32. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha oslaví Rok české hudby

3. 7. 2024

32. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha oslaví Rok české hudby

Ve čtvrtek 31. října 2024 se v pražském Obecním domě uskuteční již 32. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha. Slavnostní akce, která se koná pod záštitou pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, se ponese v duchu oslav Roku české hudby a nabídne posluchačům jedinečný hudební zážitek s důrazem na skvosty české klasiky. Koncertem bude provázet moderátor Vladimír Kořen.

Vrcholem večera se stanou Dvořákovy Slovanské tance, které budou uvedeny na benefičním koncertě Charity vůbec poprvé. Skladba zazní v podání Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Braunera. Proslulý orchestr, který v tomto roce slaví 90. koncertní sezónu, zaručuje strhující hudební zážitek umocněný krásou secesního prostředí Smetanovy síně.

Pro milovníky sborového zpěvu bude připraveno vystoupení libereckého dětského sboru Severáček pod vedením Silvie Langrové. Tento renomovaný soubor, sbírající ovace jak doma, tak i v zahraničí, se představí s výběrem ze svého repertoáru, v němž nebudou chybět ani úpravy lidových písní a díla českých skladatelů.

Mladý klavírista Robert Ferenc, držitel 4. ceny v soutěži Klavírista roku, s pohnutým životním příběhem a zkušenostmi s životem na ulici, doplní program autorskou skladbou Naděje, která vznikla právě v těžkém období jeho života.

Podpořte dobrou věc a užijte si jedinečný hudební zážitek

Vstupenky na koncert budou k dispozici od začátku září na webových stránkách www.praha.charita.cz/koncert. Vybrané vstupné bude v plné výši věnováno na rekonstrukci charitního Domova sv. Václava ve Staré Boleslavi.

32. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha slibuje jedinečný hudební zážitek ve spojení s podporou důležitého charitativního projektu. Poděkování patří všem umělcům, kteří se na koncertě rozhodli vystoupit za symbolický honorář, dále Obecnímu domu za poskytnutí krásných prostor pro konání benefice a také všem posluchačům, kteří svou účastí podpoří tento koncert a pomohou tak Domovu sv. Václava v jeho důležitém poslání.

Související články

Pomoc seniorům

22. 7. 2024

Lidé s Alzheimerovou chorobou prožívají v domově aktivní a naplněný život

Aktuálně ze sociálních služeb

15. 7. 2024

Výroční zpráva 2023: Charita pomohla více než 32 tisícům lidí

Pomoc seniorům

8. 7. 2024

Senioři nepřijdou během rekonstrukce o hlavní přednosti domova

Pomoc rodinám v nouzi

1. 7. 2024

Sociálně znevýhodněné děti vyrazily s podporou sbírky Daránek na letní pobyt v přírodě