Štafetová pouť Praha – Orvieto

Místo: Praha - Orvieto Termín: 9. - 12. 10. 2020

Štafetová pouť Praha – Orvieto

Letošní 20. ročník štafetové poutě z Prahy do italského Orvieta u příležitosti svátku Božího Těla se nemohl kvůli pandemii koronaviru uskutečnit.  Alespoň symbolicky, třemi etapami poutě, si tuto událost připomeneme v říjnu. Srdečně vás zveme k účasti a připojujeme přesný program pouti.

O štafetové pouti z Prahy do Orvieta

Corpus Domini – svátek Božího Těla, se slaví po celém světě vždy devět týdnů po velikonočních svátcích. Jeho tradice je spojena se zázrakem, který se udál ve 13. století v italské Bolseně při cestě pražského kněze Petra do Říma. Na počest tohoto zázraku byl v nedalekém Orvietu roku 1264 papežskou bulou ustanoven jeden z největších římskokatolických svátků.

Štafetový běh z Prahy do italského Orvieta a Bolseny připomíná více jak 750 let starý eucharistický zázrak, kdy českému knězi z Prahy, který pochyboval o živém Kristu v hostii při bohoslužbě, začala tato hostie (z latiny, oběť) krvácet. Krev se zachovala (jako u dalších několika stovek eucharistických zázraků) dodnes a je předmětem celosvětového katolického svátku Těla a krve Páně (Božího těla) – Corpus Domini. Při vědeckých zkoumáních se krev z těchto zázraků shoduje s krví na věhlasném Turínském plátně, ve kterém byl zabalen po ukřižování Ježíš Kristus, než byl vzkříšen z mrtvých. Bohatost těchto oslav byla unikátně zaznamenána pro tento dokument jak v Bolseně, v Orvietu, tak také s papežem Františkem v římském Lateránu a basilice Santa Maria Maggiore.

Myšlenka připomenout formou běžecké štafety mladých Čechů a Italů cestu kněze Petra z Prahy do Říma v roce 1263, na základě které se dnes po celém světě slaví svátek Corpus Domini, vznikla na italské straně v roce 2000, kdy byla Praha „Evropským městem kultury“. Corpus Domini – svátek Božího těla je jeden z nejvýznamnějších svátků katolické církve, který vznikl na základě eucharistického zázraku v Bolseně, severně od Říma a v blízké orvietské katedrále se uchovávají zázračné relikvie. Podle legendy se kněz Petr z Prahy roku 1263, po vykonané pouti k hrobu sv. Petra v Římě, na zpáteční cestě zastavil v Bolseně. Už v Praze vyslovil nejednou pochybnosti, kterými velmi trpěl, o skutečné přítomnosti Krista ve svátosti oltářní – eucharistii. Petr doufal, že setkání s papežem Urbanem IV. mu pomůže pochybnosti rozehnat. Když pak sloužil mši v bolsenském kostele sv. Kristiny, odehrál se onen zázrak. Pozdvihl hostii – nekvašený chléb a ta se celá, kromě míst, kde ji kněz držel prsty, proměnila v tělo – na maso a začala hojně krvácet.

Slavnost Božího těla „Corpus Domini“ má tedy své české kořeny v Praze. V roce 2014 se oslavilo 750. výročí ustanovení tohoto svátku, kterého se v Římě zúčastnil i papež František. Akce se svátkem spojené, včetně té česko-italské štafety, jsou velkou propagací duchovní evropské sounáležitosti.

Eucharistii ustanovil sám Ježíš Kristus při poslední večeři, kdy pravil „Toto je moje tělo“ a „Toto je moje krev“ a „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (J6,54). Je to geniální způsob, kterým Spasitel zanechává lidstvu projev své neustálé přítomnosti, vnímatelné i tělesně, skrze smysly.

Více informací

Další chystané akce

Sbírka potravin

Místo: vybrané supermarkety (více v textu)

Datum konání: 24. 4. 2021, od 8:00