O Tvářích lásky

Norské fondy ve spolupráci s Nadací Open Society Fund umožnily Poradně Magdala, jedné ze služeb Arcidiecézní charity Praha, a partnerům projektu realizovat projekt „Tváře lásky“.

Jedná se o preventivní program pro děti a mladistvé od 12 do 26 let vyrůstající v ústavní péči či v péči OSPOD. Program je na pomezí selektivní a indikované prevence rizikového chování realizovaný mimo rámec školní docházky, zaměřený na prevenci násilí a obchodu s lidmi. Funguje na bázi komunitní spolupráce Poradny Magdala zabývající se domácím násilím a obchodu s lidmi a partnerů. Projekt proběhne v období od 1. května 2015 do 30. června 2016.

Partneři projektu:

 • Dětský domov a Školní jídelna Pyšely
 • Dětský domov a Školní jídelna ze Zruče nad Sázavou
 • Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna z Černovic
 • Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice
 • Nová škola, o.p.s.
 • Město Říčany, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.

Cíle a aktivity projektu:

 • navázání spolupráce s partnery
 • vytvoření preventivního programu zaměřeného na prevenci násilí na ženách a na mužích
 • vyškolení lektorů preventivního programu
 • realizace preventivního programu
 • vytvoření: Příručky dobré praxe, krátkého informačního filmu, plakátů
 • budování lepšího povědomí o tématu, osvěta formou informační kampaně se zapojením cílové skupiny
Více informací Méně informací

Stáhněte si výstupy programu Tváře lásky