Arcidiecézní charita Praha převzala od 1. ledna 2020 provozování kněžského domova ve Staré Boleslavi. S profesionalitou a láskyplnou péčí se zde staráme o ty, kteří svůj život zasvětili kněžské službě a službě církvi. Nyní nás však čeká náročný úkol – velká vnitřní přestavba historické budovy, v níž Domov sídlí. Dispozice objektu včetně velikosti pokojů a umístění sociálních zařízení neodpovídají současným potřebám. Finance na opravu se snažíme získat z grantů a dotací, část nákladů však musí Arcidiecézní charita Praha zaplatit z vlastních zdrojů. Obracíme se proto na dárce s prosbou o pomoc: Bez vaší pomoci tento náročný projekt nezvládneme.

 

Chci podpořit rekonstrukci Domova sv. Václava

Nepřehlédněte: Do týmu Domova sv. Václava hledáme sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotní sestry.

Přednosti našeho Domova

Pečujeme o 31 seniorů – patříme mezi menší domovy, kde vládne pokojná a rodinná atmosféra.

Hlavní důvod, proč si lidé vybírají právě náš Domov, je duchovní péče. V domě je kaple s bezbariérovým přístupem, která je kdykoli přístupná. Denně se zde konají mše svaté, společná modlitba sv. růžence a adorace. V Domově bydlí místní duchovní, který je kdykoli k dispozici.

Lidé prožívají v našem Domově důstojné stáří v Boží blízkosti. Láskyplná péče civilního personálu a sester Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul pomáhá překonávat zdravotní obtíže, které stáří přináší.

Komu pomáháme

Našimi obyvateli jsou senioři starší 65 let, konkrétně kněží římskokatolické církve, rodiče kněží a řeholních sester, lidé, kteří pracovali pro církev (katechetky, farní hospodyně, kostelníci, varhaníci) a osoby, které chtějí dožít v duchovním prostředí.

Jak pomáháme

  • Naše ošetřovatelky pomáhají při zvládání běžných každodenních činností.
  • Zdravotní sestra je k dispozici během dne, dvakrát měsíčně dochází do Domova praktická lékařka. Spolupracujeme s odbornými lékaři. Někteří z nich dochází přímo do Domova.
  • Pomáháme obyvatelům udržovat jejich přirozené sociální kontakty.
  • Pořádáme aktivity pro volný čas – cvičení, trénování paměti, promítání, domácí cukrárna, aktivity na zahradě, společná duchovní četba v kapli atd.

Oceňuji, že je v Domově kaple, kde mohu denně sloužit s ostatními kněžími mši sv. Zažil jsem úsměvnou situaci, kdy za mnou na návštěvu přišli mí známí. Byl jsem právě na cvičení v sedě. Připojili se a cvičili s námi. V podvečer se rád procházím po zahradě, která je blízko mého pokoje.

P. Alois, 75 let, obyvatel Domova sv. Václava

Dům a jeho okolí

Domov se nachází v Lázeňské ulici 61/1 ve Staré Boleslavi, ve městě, které je nejstarším mariánském poutním místě v naší zemi. Domov jsme zasvětili svatému Václavovi, patronu české země, jehož mučednická smrt je spojena s tímto starobylým městem.

Obyvatelé rádi navštěvují kostely v blízkosti Domova. Přímo naproti přes ulici je nově opravená bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Pětiminutová procházka nás dělí od baziliky sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána.

Kromě jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů slouží obyvatelům jídelna, společenská místnost, kaple a rozlehlá zahrada. V ní senioři tráví volný čas a za hezkého počasí přijímají návštěvy.

Historie Domova

Objekt byl postaven v letech 1668 – 1674 jako jezuitská rezidence. Ta v roce 1680 vyhořela a budovu převzali redemptoristé. Za 2. světové války patřila její velká část německým okupantům. V době totality sloužil objekt jako domov důchodců.

Po pádu komunismu byl dům navrácen církvi a rekonstruován. Dne 26. září 1994 byl dům vysvěcen otcem kardinálem Miloslavem Vlkem a od té doby slouží jako charitní domov. V roce 2020 jej převzala do své správy Arcidiecézní charita Praha.

Často kladené otázky od zájemců o pobyt v Domově

Mohu podat žádost do více domovů?

Mohu si Domov před podáním žádosti prohlédnout?

Mohu si do Domova vzít některé své věci?

Může za mnou do Domova přijet návštěva?

Mohu si s sebou do Domova vzít domácího mazlíčka?

Co se stane s příspěvkem na péči po nástupu do Domova?

Co dělat, když mi můj zdravotní stav neumožní komunikovat se sociální pracovnicí o mém nástupu do Domova?

Pro koho není Domov vhodný?

Co když se mi nebude v Domově líbit?

Budu moci z Domova odjet?

Kontakt

Lázeňská 61/1, Stará Boleslav

Ivana Otřísalová

ředitelka Domova sv. Václava

605 837 688 (po-pá: 8-16.30 hod)

Mgr. et Bc. Karolína Němcová

sociální pracovnice Domova sv. Václava

739 248 754 (po-pá: 9-17 hod)

Ivana Štefanová

zdravotní sestra Domova sv. Václava

778 470 895 (po-pá: 9-17 hod)

Petra Hendrychová, DiS.

sociální pracovnice Domova sv. Václava

737 280 640 (po-pá: 8-16.30 hod)

Aktuálně

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 2. 2024

Pečovatelská služba se zapojila do pomoci lidem bez domova

Pomoc seniorům

13. 12. 2023

Chystáme opravu Domova svatého Václava

Pomoc seniorům

4. 12. 2023

Žijte pro dnešní den a rozdávejte lásku – senioři vyplnili svými vzkazy Adventní kalendář Charity

koncert Mukařov Pomoc seniorům

28. 11. 2023

Seniorům jsme přinesli radost hudbou

Podpořit Domov sv. Václava můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zajistíme přestavbu zařízení na moderní a komfortní domov
  • Obnovíme kompenzační pomůcky, které dosloužily.
  • Zajistíme pravidelné cvičení a trénování paměti.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)