Rozšíření zdravotní školy sv. Ignáce – zřízení univerzitního oboru pro zdravotní sestry

Cíle projektu

 • Rozšířit budovu stávající Zdravotnické školy sv. Ignáce
 • Vybudovat ubytovnu pro 200 studentek
 • Zřídit univerzitní obor pro zdravotní sestry – Bakalář přírodních věd v oboru zdravotnictví (B.Sc. in Nursing Certificate).
 • Zajistit dobré vzdělání a později kvalifikované zaměstnání či další studium venkovským chudým dívkám.
 • Zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotnické péče jak v nemocnici sv. Ignáce, tak v ostatních zdravotnických zařízeních.
 • Díky praxi studentek zdravotnické školy ve vyšších ročnících zlepšit prevenci a osvětu o zdraví a hygieně v regionu.

Proč právě škola pro zdravotní sestry

 • Celá oblast má relativní dostatek nemocnic, klinik a zdravotních středisek, ale nedostatek kvalifikovaných zdravotních sester je stále akutní.
 • V oblasti Honavaru neexistuje žádná možnost studia kurzu Bakalář přírodních věd v oboru zdravotnictví (B.Sc Nursing).
 • Venkovské dívky, které by rády studovaly tento obor, si to z finančních důvodů nemohou dovolit. Kurz je velmi drahý a také další náklady na cestovné a ubytování v dalekých městech jsou pro ně limitující.
 • Otevření kurzu je výbornou příležitostí k odbornému vzdělání také pro děti/studenty programu Adopce na dálku® – absolventy předuniverzitních kurzů (tzv. PUC).
 • Projekt přímo navazuje na již fungující Zdravotnickou školu Sv. Ignáce, tudíž realizace rozšíření této školy a zřízení nového oboru je dalším následným a logickým krokem ve zlepšování zdravotní situace celé oblasti.

Profil studentek Zdravotnické školy sv. Ignáce

O studium na této zdravotnické škole se mohou ucházet dívky ve věku 17-25 let, které mají ukončené středoškolské vzdělání (úroveň Pre-University Classes) s přírodovědným zaměřením (fyzika, chemie a biologie) se závěrečným hodnocením nejméně 45 %. Přednost je dána studentkám z chudých rodin z vesnické oblasti Honavaru, které mají dobré předpoklady pro studium a pro práci kvalifikované zdravotní sestry.

Novinky o naší pomoci v Indii

Aktuálně z Indie

6. 8. 2020

„Adoptovaná“ Vidya připravila dárkyni překvapení. Dojetím jí vhrkly slzy do očí

Aktuálně z Indie

26. 4. 2020

Pomoc pro 1 750 indických rodin přichází od českých dárců

Aktuálně z Indie

11. 10. 2019

Nové bydlení získají díky Charitě první indické rodiny postižené srpnovými povodněmi

Oblasti našich projektů v Indii zasáhly povodně. Vyzýváme dárce k podpoře Aktuálně z Indie

12. 8. 2019

Oblasti našich projektů v Indii zasáhly povodně. Vyzýváme dárce k podpoře

Na co Váš dar využijeme?

 • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vyšší vzdělání.
 • Darujeme nejchudším dětem školní pomůcky.
 • Zorganizujeme ve vesnicích zdravotní osvětu.
 • Poskytneme drobné půjčky farmářům.

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)