Otázky, které často kladete o darech a daních

Dar, který nám poskytnete, vám může snížit daně a registrace v charitní databázi dárců ušetřit práci. Jak na to shrnujeme v následujících odpovědích na nejčastější otázky, které nám ohledně plateb, darů a daní kladete.

Chci si platbu zaslanou na podporu Adopce na dálku® nebo jiného projektu Arcidiecézní charity Praha odečíst z daní. Jak postupovat?

Jsem-li registrován v databázi dárců Arcidiecézní charity Praha, kdy mohu Souhrnné potvrzení o darech očekávat?

Zaslal jsem finanční dar, ale nejsem registrovaný v databázi dárců Arcidiecézní charity Praha. Dostanu také potvrzení pro možnost daňového odpočtu?

Jsou nějaká omezení ve výši daru, který chci uplatnit pro snížení daňového základu?

Jsem registrován v databázi dárců, ale moje účetní vyžaduje, abych potvrzení o daru poskytl dříve než v lednu.

Moje účetní žádá změnu ve znění Potvrzení o daru, například doplnění přesného data poskytnutého daru či účelu daru. Je tento požadavek oprávněný?

Nepřišlo mi potvrzení o daru pro daňové účely. Kam se mám obrátit?

Jak postupovat v případě společného jmění manželů? Můžeme si od daňového základu odečíst oba poměrnou část daru nebo ho odečíst jen ten z nás, kdo chce?

Můžu si změnit odpočet daru z fyzické osoby na firmu nebo obráceně?

Mohu své registrované dárcovství převést na svého potomka?

Zapomněl jsem nahlásit změnu ve svých registračních údajích dárce. Je možné v Potvrzení o daru opravit tyto údaje zpětně?

Poskytnu-li dar, uzavře se mnou Arcidiecézní charita Praha darovací smlouvu?

Zakoupil jsem si vstupenku na benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. Bude tento dar zahrnut v mém Souhrnném potvrzení o darech?

Nenašli jste hledanou informaci? Kontaktujte nás.

Mgr. Marie Reschelová

komunikace s dárci