Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Tříkrálové koledování inspirované biblickým příběhem o třech mudrcích z východu, kteří putovali do Betléma, aby obdarovali nově narozeného Ježíška, má dlouhou historii. Formu charitativní sbírky známou z dnešní doby začalo nabývat až v průběhu 20. století. A to nejen v českých zemích. Tříkrálová sbírka se v různých podobách koná i v Polsku, Německu, Rakousku či na Slovensku. Hlavním cílem tříkrálových sbírek je shromáždit finanční prostředky na podporu lidí v nouzi a charitativních projektů, které těmto lidem pomáhají.

Svátek Tří králů byl impulsem k dobrým skutkům i v Bělorusku, kde Arcidiecézní charita Praha pomáhá nejchudším rodinám a seniorům. Na koledu vyrazily děti z programu Adopce na dálku® z městečka Lyntupy. Nechyběla jim zářivá hvězda, která v biblické legendě dovedla krále k jesličkám.

„Adoptované děti“ navštívily zejména seniory, nemocné a lidi s postižením. Nežádaly o charitativní dar. Chtěly potěšit, povzbudit a přinést radost a dobrou náladu. K tomu přidaly tříkrálovou koledu a drobné dárky a sladké dobroty.

V místním kostele sv. Ondřeje pak děti odehrály netradiční vánoční hru. Příběh vyprávěl o moderní dívce, která prožívala svá dobrodružství v době Ježíšova narození.

„Jsme potěšeni tím, jak se „adoptované děti“ zhostily oslav svátku Tří králů,“ říká Maryna Shkurko, která má v Arcidiecézní charitě Praha na starost koordinaci běloruských projektů. „Dlouhodobě vedeme děti k dobrovolnictví a k solidaritě s potřebnými. Nezáleží na tom, z jak chudých poměrů člověk pochází. Vždycky může udělat druhým radost, věnovat jim laskavé slovo, úsměv, pozornost.“

Související články

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Běloruska

4. 3. 2024

Jak prožívají půst studenti z programu Adopce na dálku® v Bělorusku

Aktuálně z Běloruska

29. 12. 2023

Vánoční kouzlo solidarity: Čeští dárci obdarovali potřebné v Bělorusku

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let