Reportáž z Londýnské ulice: Charita rozšiřuje svou pomoc

4. 8. 2023

Reportáž z Londýnské ulice: Charita rozšiřuje svou pomoc

Kompletní rekonstrukcí prošlo v uplynulých dvou letech sídlo Arcidiecézní charity Praha v Londýnské ulici na Vinohradech. Nově vzniklé Komunitní centrum sv. Anežky zde v těchto dnech začíná poskytovat své služby nejširší veřejnosti.

V rozlehlé přízemní místnosti čtyřpatrového domu v srdci Vinohrad pobíhají dvě děti, zatímco jejich matka, pracovnice Arcidiecézní charity Praha Nikolet Bakoš, cosi uklízí. Sympatická Ukrajinka je jednou z pracovnic nového Komunitního centra sv. Anežky, které chce pomáhat rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci a lidem z odlišného sociokulturního prostředí. „Tento sál bude sloužit mimo jiné jako přednášková místnost, proto je tu nainstalovaný projektor. Už nyní se tu ale třikrát v týdnu schází zájemci o cvičení Pilates,“ vysvětluje.

Nové centrum bude podle ní sloužit veřejnosti každodenně, od rána do večera, a kromě velkého sálu v přízemí bude mít k dispozici ještě celé první patro budovy. Dříve tam návštěvy vystupovaly po dlouhých točitých schodech, což dnes není nutné. Po rekonstrukci je totiž celá budova bezbariérová a její jednotlivá patra jsou propojena výtahem.

„Tady probíhá výukový kurz češtiny pro cizince. Dvakrát týdně tu máme i výuku angličtiny pro děti,“ ukazuje nově zrekonstruovanou místnost správce budovy David Flak. Vedlejší místnost vypadá zase jako kuchyně. Podél celé stěny se vine kuchyňská linka, uprostřed místnosti je stůl. „Budou tu probíhat kurzy vaření. Uskuteční se tu i letní tábor pro děti, a i ony se tu budou učit vařit,“ dodává.

Dům plný služeb   

Nové Komunitní centrum sv. Anežky není však jediným projektem, který v čerstvě zrekonstruované budově Arcidiecézní charita Praha nabízí. Přímo v prvním patře je například nově zřízená psychologická linka pomoci. Ťukáme na dveře, ale paní psycholožka nám jemným gestem dává na srozuměnou, že se nám nemůže věnovat, má totiž právě na telefonu klienta.

O patro výš sídlila dlouhá léta redakce Katolického týdeníku. Dnes tu poskytuje své služby poradna Magdala. Ta se věnuje pomoci obětem (nejčastěji) domácího násilí. „Na poradnu Magdala se obrací většinou samotné ženy nebo ženy s dětmi, které si již se svou situací nevědí rady a které si prošly násilím ze strany partnera anebo jiným způsobem zneužívání,“ představuje službu ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec. A vysvětluje, proč má Magdala v domě v Londýnské hned několik místností. „Je to z toho důvodu, aby zde nedocházelo k nežádoucím setkáním mezi znesvářenými členy rodiny.“

Přicházíme do třetího patra, k místnosti, kde sedávali šéfredaktoři Katolického týdeníku. Dnes je tu Pečovatelská služba, která sem přesídlila z nedaleké Jugoslávské ulice. Hned vedle je pak Poradna pro migranty a uprchlíky. Dříve tu sídlila redakce Perspektiv, kam docházely takové osobnosti, jako byl teolog Oto Mádr či publicista Petr Příhoda.

Konečně čtvrté patro. Na cedulce u dveří je napsáno „ředitelství.“ „Budou tu probíhat setkání vedoucích představitelů Arcidiecézní charity Praha,“ uzavírá David Flak.

Jiří Prinz
Článek vyšel v Katolickém týdeníku č. 31/2023


Komunitní centrum sv. Anežky vzniklo díky Operačnímu programu Praha pól růstu (registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647).

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

Komunitní centrum

8. 2. 2024

Komunitní centrum sv. Anežky otevírá nové zájmové kroužky pro děti i dospělé

6 Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky (5) Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

Komunitní centrum

18. 9. 2023

Chystáme slavnostní otevření a požehnání Komunitního centra sv. Anežky