Akce

Proběhlé akce

1. setkání Klubu seniorů v Praze 14

Místo: Bobkova 34, Praha 14 (prostory Farní charity Praha 14)

Datum konání: 20. 7. 2022, od 14:00

Noc kostelů v charitním kostele sv. Kajetána

Místo: kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha-Malá Strana

Datum konání: 10. 6. 2022, od 14:00

Štafetová pouť Praha – Orvieto

Místo: Praha a další kraje České republiky

Datum konání: 3. - 16. 6. 2022

Benefiční koncert orchestru Utrechtské univerzity

Místo: kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha 1-Malá Strana

Datum konání: 5. 5. 2022, od 18:00

Koncert duchovní hudby

Místo: kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha 1-Malá Strana

Datum konání: 30. 4. 2022, od 17:00

Sbírka potravin

Místo: vybrané supermarkety (více v textu)

Datum konání: 23. 4. 2022, od 8:00

Bohoslužba za mír na Ukrajině, za oběti války a pandemie covid-19

Místo: kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha-Malá Strana

Datum konání: 30. 3. 2022, od 18:00

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Datum konání: 2. 3. - 10. 4. 2022

Tříkrálový průvod centrem Prahy ZRUŠEN

Místo: Praha-Malá Strana, Staré Město

Datum konání: 6. 1. 2022, od 14:30

Tříkrálová sbírka

Doprovodné akce Tříkrálová sbírky 2022

Datum konání: 1. - 16. 1. 2022

Rozhovor s Ondřejem Štulířem o službě Asistované setkávání

On-line seminář Konflikt mezi rodiči očima dítěte

Místo: on-line prostřednictvím programu ZOOM

Datum konání: 9. 12. 2021, od 17:00

30. výročí Domova sv. Rodiny pro lidi s mentálním postižením

Místo: kostel sv. Fabiána a Šebestiána, Libocká 41/5, Praha 6-Liboc

Datum konání: 8. 10. 2021, od 15:00