Arcidiecézní charita Praha

Jsme křesťanská organizace, která už víc než 100 let pomáhá lidem v nouzi. Poskytujeme profesionální sociální služby. Pomáháme v rozvojových zemích světa, kde jsme mj. pomohli 36 tisícům chudých dětí ke vzdělání.

Chcete o nás vědět něco navíc?

Naše logo nenajdete na billboardech ani naši reklamu v novinách či televizi. Neutrácíme totiž peníze za inzerci, neplatíme PR agenturu.

Náš administrativní aparát je malý. Lidé z byznysu se občas diví, že dokážeme desítky projektů, na kterých pracuje 300 zaměstnanců a jejichž roční obrat je 200 milionů, obstarat s desetičlenným vedením.

Nám to jde. Dokonce se nám daří rozjíždět nové projekty a služby.

Zajímá vás proč?

Jednak nás naše práce baví a věnujeme se jí nejen v pracovní době. Často se u nás vtipkuje, že Charita není zaměstnání, ale poslání a životní styl.

Také je to díky tomu, že jsme skvěle sehraní. Vedoucí pracovníci u nás pracují v průměru 20 let. Nepotřebujeme na všechno složité směrnice a předpisy. Byrokracie je minimální, jen ta nejmenší nutná, kterou po nás vyžadují donoři a úřady. (I ta stačí.)

A co je naší hnací silou? Pomoc konkrétnímu člověku! Nejlépe to vystihla matka Tereza, když řekla: „Kdybych viděla davy ubožáků, nikdy bych nemohla svoji práci začít. Zajímá mě jen jednotlivec, můj bližní, tomu mohu pomoci, a tak pomáhám.“

Stručný přehled

Formulář

Právní forma

církevní právnická osoba (registrační číslo 8/1-01-705/1996; Rejstřík církevních právnických osob MK ČR)

Konverzace

Náš zřizovatel

Arcibiskupství pražské

Dar (srdce nad rukama)

Kde působíme

pražská arcidiecéze (Hl. m. Praha, Středočeský kraj, část kraje Ústeckého), Indie, Uganda, Bělorusko.

Globus

Celosvětová síť

Patříme ke Caritas Internationalis – největší mezinárodní organizaci pomáhající lidem v nouzi  téměř ve všech zemích světa.

Hodnoty, které zastáváme

Stužka

DŮSTOJNOST

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Z toho pramení důstojnost každé lidské bytosti. Respektujeme a chráníme lidský život od začátku až do konce. Pomáháme těm, jejichž důstojnost je pošlapávána.

Ruce

SOLIDARITA

Solidarita je pro nás postojem empatie, s níž se snažíme vcítit do situace chudých a potřebných a vidět svět z jejich perspektivy. Nasazujeme se za ty, kdo žijí na okraji, nemají ve společnosti „hlas“ a nemohou si sami pomoci.

Skupina lidí

SUBSIDIARITA

Pomáháme lidem, aby si pomohli sami. Stavíme na jejich vlastních schopnostech a podněcujeme je, aby se aktivně podíleli na změně vlastní obtížné situace. Vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu.

Formulář

POCTIVOST

S poctivostí přistupujeme nejen k hledání nejefektivnější formy pomoci potřebným, ale i k našim dárcům. Striktně respektujeme účelovost prostředků darovaných na konkrétní činnosti. Jsme otevření a transparentní.

Pomáhejte nám pomáhat!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Co jsme díky vašim darům dokázali?

  • pečujeme o 170 seniorů a lidí s postižením v našich domovech
  • každou zimu zachráníme několik lidí bez domova před umrznutím venku
  • desetitisícům chudých dětí v rozvojových zemích zajišťujeme vzdělání
  • zachraňujeme lidské životy v subsaharské Africe, kde jsme postavili nemocnice

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)