Přednosti našeho Domova

Pečujeme o 31 seniorů – patříme mezi menší domovy, kde vládne pokojná a rodinná atmosféra.

Hlavní důvod, proč si lidé vybírají právě náš Domov, je duchovní péče. V domě je kaple s bezbariérovým přístupem, která je kdykoli přístupná. Denně se zde konají mše svaté, společná modlitba sv. růžence a adorace. V Domově bydlí místní duchovní, který je kdykoli k dispozici.

Lidé prožívají v našem Domově důstojné stáří v Boží blízkosti. Láskyplná péče civilního personálu a sester Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul pomáhá překonávat zdravotní obtíže, které stáří přináší.

Komu pomáháme

Našimi obyvateli jsou senioři starší 65 let, konkrétně kněží římskokatolické církve, rodiče kněží a řeholních sester, lidé, kteří pracovali pro církev (katechetky, farní hospodyně, kostelníci, varhaníci) a osoby, které chtějí dožít v duchovním prostředí.

Jak pomáháme

  • Naše ošetřovatelky pomáhají při zvládání běžných každodenních činností.
  • Zdravotní sestra je k dispozici během dne, dvakrát měsíčně dochází do Domova praktická lékařka. Spolupracujeme s odbornými lékaři. Někteří z nich dochází přímo do Domova.
  • Pomáháme obyvatelům udržovat jejich přirozené sociální kontakty.
  • Pořádáme aktivity pro volný čas – cvičení, trénování paměti, promítání, domácí cukrárna, aktivity na zahradě, společná duchovní četba v kapli atd.

Oceňuji, že je v Domově kaple, kde mohu denně sloužit s ostatními kněžími mši sv. Zažil jsem úsměvnou situaci, kdy za mnou na návštěvu přišli mí známí. Byl jsem právě na cvičení v sedě. Připojili se a cvičili s námi. V podvečer se rád procházím po zahradě, která je blízko mého pokoje.

P. Alois, 75 let, obyvatel Domova sv. Václava

Dům a jeho okolí

Domov se nachází v Lázeňské ulici 61/1 ve Staré Boleslavi, ve městě, které je nejstarším mariánském poutním místě v naší zemi. Domov jsme zasvětili svatému Václavovi, patronu české země, jehož mučednická smrt je spojena s tímto starobylým městem.

Obyvatelé rádi navštěvují kostely v blízkosti Domova. Přímo naproti přes ulici je nově opravená bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Pětiminutová procházka nás dělí od baziliky sv. Václava s kryptou sv. Kosmy a Damiána.

Kromě jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů slouží obyvatelům jídelna, společenská místnost, kaple a rozlehlá zahrada. V ní senioři tráví volný čas a za hezkého počasí přijímají návštěvy.

Historie Domova

Objekt byl postaven v letech 1668 – 1674 jako jezuitská rezidence. Ta v roce 1680 vyhořela a budovu převzali redemptoristé. Za 2. světové války patřila její velká část německým okupantům. V době totality sloužil objekt jako domov důchodců.

Po pádu komunismu byl dům navrácen církvi a rekonstruován. Dne 26. září 1994 byl dům vysvěcen otcem kardinálem Miloslavem Vlkem a od té doby slouží jako charitní domov. V roce 2020 jej převzala do své správy Arcidiecézní charita Praha.

Často kladené otázky od zájemců o pobyt v Domově

Mohu podat žádost do více domovů?

Mohu si Domov před podáním žádosti prohlédnout?

Mohu si do Domova vzít některé své věci?

Může za mnou do Domova přijet návštěva?

Mohu si s sebou do Domova vzít domácího mazlíčka?

Co se stane s příspěvkem na péči po nástupu do Domova?

Co dělat, když mi můj zdravotní stav neumožní komunikovat se sociální pracovnicí o mém nástupu do Domova?

Pro koho není Domov vhodný?

Co když se mi nebude v Domově líbit?

Budu moci z Domova odjet?

Romana Dvořáková

ředitelka Domova svatého Václava

326 910 510 (po-pá: 8-16.30 hod)

Iveta (s. Damiána) Poláková

vedoucí přímé péče Domova sv. Václava

778 470 895

Eva Šmejkalová, DiS.

sociální pracovnice Domova sv. Václava

776 014 767

Aktuálně

Pomoc seniorům

7. 7. 2020

Pražský filharmonický sbor zpíval pro mukařovský domov

Aktuálně ze sociálních služeb

25. 5. 2020

Pro společenské uznání svou práci nedělám

Pomoc seniorům

14. 5. 2020

Rozhovor: dva měsíce dobrovolné karantény v Domově pro seniory kardinála Berana

Pomoc seniorům

17. 4. 2020

Jak můžete udělat radost seniorům z barrandovského domova

Podpořit Domov sv. Václava můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • Obnovíme kompenzační pomůcky, které dosloužily.
  • Pomůžeme seniorům, kteří nemají na zaplacení pobytu.
  • Zajistíme pravidelné cvičení a trénování paměti.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi seniorům

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)