Adopce na dálku® pomáhá 30 let

15. 11. 2023 Adopce na dálku®

Adopce na dálku<sup>®</sup> pomáhá 30 let

Článek vyšel v Katolickém týdeníku č. 46/2023
Autor: Jiří Macháně 

Nejdéle fungujícím českým rozvojovým projektem v zahraničí se letoškem stala Adopce na dálku. Za tři dekády – počínaje rokem 1993 – zaplatili čeští dárci vzdělání více než 36 tisícům nejchudších dětí.

Právě před třiceti lety podpořila Arcidiecézní charita Praha díky spolupráci s nenápadnou indickou řeholnicí Marií Goretti první stovku dětí ze slumů v Kalkatě. Nikdo z organizátorů této pomoci si tehdy ani v nejmenším nepředstavoval, že by se ta kapka soucitu s dětmi v daleké Indii mohla rozrůst do současných rozměrů a do činnosti hned v několika zemích světa. Na začátku 90. let se totiž podpora chudším zemím omezovala na humanitární pomoc formou vyslání kamionu oděvů či potravin.

„Když u nás tato úplně nová podoba dlouhodobé a systematické rozvojové pomoci začínala, moc jsme nevěřili, že by na ni lidé reagovali v takovém rozsahu. Kolegyně, která se tímto způsobem podpory odborně zabývala, tehdy tipovala, že zájem a ochota finančně pomáhat dětem v dalekých zemích se studiem se zastaví asi tak u dvou tisíc dětí. Je neuvěřitelné se po letech dozvídat, že v případě Adopce na dálku hovoříme o osmnáctinásobku,“ vzpomíná pro KT Pavel Nováček z Katedry rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Adopci na dálku považuje za trvale úspěšnou a efektivní cestu, jak lze svou podporu lidem skutečně doručit. „Velmi se mi líbí, že jednotlivé příspěvky nacházejí své konkrétní příjemce a ty peníze se prakticky nedají zneužít,“ zdůrazňuje Nováček. Je to díky partnerským organizacím v cílových zemích, inspekčnímu dohledu i zpětné vazbě dárcům prostřednictvím dopisů.

„Je proto naprosto jasné, že peníze putují tam, kam je dárce posílá,“ potvrzuje Jarmila Lomozová, která stála v čele tohoto projektu mezi roky 2003 a 2011. „Adresnost podpory je doposud nejlepším způsobem, jak dárci přiblížit i dopad jeho pomoci. Informujeme pravidelně i prostřednictvím Katolického týdeníku. Příjemce finančních darů vedeme k aktivitě a podporou vzdělání snižujeme jeho závislost na jakékoliv pomoci v budoucnosti,“ vyzdvihuje Lomozová.

Celé město vzdělaných

Pražská arcidiecézní Charita odhaduje, že adoptované děti odeslaly za tři dekády dárcům více než půl milionu dopisů, ve kterých jim popisují svůj život, a hlavně studia. Prakticky jedno české okresní město by naplnily jen děti, které už své vzdělání úspěšně zakončily. Databáze „adoptovaných“ dětí dnes v charitním archivu zabírá osmdesátku šanonů.

V průběhu času se Charita začala věnovat také rozvojové pomoci, kterou adresuje celým komunitám, kde adoptované děti žijí. Podporuje tamní drobné podnikání nebo rozvoj infrastruktury. „Je to tak dobře. Nejde totiž jen o pomoc konkrétním dětem, mohlo by to budit i závist a animozitu. Je proto velmi dobré, když takový projekt kromě nové generace dětí rozvíjí i místní komunitu jako celek. Držím Adopci na dálku palce, sám jsem dvacet let měl adoptované dítě,“ uzavírá Pavel Nováček.

Globus

Pokud bychom chtěli všechny „adoptované“ děti vzít na výlet, museli bychom objednat 660 autobusů. Kolona by byla dlouhá deset kilometrů.

Šipka nahoru
Budík

Koncert, na kterém by každé „adoptované“ dítě zazpívalo dvouminutovou písničku, by trval nepřetržitě dnem i nocí 1,5 měsíce.

Šipka nahoru
Dar (srdce nad rukama)

Kdybychom chtěli dát každému „adoptovanému“ dítěti tabulku čokolády, vážil by tento nepatrný dárek víc než 3,5 tuny.

Foto: Slavnostní uvedení studny do provozu v ugandské vsi Masaba. V minulém týdnu se ho během inspekční cesty zúčastnil i ředitel Arcidiecézní charity Praha (ADCH) Jaroslav Němec a požehnal ji P. Edward Walczyk, člen Rady ADCH. Studna byla vybudovaná díky jednomu z rozvojových mikroprojektů přidružených k Adopci na dálku v této africké zemi.

Pomáhat v zahraničí můžete i vy

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Vybavíme vesnické školy pomůckami.
  • Zaplatíme léčbu nejchudším lidem, kteří na ošetření nemají.
  • Uspořádáme krejčovský kurz pro ženy z chudých rodin.
  • Zaplatíme školné nadaným sociálně potřebným dětem.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Česká nemocnice v Ugandě

11. 6. 2024

Česká štědrost zachraňuje životy v Ugandě: Jessica bojuje s nemocemi i chudobou

Česká nemocnice v Ugandě

2. 6. 2024

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě prošla díky české podpoře renovací

Česká nemocnice v Ugandě

14. 5. 2024

Děkuji za pomoc: Uganďanka chválí obyvatele České republiky za dar nemocnice

Aktuálně o pomoci v zahraničí

9. 5. 2024

V kostele sv. Kajetána byla zahájena výstava zaměřená na východní Afriku