Senioři nepřijdou během rekonstrukce o hlavní přednosti domova

8. 7. 2024 Videoreportáže

Přípravy na rozsáhlou rekonstrukci Domova sv. Václava, jejíž zahájení je naplánováno na letní měsíce, pokračují podle plánu. Arcidiecézní charita Praha připravuje předání objektu do rukou vybrané stavební firmy a vše směřuje k včasnému zahájení prací.

Více než polovina klientů našla dočasné zázemí v nově opraveném charitním objektu v pražských Třeboradicích, kam se senioři přestěhovali v polovině června. Několik seniorů pak našlo zázemí v církevním objektu v Thákurově ulici v pražských Dejvicích.

Senioři a jejich rodiny si náhradní prostory předem prohlédli. „Jejich ohlasy byly pozitivní,“ říká Ivana Otřísalová z Domova sv. Václava. „Z přízemních pokojů v třeboradickém objektu je možné vyjít přímo na zahradu, která dům obklopuje.“ Pro seniory je důležité nejen klidné, příjemné prostředí, ale zejména každodenní péče. Tu jim zajistí stávající tým pečovatelek, sociálních a zdravotních pracovnic. Po dobu rekonstrukce, jejíž délka nepřesáhne dva roky, budou za seniory do Třeboradic dojíždět.

Děkujeme dárcům za pomoc

Domov sv. Václava je unikátní domov pro seniory, jeden ze tří v celé České republice, který pečuje o kněze a pracovníky v církvi. Sídlí v centru Staré Boleslavi v historické budově ze 17. století. Poslední rekonstrukce proběhla před více než 50 lety, a proto objekt nutně potřebuje modernizaci, aby splňoval současné standardy pro provoz sociální služby.

„Přestavba bude financována z Národního plánu obnovy, nicméně finance stačit nebudou,“ informuje Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Prosíme proto všechny dárce, aby přispěli a pomohli nám tento projekt dokončit. Chtěli bychom, aby se naši klienti cítili dobře a aby ve stáří mohli prožít kvalitní etapu svého života. Proto všem, kteří pomůžete, velmi děkujeme.“

Váš dar můžete poslat na sbírkový účet 749986/5500, variabilní symbol 60 nebo online na www.darujme.cz. Děkujeme!

Podpořit Domov sv. Václava můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zajistíme přestavbu zařízení na moderní a komfortní domov
  • Obnovíme kompenzační pomůcky, které dosloužily.
  • Zajistíme pravidelné cvičení a trénování paměti.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Tvorbu videí pro Domov sv. Václava podpořila Nadace ČEZ. Děkujeme!

Související články

Pomoc seniorům

22. 7. 2024

Lidé s Alzheimerovou chorobou prožívají v domově aktivní a naplněný život

Pomoc seniorům

5. 6. 2024

Rekonstrukce Domova sv. Václava zlepší technický stav budovy a přinese úsporu energií

Pomoc seniorům

13. 5. 2024

Rekonstrukce Domova sv. Václava přinese větší komfort jeho obyvatelům

Pomoc seniorům

22. 4. 2024

Arcibiskup Jan Graubner vyjádřil podporu plánované rekonstrukce Domova sv. Václava