Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

Prezident Caritas Europa (Charity Evropa) P. Michael Landau zavítal v těchto dnech do České republiky. Jeho program zahrnoval i osobní setkání s pracovníky a klienty Arcidiecézní charity Praha.

P. Landau a Marc Somers, který má v Caritas Europa na starosti budování kapacit charitních organizací, navštívili Azylový dům Gloria pro matky s dětmi a nové Komunitní centrum sv. Anežky, kde se setkali s generálním sekretářem Charity Česká republika Jakubem Líčkou, ředitelem Arcidiecézní charity Praha Jaroslavem Němcem a dalšími zástupci Charity. Sdíleli zkušenosti a inspiraci pro rozvoj charitních sociálních služeb a projektů. P. Landau kladl mnoho otázek a projevoval hluboký zájem o práci Charity.

„Jsem rád, že jsem mohl svou návštěvu zahájit u konkrétních projektů Charity. Právě tady, v každodenní, vytrvalé a dlouhodobé práci ve prospěch lidí v nouzi, spočívá skutečná síla této organizace,“ zdůraznil prezident Charity Evropa P. Michael Landau, jehož působení v evropské charitní centrále se opírá o dlouholetou práci v čele Arcidiecézní charity Vídeň.

Exkurze začíná v Komunitním centru sv. Anežky

Po diskusi následovala prohlídka nově zrekonstruovaného domu Arcidiecézní charity v Londýnské ulici, jehož součástí je i nové Komunitní centrum sv. Anežky. P. Landau ocenil účelnost a vybavenost nově opravených prostor, ale největší zájem projevoval o setkání s pracovníky v jednotlivých kancelářích. Během živých diskusí se zajímal o jejich práci a s úctou oceňoval jejich nasazení a obětavost.

„P. Landau projevoval během exkurze skutečný zájem o naši práci. Jeho otázky se dotýkaly podstaty našich aktivit a ukazovaly, že si uvědomuje každodenní výzvy, s nimiž se potýkáme. Jeho zájem nebyl jen povrchní; jeho dotazy byly provázeny hlubokým vhledem a pochopením pro každý detail naší činnosti,“ říká Jarmila Lomozová z Arcidiecézní charity Praha, která spolu s kolegy zahraniční hosty při prohlídce doprovázela.

P. Landau při své návštěvě nešetřil slovy uznání a obdivu: „V rámci své funkce prezidenta Charity Evropa sleduji zprávy z jednotlivých zemí a jsem si vědom silné pozice Charity v České republice. Její rozsáhlá práce na národní i mezinárodní úrovni je obdivuhodná. Avšak teprve přímé setkání s touto prací a s lidmi, kteří ji s nasazením vykonávají, mi umožňuje plně docenit její rozsah, dopad a skutečnou sílu.“

Návštěva zanechala hluboký dojem

Návštěva pokračovala do Azylového domu Gloria pro matky s dětmi na Barrandově v Renoirově ulici. Během živé diskuse s ředitelkou, sestrou Imeldou, se zahraniční hosté podrobně seznámili s fungováním této sociální služby. Rozhovor zahrnoval širokou škálu témat od příběhů jednotlivých klientů přes zdroje financování až po další klíčové aspekty provozu.

Pro pracovníky byla návštěva prezidenta Caritas Europa velkým povzbuzením. Jeho lidský přístup a upřímný zájem zanechaly hluboký dojem.

S Azylovým domem Gloria těsně sousedí Domov pro lidi s Alzheimerovou chorobou. „S úžasem sleduji širokou škálu aktivit Arcidiecézní charity Praha, která sahá od laskavé podpory matek s nejmenšími dětmi až po empatickou péči o seniory bojující s demencí. Charita vnímá jedinečnost každého člověka, stvořeného k obrazu Božímu a z této úcty k lidské důstojnosti pramení péče o člověka v těch nejtěžších životních situacích. To je esence charitního poslání, která ve mně vzbuzuje hluboký respekt a obdiv,“ vyjádřil P. Landau.

Při prohlídce Azylového domu se P. Landau setkal s maminkami a dětmi, které zde našly útočiště v obtížné životní situaci. Úsměv a vřelá gesta naznačovala jeho skutečný soucit s lidmi, jimž zasvětil své životní poslání. „Práce v Charitě je to nejkrásnější zaměstnání, jaké si umím představit. Jsem opravdu vděčný za práci, kterou Charita odvádí zde v pražské arcidiecézi a na mnoha dalších místech,“ uzavřel prezident Caritas Europa, kterého v dalších dnech jeho pobytu v Praze čekají jednání s vedením Charity Česká republika.

Podpořte sociální služby Charity

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Lidem v krizové situaci poskytneme odbornou pomoc.
  • Zajistíme materiální pomoc člověku v hmotné nouzi.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.
  • Seniorům, kteří potřebují stálou péči, poskytneme domov.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc seniorům

22. 4. 2024

Arcibiskup Jan Graubner vyjádřil podporu plánované rekonstrukce Domova sv. Václava

Aktuálně ze sociálních služeb

13. 4. 2024

Sbírka potravin: V 11 supermarketech nám lidé věnovali 5 332 kg potravin pro potřebné

Pomoc rodinám v nouzi

10. 4. 2024

„Sociální automobil“ pomůže Azylovému domu v Brandýse nad Labem

Pomoc seniorům

2. 4. 2024

Potřebujeme vaši pomoc. Grant otevřel cestu k rekonstrukci Domova sv. Václava