Školní systém v Indii

informace pro dárce programu Adopce na dálku®

Stupně vzdělání

Školka pro děti od 4 – 6 let

10 tříd základní a střední školy pro děti od 6 – 16 let

PUC (pre-university classes)

Vyšší vzdělání: učňovské obory, vyšší odborné a vysoké školy

Někdy se v důsledku nízké motivace ze strany rodičů posílat své děti do školy nebo v důsledku nekvality vzdělávacích institucí atd. stává, že děti školu už v průběhu prvního stupně základní školy opustí a zůstávají negramotné. Vláda i neziskové organizace se snaží tomuto stavu předejít zakládáním nejrůznějších vzdělávacích programů a technických či učňovských škol pro tyto děti. V tom případě neplatí žádná z výše uvedených kategorií a děti různého věku navštěvují technické školy s odlišnou délkou výuky (zpravidla od půl roku do 3 – 5 let).

Známkování

Osnovy na základních školách jsou téměř stejné jako v České republice. Známkování se ale liší. Děti za jednotlivé písemky, úkoly či zkoušení získávají bodové, resp. procentuální ohodnocení. V závěru nedostávají vysvědčení v podobě tištěného certifikátu, je jim pouze oznámeno bodové ohodnocení z každého předmětu. Žáci musí v průběhu studia složit několik zkoušek hodnocených vždy stupni A až D.

  • první velká zkouška po čtvrté třídě (mnoho dětí z chudých rodin končí školu právě po vykonání této zkoušky)
  • postupové zkoušky na konci každého dalšího ročníku
  • zkouška po desáté třídě uzavírá základní stupeň vzdělání; žáci mohou skládat různé úrovně zkoušek, podle toho, jaké jsou jejich studijní ambice v budoucnosti
  • zkouška po dvanácté třídě je obdobou naší maturity; uzavírá střední školu a je podmínkou pro přijetí na vyšší školy

Prázdniny

  • duben až květen – letní prázdniny
  • začátek školního roku – cca 1. června
  • poslední 2 týdny v říjnu – státní svátek Pooja
  • několik dní volna na Vánoce a Diwali
  • státní svátky (liší se v každé oblasti)