Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

V úterý 26. září požehnal arcibiskup pražský Jan Graubner sídlo Arcidiecézní charity Praha v Londýnské ulici na pražských Vinohradech, které prošlo kompletní rekonstrukcí. V přízemí objektu vzniklo nové Komunitní centrum sv. Anežky, díky němuž se charitní dům ještě více otevře veřejnosti.

Slavnostní setkání zahájil úvodním slovem ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. Poděkoval všem, kteří se na náročném projektu podíleli, konkrétně městské části Praha 2, Magistrátu hl. m. Prahy a místní farnosti, jejichž představitelé se otevření zúčastnili. „Rekonstrukce začala před válkou, před covidem a její průběh se nesl dlouhými útrapami. Děkuji všem, kteří nám dopomohli dotáhnout dílo ke zdárnému dokončení. Máme zkušenost, že když spolupracuje Charita, farnost, městská část, hlavní město Praha, tak se záměr vždycky podaří,“ řekl Jaroslav Němec.

Charitní služby získaly bezbariérové zázemí

Zrekonstruovaný pětipodlažní dům v Londýnské ulici se opět stává zázemím pro řadu charitních sociálních služeb. Zpět se přestěhovalo také Centrum zahraniční spolupráce, které organizuje program Adopce na dálku® a další rozvojové programy v Indii, Ugandě, Zambii, Bělorusku a v dalších zemích. Jeho ředitel David Flak při slavnostním otevření domu zdůraznil bezbariérovost celé budovy a vyjmenoval služby Arcidiecézní charity Praha, které se zde nacházejí: Pečovatelská služba pro seniory, Poradna Magdala, která pomáhá lidem zažívajícím násilí v blízkých vztazích, Poradna pro migranty pro uprchlíky, koordinační centrum Tříkrálové sbírky a nově také Komunitní centrum sv. Anežky pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a pro lidi z odlišného sociokulturního prostředí.

Náklady na stavbu financovala Arcidiecézní charita Praha z evropské dotace v rámci Operačnímu programu Praha pól růstu, z výtěžku Tříkrálové sbírky i z darů soukromých dárců.

Skrze charitní pomoc zakusí Boží přítomnost

Všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, poděkoval také pražský arcibiskup Jan Graubner. Připomněl, že Charita kromě pomoci dává důraz na mezilidské vztahy. „Ježíš nás vede k tomu, abychom v každém potřebném viděli jeho samotného. On nám nabízí pomoc, přijetí a odpuštění a chce, abychom je dávali dál. Dostáváme, abychom mohli být užiteční našim bližním,“ inspiroval arcibiskup přítomné pracovníky Charity.

V krátké modlitbě pak poprosil Pána, aby žehnal všem, kteří v domě budou pracovat a těm, kteří do něj budou přicházet, aby skrze charitní pomoc zakoušeli blízkost Boží lásky: „Bože náš, milosrdný Otče, ty jsi nás skrze svého syna Ježíše Krista pozval k účasti na své lásce. Shlédni na ty, kteří se rozhodli poskytovat ochotně pomoc těm, kdo ji potřebují. Sešli jim své požehnání, ať zde vládne duch pravého společenství, přátelství a pomoci. Buď blízko i všem zodpovědným osobám, kteří budou spoluvytvářet ducha tohoto centra, ať příkladem svého života vychovávají z dospívajících opravdové osobnosti.“

Jednorázová pomoc nestačí

Otec arcibiskup se poté zastavil v každé kanceláři, konzultovně, učebně i ve cvičné kuchyni, která je součástí Komunitního centra. Žehnal prostory a promlouval s pracovníky Charity, kteří na setkání s ním v místě svého působiště čekali. V jedné z učeben Komunitního centra nahlédl do právě probíhající tvořivé dílny pro děti.

Arcibiskup Jan Graubner má k Charitě velmi blízko. Po Sametové revoluci byl Českou biskupskou konferencí pověřen, aby v naší zemi obnovil její činnost. Vyjížděl tenkrát na zkušenou do zahraničí. Na toto období zavzpomínal při prohlídce Komunitního centra.

Zdůraznil přitom, že chudým a potřebným lidem je potřeba nejenom jednorázově pomoci, ale zejména je učit, aby si uměli sami poradit ve složitějších životních situacích. „Ve Francii mě tenkrát zaujalo, že jedním z hlavních projektů byla práce se sociálně slabými, kteří se učili hospodařit s omezeným rodinným rozpočtem. Charita je učila plánovat, nakupovat potraviny a vařit. To je užitečné i v této době u nás. Charita může pomoci v tom, aby lidé dokázali za málo peněz připravit kvalitní jídlo,“ zamyslel se otec arcibiskup u cvičné kuchyně, kde již brzy začnou kurzy vaření.

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Komunitní centrum sv. Anežky vzniklo díky Operačnímu programu Praha pól růstu (registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647).

Související články

Charita a Církev

8. 6. 2024

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána: fotogalerie z Noci kostelů

Pomoc seniorům

5. 6. 2024

Rekonstrukce Domova sv. Václava zlepší technický stav budovy a přinese úsporu energií

Charita a Církev

27. 5. 2024

Nocí kostelů u sv. Kajetána bude provázet Vladimír Kořen

Chudí potřebují naše srdce Charita a Církev

22. 5. 2024

Papež František: Láska se pozná v praxi