Čísla účtů a variabilní symboly

Podpořte sociální služby darem na účet 749986/5500

variabilní symbol – účel daru

10 – sociální služby (podpoříte sociální službu, která pomoc aktuálně nejvíc potřebuje)

21 – Azylový dům sv. Gerarda
24 – Azylový dům Gloria
30 – Centrum pro tělesně postižené Fatima
32 – Sociální bydlení
34 – Osobní asistence
40 – Azylový dům sv. Terezie
41 – Přímá a humanitární pomoc
42 – Poradna sv. Vincence z Pauly
43
– Středisko Migrace
45 – Poradna Magdala
60 – Domov sv. Václava
62 – Domov se zvláštním režimem, Stacionář pro seniory
64 – Domov pro seniory kardinála Berana
66 – Domov svaté Rodiny
70 – Pečovatelská služba

Podpořte zahraniční projekty darem na účet 749011/0100

variabilní symbol – účel daru

20 000 – zahraniční projekty

20 100 – Indie
20 200 – Uganda
20 400 – Uzbekistán
20 500 – Bělorusko
20 800 – Zambie

20 930 – Zdravotnické projekty
20 960 – Vzdělávání
20 970 – Komunitní rozvoj
20 050 – Krizový humanitární fond

20 804 – Česká nemocnice v Ugandě
20 570 – Podpora seniorů v Bělorusku (Domovy pro seniory, terénní péče)

Speciální sbírkové konto na podporu Běloruska:
749994/5500

Speciální sbírkové konto pro Českou nemocnici v Ugandě:
749126/5500

Darujte právě teď

 

Co jsme díky vašim darům dokázali?

  • Pečujeme o více než 160 seniorů a lidí s postižením v našich domovech.
  • Každou zimu zachráníme několik lidí bez domova před umrznutím venku.
  • Tisícům chudých dětí v rozvojových zemích zajišťujeme vzdělání.
  • Zachraňujeme lidské životy v subsaharské Africe, kde jsme postavili nemocnici.

Potřebujete s něčím pomoci?

Mgr. Marie Reschelová

komunikace s dárci