Arcidiecézní charita Praha

Jsme křesťanská organizace pomáhající lidem v nouzi. Naší vizí je svět, v němž jsou extrémní chudoba a ponižující utrpení nepřijatelné.

Nejvyšší hodnotou je pro nás důstojnost každého člověka, která je nezávislá na jeho fyzickém, psychickém, sociálním či morálním stavu. Lidi, kterým pomáháme, nesoudíme, ale přijímáme je.

Pomáháme v Praze a Středočeském kraji (v pražské arcidiecézi) ve 20 sociálních službách a projektech. Metodicky vedeme pět desítek farních a oblastních Charit. Společně pomůžeme každý rok více než 20 tisícům potřebných lidí.

S podporou individuálních a firemních dárců podporujeme v zahraničí (Indie, Uganda, Zambie, Bělorusko) vzdělávání sociálně potřebných dětí, zdravotní péči a rozvoj komunit.

Patříme ke Caritas Internationalis – největší mezinárodní organizaci pomáhající lidem v nouzi ve více než 160 zemích světa. Jsme celosvětová rodina. Sdílíme stejné hodnoty. Pojí nás poslání pomáhat slabým a trpícím. Díky tomu jsme tam, kde je naše pomoc potřeba.

Základní údaje

Právní forma

církevní právnická osoba (registrační číslo 8/1-01-705/1996; Rejstřík církevních právnických osob MK ČR)

Zřizovatel

Arcibiskupství pražské

Působnost

pražská arcidiecéze (Hl. m. Praha, Středočeský kraj, část kraje Ústeckého), Indie, Uganda, Zambie, Bělorusko

Statutární zástupce

Ing. Jaroslav Němec, ředitel

Co znamená CHARITA?

Název Charita pochází z latinského Caritas. Caritas je láska. Boží láska ke všem lidem, která nezná hranice, jako je rasa, náboženské vyznání či politické preference. Především je to láska k chudým, trpícím a k lidem na okraji společnosti. Charita je tu proto, aby tuto lásku uváděla do praxe. Činí tak prostřednictvím pomoci lidem, kteří jsou v nouzi:

Charita, to je azyl pro osamělou matku s dětmi, nocleh pro člověka bez přístřeší, poradenství pro zadluženého, domov pro člověka s mentálním postižením, vzdělání pro negramotného, péče o seniora, ošetření pro nemocného, doprovázení umírajícího a mnohem víc. Charita je přijetí a solidarita. Charita je odbornost a profesionalita.

Hodnoty, které zastáváme

Stužka

DŮSTOJNOST

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Z toho pramení nezcizitelná důstojnost každé lidské bytosti. Respektujeme a chráníme lidský život od začátku až do konce a pomáháme těm, jejichž důstojnost je pošlapávána.

Ruce

SOLIDARITA

Solidarita je pro nás postojem empatie, s níž se snažíme vcítit do situace chudých a potřebných a vidět svět z jejich perspektivy. Nasazujeme se za ty, kdo žijí na okraji, nemají ve společnosti „hlas“ a nemohou si sami pomoci.

Skupina lidí

SUBSIDIARITA

Pomáháme lidem, aby si pomohli sami. Stavíme na jejich vlastních schopnostech a podněcujeme je, aby se aktivně podíleli na změně vlastní obtížné situace. Vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu.

Formulář

POCTIVOST

S poctivostí přistupujeme nejen k hledání nejefektivnější formy pomoci potřebným, ale i k našim dárcům. Striktně respektujeme účelovost prostředků darovaných na konkrétní činnosti. Jsme otevření a transparentní.

Novinky

Aktuálně z Běloruska

16. 9. 2020

Běloruska Ania Vybíralová: Život v Česku mi rozšířil obzory

Aktuálně z Běloruska

8. 9. 2020

Vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc Bělorusku

Aktuálně ze Zambie

4. 9. 2020

Pomoc do Zambie pro 370 chudých rodin: mýdla, potraviny i vitamíny

Articles

14. 8. 2020

Pension or Social Service – Both are services for the people

Pomáhejte nám pomáhat!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Co jsme díky vašim darům dokázali?

  • pečujeme o 120 seniorů a lidí s postižením v našich domovech
  • každou zimu zachráníme několik lidí bez domova před umrznutím venku
  • tisícům chudých dětí v rozvojových zemích zajišťujeme vzdělání
  • zachraňujeme lidské životy v subsaharské Africe, kde jsme postavili nemocnice

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)