Štafetová pouť Praha – Orvieto

Místo: Praha a další kraje České republiky Termín: 22. 5. 2020 - 2. 6. 2021

Štafetová pouť Praha – Orvieto

Letošní 15. ročník štafetové poutě z Prahy do italského Orvieta u příležitosti svátku Božího Těla se uskuteční ve 12 etapách. Srdečně vás zveme k účasti a připojujeme program pouti.

O štafetové pouti z Prahy do Orvieta

Štafetový běh z Prahy do italského Orvieta a Bolseny připomíná eucharistický zázrak, který se odehrál před více než 750 lety a který je spjatý s českým knězem Petrem. Na základě tohoto zázraku se dnes po celém světě slaví jeden z nejvýznamnějších svátků katolické církve, svátek Corpus Domini.

Podle legendy se kněz Petr z Prahy roku 1263 putoval do Říma k hrobu sv. Petra. Na zpáteční cestě se zastavil ve městě Bolsena severně od Říma. Už v Praze vyslovil nejednou pochybnosti o skutečné přítomnosti Krista ve svátosti oltářní – eucharistii. Petr doufal, že setkání s papežem Urbanem IV. mu pomůže pochybnosti rozehnat. Když pak sloužil mši v bolsenském kostele sv. Kristiny, odehrál se zázrak. Pozdvihl hostii – nekvašený chléb – a ta se celá, kromě míst, kde ji kněz držel prsty, proměnila v tělo a začala hojně krvácet.

Krev se zachovala (jako u dalších několika stovek eucharistických zázraků) dodnes a je předmětem celosvětového katolického svátku Těla a krve Páně (Božího těla) – Corpus Domini. Při vědeckých zkoumáních se krev z těchto zázraků shoduje s krví na věhlasném Turínském plátně, ve kterém byl zabalen po ukřižování Ježíš Kristus, než byl vzkříšen z mrtvých. V orvietské katedrále (poblíž Bolseny) se uchovávají zázračné relikvie.

Myšlenka připomenout formou běžecké štafety mladých Čechů a Italů cestu kněze Petra z Prahy do Říma v roce 1263 vznikla na italské straně v roce 2000, kdy byla Praha „Evropským městem kultury“. Zpočátku se štafeta konala každý třetí rok. Později, jak vzrůstala její popularita, se proměnila v každoroční akci. V průběhu času běžeckou štafetu nahradilo pěší putování přístupné většímu okruhu poutníků.

Slavnost Božího těla, Corpus Domini, má tedy své české kořeny v Praze. V roce 2014 se oslavilo 750. výročí ustanovení tohoto svátku, kterého se v Římě zúčastnil i papež František. Akce se svátkem spojené, včetně té česko-italské štafety, jsou velkou propagací duchovní evropské sounáležitosti.

Sledujte štafetovou pouť na facebooku