Akce

Kalendář akcí v Komunitním centru sv. Anežky

Datum konání: 1. 2. - 30. 6. 2024

Připravujeme: Noc kostelů v charitním kostele sv. Kajetána

Datum konání: 7. 6. 2024, od 14:00

Připravujeme 32. benefiční koncert

Datum konání: 31. 10. 2024, od 19:00

Proběhlé akce

Sbírka potravin

Datum konání: 13. 4. 2024, od 8:00

Podpůrná skupina pro rodinné pečující

Datum konání: 8. 4. 2024, od 17:00

Mše svatá za mír na Ukrajině a ve Svaté zemi

Datum konání: 14. 3. 2024, od 18:00

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Datum konání: 14. 2. - 26. 3. 2024