Štafetová pouť Praha – Orvieto

Místo: Praha a další kraje České republiky Termín: 3. - 16. 6. 2022

Štafetová pouť Praha – Orvieto

Letošní 16. ročník štafetové poutě z Prahy do italského Orvieta u příležitosti svátku Božího těla se uskuteční ve 12 etapách. Srdečně vás zveme k účasti a připojujeme program pouti (MS Word ke stažení).

Plakát štafetové pouti (Pdf ke stažení)

O štafetové pouti z Prahy do Orvieta

Štafetová pouť z Prahy do italského Orvieta a Bolseny připomíná eucharistický zázrak, který se odehrál před více než 750 lety a který je spjatý s českým knězem Petrem. Na základě tohoto zázraku se dnes po celém světě slaví jeden z nejvýznamnějších svátků katolické církve, svátek Božího těla.

Podle legendy kněz Petr z Prahy roku 1263 putoval do Říma k hrobu sv. Petra. Na zpáteční cestě se zastavil ve městě Bolsena severně od Říma. Už v Praze vyslovil nejednou pochybnosti o skutečné přítomnosti Krista ve svátosti oltářní – eucharistii. Petr doufal, že setkání s papežem Urbanem IV. mu pomůže pochybnosti rozehnat. Když pak sloužil mši v bolsenském kostele sv. Kristiny, odehrál se zázrak. Pozdvihl hostii – nekvašený chléb – a ta se celá, kromě míst, kde ji kněz držel prsty, proměnila v tělo a začala hojně krvácet.

Krev se zachovala (jako u dalších několika stovek eucharistických zázraků) dodnes a je předmětem vědeckých zkoumání. Při nich se zjistilo, že se krev z těchto zázraků shoduje s krví na věhlasném Turínském plátně, ve kterém byl zabalen po ukřižování Ježíš Kristus, než byl vzkříšen z mrtvých. V orvietské katedrále (poblíž Bolseny) se uchovávají zázračné relikvie. A od té doby se na celém světě slaví svátekTěla a krve Páně – Corpus Domini (Božího těla).

Myšlenka připomenout formou běžecké štafety mladých Čechů a Italů cestu kněze Petra z Prahy do Říma v roce 1263 vznikla na italské straně v roce 2000, kdy byla Praha „Evropským městem kultury“. Zpočátku se štafeta konala každý třetí rok. Později, jak vzrůstala její popularita, se proměnila v každoroční akci. V průběhu času běžeckou štafetu nahradilo pěší putování přístupné většímu okruhu poutníků.

Slavnost Božího těla, Corpus Domini, má tedy své české kořeny v Praze. V roce 2014 se oslavilo 750. výročí ustanovení tohoto svátku, kterého se v Římě zúčastnil i papež František. Akce se svátkem spojené, včetně té česko-italské štafety, jsou velkou propagací duchovní evropské sounáležitosti.

Sledujte štafetovou pouť na facebooku

Další chystané akce

Výstava obrázků ukrajinských dětí

Místo: kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha 1

Datum konání: 20. 1. - 20. 2. 2023

Mše svatá u příležitosti zahájení Roku Santiniho

Místo: kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, Nerudova 22, Praha 1

Datum konání: 9. 2. 2023, od 16:30

Společenský večer a ples Charity

Místo: Hotel Belvedere, Milady Horákové 19, Praha 7

Datum konání: 18. 2. 2023, od 18:00

Postní almužna: Pomáhejte půstem!

Datum konání: 22. 2. - 9. 4. 2023