30 let zahraniční pomoci: Desetitisícům chudých rodin a dětí jsme změnili život k lepšímu

Letos si Arcidiecézní charita Praha připomíná 30. výročí pomoci v zahraničí. V roce 1993, v době, kdy charita začala znovu rozvíjet sociální služby, zároveň obrátila pozornost na pomoc rozvojovým zemím, kde žije velká část populace pod hranicí chudoby.

První zemí, kam mířila pomoc Arcidiecézní charity Praha, byla Indie. Nejen tam, ale také v Ugandě, Zambii a dalších zemích se soustředí na 3 klíčové oblasti.

Na vzdělání se zaměřuje program Adopce na dálku®. Nejchudším dětem dává šanci chodit do školy. Čeští dárci za uplynulé tři dekády podpořili ve vzdělávání více než 36 tisíc chudých dětí.

Charita podporuje také rodiny a komunity, ve kterých děti vyrůstají. Velmi efektivní se ukázalo dát jejich rodičům zdroje obživy, formou mikropůjček a rekvalifikací jim pomoci rozjet nějaké podnikání.

Třetí důležitou oblastí, na kterou se charita zaměřuje, je zdravotní péče a prevence. Největším projektem je Česká nemocnice v Ugandě.

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Indie

10. 11. 2023

Paní Ranjitha z Indie získala nejen stabilní příjem, ale i novou sílu do života

Aktuálně z Indie

8. 11. 2023

Příběh z Indie: Vnučka a babička obrátily kormidlo svého života s pomocí Charity

Aktuálně z Ugandy

6. 11. 2023

Od podlahy po střechu: Jak jsme proměnili Nemocnici sv. Josefa v Ugandě