oční ambulance a další.

Postel

Lůžková oddělení

Nemocnice má 90 lůžek ve 4 odděleních: dětském, všeobecném, gynekologicko-porodnickém a chirurgickém zajišťujícím pooperační hospitalizaci.

Ruce

Mobilní ordinace

Dojíždí do odlehlých vesnic, aby poskytla zdravotní prevenci těm nejchudším z nejchudších, kteří se do zdravotnických zařízení nedostanou.

Další fakta o České nemocnici v Ugandě

1

Zřizovatelem a naším hlavním místním partnerem je katolická Diecéze Lugazi. Nemocnice má status neziskového soukromého církevního zařízení.

2

Vedení nemocnice je v rukou Správní rady složené ze zástupců diecéze Lugazi, zástupců Arcidiecézní charity Praha a vedoucích zaměstnanců nemocnice.

3

Nemocnice je registrována v rejstříku ugandských zdravotnických zařízení a akreditována u Ugandského katolického zdravotního institutu (UCMB).

4

Česká nemocnice ošetří ročně více než 10.000 pacientů, kterým poskytuje ambulantní nebo hospitalizační péči.

5

Zaměstnává 86 místních pracovníků – lékařů, zdravotních sester, porodních asistentek, laborantů, administrativních pracovníků a pomocného personálu.

6

Roční rozpočet činí přibližně 8 miliónů korun. Finance získává nemocnice z ugandských státních dotací a z poplatků od pacientů. Pětinu rozpočtu pokyje dar od Arcidiecézní charity Praha.

Nemusíte být lékař na to, abyste mohli zachraňovat lidské životy. Podpořte finančně Českou nemocnici a Vaši pomoc proměníme v život zachraňující léčbu.

Jen díky pomoci českých dárců

 • Stavbu nemocnice v letech 2004-2006 podpořilo české ministerstvo zdravotnictví.
 • Vybavení darovaly české nemocnice a další průběžně nakupujeme díky finančním darům.
 • V prvních letech provozu byla nepostradatelná přítomnost slovenských a českých lékařů z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety založené prof. Vladimírem Krčmérym.
 • Na provoz nemocnice přispívá množství individuálních dárců.

Aktuálně z České nemocnice v Ugandě

Česká nemocnice v Ugandě

12. 2. 2024

Josef: „Málem jsem zemřel, ale Česká nemocnice v Buikwe mi zachránila život.“

Česká nemocnice v Ugandě

1. 12. 2023

Příběh z České nemocnice v Ugandě: Včasná léčba zachránila dítěti život

Česká nemocnice v Ugandě

31. 8. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachránila další lidský život

Česká nemocnice v Ugandě

7. 8. 2023

Mobilní ordinace zachraňuje životy lidí v odlehlých vesnicích na břehu Viktoriina jezera

Podpořte Českou nemocnici v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

 • Zaplatíme mzdy zdravotníků.
 • Vybavíme nemocnici potřebnými přístroji.
 • Uspořádáme výjezdy mobilní ordinace do odlehlých vesnických oblastí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)