Dům Gloria – azylový dům pro ženy a matky s dětmi

(registrace MPSV č. 1500866)

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Gloria je poskytnutí přechodného ubytování ženám, matkám a jejich dětem, které nemají možnost jiného bydlení.

Vytvořením bezpečného prostředí, sociálním poradenstvím a aktivizačními činnostmi pomáháme načerpat sílu a získat dovednosti pro jejich návrat do běžného života. 

Komu umíme pomoci

Azylový dům nabízí pomoc ženám a matkám s nezletilým dítětem/dětmi, které nejsou schopny řešit svou bytovou situaci vlastními silami.

Službu poskytujeme klientkám nejen z Prahy, ale z celé ČR, i cizinkám s legálním pobytem v ČR.

Poskytované služby

 • zajišťujeme dočasný pobyt v bezpečném prostředí
 • poskytujeme zázemí, odbornou pomoc a podporu při řešení tíživé sociální situace
 • umožňujeme ženám, aby mohly sobě a svým dětem zajišťovat základní životní potřeby
 • s využitím odborných metod podporujeme kompetence klientky k samostatnému a odpovědnému rozhodování o sobě a svých dětech, a také o způsobu života, jaký chce vést (vedení domácnosti, zvládání rodičovské role, výběr a získání zaměstnání, hospodaření s penězi, smysluplné využívání volného času a dalších)

Další cíle služby

 • zajištění základních potřeb pro matku a její děti, které má v péči
 • řešení závazků, které uživatelka má
 • orientace v samostatném využívání veřejných zdrojů
 • zlepšení dovedností v rámci běžného dne (denní režim, vaření, péče o domácnost, hospodaření s financemi, příprava s dětmi do školy apod.)
 • odchod do dalšího bydlení

Pracovníci přistupují ke klientkám podle těchto principů

 • definování konkrétních potřeb spolu s uživatelkou, na jejich základě tvorba individuálního plánu a jeho postupné plnění
 • postupné vedení k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách
 • vedení k postupnému překonávání určitých zdánlivých překážek
 • podpora udržení hodnot běžného života a při tvorbě nových
 • umění naslouchat, schopnost empatie, nestrannost, solidarita
 • spolupráce s potřebnými odborníky, institucemi apod.
 • zaměření na otázky vztahu matek s jejich dětmi

Materiální a technické zabezpečení služby

Sociální služba je poskytována na základě smlouvy mezi zájemcem o službu a zařízením a to na dobu určitou. K dispozici je: 12 bytových jednotek, celkem 20 pokojů.

Každá klientka naší služby má samostatný pokoj s kuchyňským koutem. Dva pokoje mají v chodbě společnou koupelnou. V domě jsou také tři větší společné kuchyně, jídelna, společenská místnost s televizí, prádelna a herna. K dispozici je knihovna a charitní šatník, kde je možné zdarma získat oblečení pro sebe a své děti.

Azylový dům má velkou zahradu, která slouží k odpočinku a hře s dětmi, pro které jsme zde vybudovali nové hřiště.

Klientky se podílejí na výzdobě domu společnými malbami a sezónní výzdobou.

V budově Azylového domu je k dispozici 24-hodinová služba, ve všední dny se sociální pracovnicí a vedením zařízení. Do domu docházejí dobrovolníci, kteří pomáhají dětem se školní látkou nebo se s pracovníky zapojují do volnočasových aktivit pro klienty Azylového domu.

Dokumenty ke staženíAzylový dům Gloria

Ceník služby

Ubytovací řád

Kontakty

Jak se k nám dostanete: mapa
Ředitelka střediska: Mgr. Imelda Jana Hrdličková

Podpořte nás

 

Služba Azylový dům je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl.m.Prahy“ operačního programu Zaměstnanost.

EU Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371