Jak prožívají půst studenti z programu Adopce na dálku® v Bělorusku

4. 3. 2024 Adopce na dálku®

Jak prožívají půst studenti z programu Adopce na dálku<sup>®</sup> v Bělorusku

Charita Grodno sdílí, jak prožívají půst studenti z programu Adopce na dálku®, včetně bohoslovců, a vyjadřuje upřímnou vděčnost za podporu, která pomáhá dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin.

„Vedeme věřící v celé grodenské diecézi zahrnující 174 farností k duchovnímu prožívání půstu a ke skutkům milosrdenství,“ přibližuje ředitel Charity Grodno P. Oleg Petrashko, který během půstu vede v mnoha farnostech duchovní cvičení. Jeho Charita rozvinula za 30 let své činnosti i díky pomoci ze zahraničí řadu projektů na pomoc sociálně slabým rodinám, lidem s postižením i seniorům.

Půst prožívají aktivně i děti zapojené do programu Adopce na dálku®. Prožily křížovou cestu a zorganizovaly několik charitativních sbírek. Například děti z farnosti Milosrdného Ježíše v Postavech a ve farnosti sv. Ondřeje apoštola v Lyntupech zorganizovaly akci Srdce pro Dášu. Napekly perníková srdce a prodávaly je v kostelech. Výtěžek akce podpoří léčení třináctileté Dáši, která onemocněla rakovinou.

Adopce na dálku® pomáhá 32 seminaristům

Do své práce nejen během půstu zapojuje Charita Grodno i studenty teologie. „Budoucí kněží tak mají příležitost učit se službě bližním v duchu evangelia,“ doplňuje P. Oleg.

Arcidiecézní charita Praha již několik let poskytuje podporu studentům interdiecézního vyššího teologického semináře v Grodně. Čeští dárci pomáhají v současné době 32 seminaristům v programu Adopce na dálku®. Roční příspěvek využívají studenti na úhradu nákladů na ubytování, dopravu, na nákup učebnic, literatury a dalších potřebných věcí. „Jednomu ze seminaristů předepsal oční lékař brýle, které si mohl zakoupit díky podpoře českého dárce,“ uvádí příklad za všechny P. Oleg.

„Děkuji všem „adoptivním rodičům“ v Česku za jejich podporu. V každém slově, v každém činu, v každé poskytnuté pomoci, v každém člověku se nám zjevuje Bůh. Období půstu nám dává další příležitost si to uvědomit, procítit, přijmout a být za to vděční,“ uzavírá P. Oleg.

Pomáhejte v Bělorusku

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Dlouhodobě podporujeme sociálně slabé rodiny s dětmi
  • Pomáháme seniorům v domovech v Kryčevě a Krasnopole

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Aktuálně z Běloruska

29. 12. 2023

Vánoční kouzlo solidarity: Čeští dárci obdarovali potřebné v Bělorusku

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let