Rozšíření zdravotní školy sv. Ignáce – zřízení univerzitního oboru pro zdravotní sestry

Cíle projektu

 • Rozšířit budovu stávající Zdravotnické školy sv. Ignáce
 • Vybudovat ubytovnu pro 200 studentek
 • Zřídit univerzitní obor pro zdravotní sestry – Bakalář přírodních věd v oboru zdravotnictví (B.Sc. in Nursing Certificate).
 • Zajistit dobré vzdělání a později kvalifikované zaměstnání či další studium venkovským chudým dívkám.
 • Zvýšit dostupnost a kvalitu zdravotnické péče jak v nemocnici sv. Ignáce, tak v ostatních zdravotnických zařízeních.
 • Díky praxi studentek zdravotnické školy ve vyšších ročnících zlepšit prevenci a osvětu o zdraví a hygieně v regionu.

Proč právě škola pro zdravotní sestry

 • Celá oblast má relativní dostatek nemocnic, klinik a zdravotních středisek, ale nedostatek kvalifikovaných zdravotních sester je stále akutní.
 • V oblasti Honavaru neexistuje žádná možnost studia kurzu Bakalář přírodních věd v oboru zdravotnictví (B.Sc Nursing).
 • Venkovské dívky, které by rády studovaly tento obor, si to z finančních důvodů nemohou dovolit. Kurz je velmi drahý a také další náklady na cestovné a ubytování v dalekých městech jsou pro ně limitující.
 • Otevření kurzu je výbornou příležitostí k odbornému vzdělání také pro děti/studenty programu Adopce na dálku® – absolventy předuniverzitních kurzů (tzv. PUC).
 • Projekt přímo navazuje na již fungující Zdravotnickou školu Sv. Ignáce, tudíž realizace rozšíření této školy a zřízení nového oboru je dalším následným a logickým krokem ve zlepšování zdravotní situace celé oblasti.

Profil studentek Zdravotnické školy sv. Ignáce

O studium na této zdravotnické škole se mohou ucházet dívky ve věku 17-25 let, které mají ukončené středoškolské vzdělání (úroveň Pre-University Classes) s přírodovědným zaměřením (fyzika, chemie a biologie) se závěrečným hodnocením nejméně 45 %. Přednost je dána studentkám z chudých rodin z vesnické oblasti Honavaru, které mají dobré předpoklady pro studium a pro práci kvalifikované zdravotní sestry.

Jednoleté a dvouleté kurzy pro vesnickou mládež

Indie se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnického personálu. Ve vesnických oblastech je přitom vysoké procento mladých lidí, kteří dokončí pouze základní školu a zůstávají doma, pomáhají v domácnosti rodičům či pracují v zemědělství. Ve školním roce 2020/2021 jsme vytipovali prvních 43 dívek ve věku 16-25 let, jimž Zdravotní škola sv. Ignáce poskytla kvalifikovaný jednoletý či dvouletý zdravotnický výcvik. Dívky našly uplatnění v nemocnicích, domovech pro seniory či laboratořích. V podpoře vzdělávání vesnické mládeže plánujeme pokračovat. Více…

Novinky o naší pomoci v Indii

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Aktuálně z Indie

11. 3. 2024

Adopce na dálku® mění sny v realitu. Příběh indické dívky Joyline

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Indie

10. 11. 2023

Paní Ranjitha z Indie získala nejen stabilní příjem, ale i novou sílu do života

Na co Váš dar využijeme?

 • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vyšší vzdělání.
 • Darujeme nejchudším dětem školní pomůcky.
 • Zorganizujeme ve vesnicích zdravotní osvětu.
 • Poskytneme drobné půjčky farmářům.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)