Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Vyberte:

Akce v roce 2019

Výuka českého jazyka pro cizince

Místo: Praha 9 - Černý Most
Termín: 7. 2. 2019, 13:26 — 31. 12. 2019, 13:26

Trénování paměti

Trénování paměti

Pravidelné setkání s trénováním paměti. Neb nikdy není pozdě začít. Každý je vítán!

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 23. 4. 2019, 14:00 — 23. 4. 2019, 15:30

7. setkání účastníků Univerzity třetího věku: Meteorologie a současná společnost

7. setkání účastníků Univerzity třetího věku: Meteorologie a současná společnost

Pokračování dvousemestrálního kurzu zaměřeného na úkoly meterologie a přínosy pro život společnosti; zdroje a kvalitu předpovědí. Jednotlivá setkání budou probíhat v roce 2019 vždy ve středu, a to: 16.1., 20.2., 20.3., 24.4., případně i 15.5., vždy od 13:30 do 17:00. Garantem kurzu je: prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. ; *1946 v Benešově, profesor MFF UK, odborník na meteorologii, optiku, akustiku a elektřinu, prorektor Univerzity Karlovy, člen vedení České křesťanské akademie.

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 24. 4. 2019, 13:30 — 24. 4. 2019, 17:00

Klub seniorů - Korálkování

Klub seniorů - Korálkování

Klub seniorů - korálkování.

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 25. 4. 2019, 14:00 — 25. 4. 2019, 15:30

Čarodějnice 2019

carodej2019_3850

Místo: Příbram, Nový rybník
Termín: 25. 4. 2019

Folkový klub – koncert Petra Lutky

Folkový klub – koncert Petra Lutky

Tentokrát vystoupí ve Folkovém klubu legenda českého folku - Petr Lutka. Vedle výborné muziky se můžete těšit také na pěkné prostředí Charitní klubovny, občerstvení (pivo Bernard, víno, káva, čaj), milou atmosféru atd…

Vstupné je 100 Kč / osobu. Jedná se o benefiční akci, jejíž výtěžek půjde do veřejné sbírky: "Nákup budovy za účelem zřízení komunitního centra a jeho zařízení". Změny vyhrazeny. Podrobnosti a novinky sledujte prosím na webu vlasim.charita.cz a charitním facebooku. Těšíme se na setkání s vámi.

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 25. 4. 2019, 19:00 — 25. 4. 2019, 21:00

Putování „Okolo Velíše“

Putování „Okolo Velíše“

Zahájení: mše sv. v 8:30 – kostel sv. Josefa ve Velíši. Celebruje P. Mgr. Lukáš Okurka, adm. excurr.

Letos vyjdeme z Velíše po silnici směrem na Nespery, kde se občerstvíme na další putování. Budeme pokračovat polní cestou do Bedřichovic, kde navštívíme filiální kostel sv. Vavřince. Dále půjdeme po méně frekventovaných silnicích do Lipin a Sedlečka. Cestou modlitba růžence. Ve Velíši nás bude čekat pohoštění. Pořádají farníci z farnosti Velíš ve spolupráci s FCH Vlašim. Děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě akce.

Místo: začátek v kostele Sv. Josefa ve Velíši
Termín: 27. 4. 2019, 08:30

Trénování paměti

Trénování paměti

Pravidelné setkání s trénováním paměti. Neb nikdy není pozdě začít. Každý je vítán!

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 30. 4. 2019, 14:00 — 30. 4. 2019, 15:30

Setkání při kávě pro pečující

Setkání při kávě pro pečující

Během Májových slavností nás můžete navštívit v naší Charitní klubovně. Jste srdečně zváni nejen n a kávu, čaj, toaletu, ... Farní charita Vlašim rozšiřila nabídku pomoci pečujícím rodinám, které prochází náročnou a vyčerpávající péčí o svého blízkého. V rámci projektu „Farní charita Vlašim pomáhá neformálním pečovatelům“ nabízíme možnost pravidelně se scházet. Smyslem setkání je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení radostí i trápení při péči o svého blízkého. Zároveň máte možnost poradit se s odborníky v oblasti  psychologie, psychiatrie, práva, sociální práce a zdravotní péče.
Se zajímavými tématy přichází i odborníci. 

Místo: Klubovna FCH Vlašim, Na Valech 322
Termín: 1. 5. 2019, 09:00 — 1. 5. 2019, 16:00

Mše svatá v denním stacionáři

Mše svatá v denním stacionáři

Zveme Vás na mši svatou
v pátek 3. května 2019 od 10 hodin.

Místo: Náměstí T. G. Masaryka 2, Příbram
Termín: 3. 5. 2019
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371