Psal se únor 2007. Tehdy jsme zahájili provoz České nemocnice sv. Karla Lwangy. Obyvatelům vesnického kraje Buikwe, včetně komunit z ostrovů Viktoriina jezera, jsme tím začali měnit životy. Unikátní nemocnice si velmi rychle získala dobré jméno a pověst. Její provoz je možný jen díky dobrovolným příspěvkům českých dárců.

Ročně tu ošetří tisíce pacientů. Nejčastěji je trápí malárie, tuberkulóza a HIV, infekce, průjmy a podvýživa. Jsou chudí, a proto jsou poplatky v nemocnici nízké. Zvláštní pozornost tu lékaři věnují těhotným ženám, které jsou HIV pozitivní. Kvalitní léčba totiž pomůže k tomu, aby novorozené dítě nebylo infikované. Neméně důležitá je prevence. Mobilní ordinace vyjíždí do odlehlých vesnic, kde pomáhá včas odhalit onemocnění, které by v budoucnu přineslo vážné zdravotní komplikace.

Ze začátku jsme do nemocnice vysílali lékaře z Česka a Slovenska, aby odborně vychovali tamní zdravotnický personál a předali jim své dlouholeté zkušenosti. To se podařilo a po deseti letech jsme mohli předat vedení plně do rukou místních partnera – diecéze Lugazi. Nadále nemocnici finančně podporujeme, abychom udrželi dobrou kvalitu zdravotní péče. To vše je možné díky darům českých dárců. Děkujeme vám!

Jakou péči poskytujeme

Konverzace

Specializované ambulance

Patří mezi ně porodní a gynekologická ambulance, HIV klinika, oční, zubní a další specializované ordinace.

Zdraví

Lůžková oddělení

Máme 80 lůžek pro dětské i dospělé pacienty.

Stužka

Operační sály

Provádíme běžné chirurgické zákroky.

Budík

Mobilní ambulance

Lékaři vyjíždí do odlehlých vesnic, aby poskytli zdravotní péči a prevenci včas.

Dar (srdce nad rukama)

Porodnice

Porodnice zachraňuje životy při komplikovaných porodech a císařských řezech.

Tabule (obrázky)

Laboratoř

V diagnostice řady tropických nemocí je nezastupitelná laboratoř.

Globus

Vzdělávání personálu

Lékaři, sestry i porodní asistentky pravidelně zvyšují svou odbornost.

Děti

Osvěta

Učíme správným zásadám hygieny a výživy, věnujeme se prevenci HIV/AIDS a dalších chorob.

Čeho chceme dosáhnout? Jaké jsou naše cíle?

1

Doplnit program Adopce na dálku® o kvalifikovanou zdravotní a preventivní péči pro podporované děti.

2

Zajistit kvalitní lékařskou a preventivní péči pro další obyvatele kraje Buikwe, zvláště pak pro těhotné ženy a matky s dětmi.

3

Šířit osvětu o správných zásadách hygieny a výživy, o možnostech prevence HIV/AIDS, malárie a dalších chorob.

4

Přispět ke snížení dětské úmrtnosti, podvýživy, přenosu viru HIV z matky na dítě.

5

Zvyšovat kvalitu stávajících služeb včetně integrace služeb nabízených HIV klinikou, jejíž výstavba představuje samostatný projekt.

6

Zvyšovat kvalifikaci místního zdravotního personálu.

7

Implementovat efektivní informační systém a transparentní hospodaření se zásobami a léčivy.

8

Budovat kapacitu místních partnerů, aby nadále zvládali provozovat nemocnici bez našeho podílu na řízení.

9

Mobilizovat svépomocné síly vesnických komunit prostřednictvím interaktivních vzdělávacích programů.

10

Zapojit širokou veřejnost České republiky do pomoci v zahraničí a informovat ji o rozvojové problematice.

Podpořte Českou nemocnici v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme mzdy zdravotníků.
  • Vybavíme nemocnici potřebnými přístroji.
  • Uspořádáme výjezdy mobilní ordinace do odlehlých vesnických oblastí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)