Komu pomáháme

Matky samoživitelky patří k nejohroženějším sociálním skupinám. Na vině je malá vymahatelnost výživného (které dostává jen každá druhá samoživitelka) a osamělost v péči o malé děti, která jim brání najít si dostatečně výdělečnou práci.

V Domě Gloria poskytujeme přechodné ubytování matkám s dětmi, které nemohou bydlet jinde. Zároveň náš sociální pracovník s každou matkou řeší konkrétní životní překážky tak, aby se časem dokázala osamostatnit.

Vyhledávají nás jednak ženy, které v dětství nezažily fungující rodinu a chybí jim vzory od vlastních rodičů. Ty se u nás učí sociální dovednosti, které jim pomohou najít a udržet si bydlení a práci, ale také zvládnout péči o děti.

Přicházejí také matky v životní krizi (rozchod s partnerem, domácí násilí, požár aj.), které aktuálně přišly o střechu nad hlavou a nemají jiné zázemí.

Vytvořením bezpečného prostředí, sociálním poradenstvím a aktivizačními činnostmi pomáháme našim klientkám načerpat sílu a získat dovednosti pro jejich návrat do běžného života.

Pobyt u nás je zpravidla roční a využít ho mohou matky v tísni nejen z Prahy, ale z celé České republiky včetně cizinek s legálním pobytem.

Dlouhodobým patronem Domu Gloria je Nadace AGEL.

Pomoc, kterou tu ženám poskytují, je obrovská. Jsou tu lidé, o které se opravdu můžete opřít. Člověk tady musí dodržovat nějaká pravidla, což jsem potřebovala, fungují zde terapeutické skupinky i individuální poradenství, včetně toho, jak pečovat o děti. Nevím, jak bych to bez Glorie zvládla.

Helena, bývalá obyvatelka Azylového domu Gloria

Jak to u nás vypadá

V Azylovém domě, který sídlí v Renoirově ulici  v Praze-Hlubočepech, se nachází 20 dvoulůžkových pokojů. Každá maminka má samostatný pokoj s kuchyňským koutem. Dva pokoje mají v chodbě společnou koupelnu. V domě jsou také tři větší společné kuchyně, jídelna, společenská místnost s televizí, prádelna a herna. K dispozici je knihovna a charitní šatník, kde mohou maminky zdarma získat oblečení pro sebe a své děti.

Azylový dům má velkou zahradu, která slouží k odpočinku a hře s dětmi, pro které jsme tu vybudovali nové hřiště.

Maminky a děti se podílejí na výzdobě domu společnými malbami a sezónní výzdobou.

V budově Azylového domu je k dispozici 24hodinová služba, ve všední dny se sociální pracovnicí a vedením zařízení. Do domu docházejí dobrovolníci, kteří pomáhají dětem se školní látkou nebo pro ně připravují volnočasové aktivity.

Principy pomoci

Naši pracovníci přistupují k maminkám individuálně. Řídí se těmito principy:

 • spolu s klientkou definujeme konkrétní potřeby, na jejichž základě vznikne individuální plán cílů, kterých chce žena dosáhnout
 • povzbuzujeme k postupnému získání samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách
 • pojmenujeme zdánlivé překážky a snažíme se vést ženu k jejich postupnému překonávání
 • podporujeme hodnoty spojené s udržením rodinného života
 • snažíme se naslouchat s empatií, nestranností, solidaritou
 • spolupracujeme s potřebnými odborníky a institucemi
 • zaměřujeme se na kvalitu vztahu matek s jejich dětmi

Každá žena má individuální plán pochopitelně jiný, mezi nejčastější cíle kromě získání nového bydlení patří:

 • překonání prožitých traumat, zklidnění v bezpečném prostředí, nalezení nadhledu
 • reálné zhodnocení dalšího pracovního uplatnění (např. rekvalifikační kurz)
 • zlepšení v oblasti výchovy dětí a péče o ně (vedení domácnosti, vaření aj.)
 • zlepšení finanční situace získáním základní finanční gramotnosti (sestavit rozpočet, vyjít s penězi, atd.)

Jak pomůže Váš dar

Váš dar pomůže konkrétní ženě, matce s dětmi, postavit se opět na vlastní nohy a začlenit se do společnosti ekonomicky i vztahově. Pomůžete nám povzbudit její samostatnost včetně dovedností postarat se v budoucnu o sebe i o děti. Váš dar bude mít trvalý efekt i v životě dětí, které dostanou šanci žít normálně navzdory původně nepříznivým sociálním podmínkám. Jejich maminka se, pokud to nezná ze svého dětství, naučí běžným činnostem – hrát si s dětmi, číst jim, věnovat jim čas, povídat si s nimi, ocenit jejich úspěchy, uvařit jim aspoň jedno teplé jídlo denně, prostě poskytnout jim zázemí a lásku. Tyto děti už budou o své děti umět pečovat lépe – přetneme tak začarovaný kruh.

Podporou Domu Gloria můžete také zachránit dosud nenarozený život. Těhotné ženy, které k nám přicházejí, jsou často ve svém okolí pod tlakem, aby šly na interrupci. V Azylovém domě Gloria získají podporu a zázemí, a tím i odhodlání dítě přivést na svět a umět se o něj postarat.

Kontakty

Mgr. Imelda Jana Hrdličková

ředitelka Azylového domu Gloria

251 552 453 (po-pá: 8-16.30 hod)

Bc. Marie Dvořáková, DiS.

sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky Azylového domu Gloria

251 552 453 (po-pá: 8-16.30 hod)

Služba Azylový dům je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy operačního programu Zaměstnanost.

Aktuálně

Pomoc rodinám v nouzi

12. 12. 2022

Měla 22 bytů, domov ale žádný. Teď jí ho pomáhá hledat Azylový dům Gloria

Aktuálně ze sociálních služeb

30. 11. 2022

Milostivé léto pomohlo studentce s šesti exekucemi

Aktuálně ze sociálních služeb

27. 11. 2022

Pavel z osady a maminka nemocné holčičky. Balíčky potravin pomáhají těm nejchudším

Milostivé léto Givt úvod Aktuálně ze sociálních služeb

19. 8. 2022

Milostivé léto je zpět. Pomozme zodpovědným dlužníkům zbavit se exekucí

Podpořte Azylový dům Gloria

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

 • Pro maminky zajistíme terapeutickou skupinu.
 • Těm, které přijdou zcela bez prostředků, dáme do začátků potraviny, hygienické potřeby, léky a další nutnosti.
 • Dětem pořídíme školní pomůcky.
 • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)