V sídle Charity vznikne po rekonstrukci nové komunitní centrum

18. 12. 2020

V sídle Charity vznikne po rekonstrukci nové komunitní centrum

Sídlo Arcidiecézní charity Praha v Londýnské ulici na pražských Vinohradech projde kompletní rekonstrukcí. Opravu potřebuje nejen fasáda, ale i střecha a všechny interiéry. Součástí stavby je také vestavba výtahu i bezbariérová úprava domu. Modernizace objektu proběhne během let 2021 – 2022.

Charitní objekt v centru města se po rekonstrukci více otevře komunitě. V přízemí vznikne nové Komunitní centrum sv. Anežky pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a pro lidi z odlišného sociokulturního prostředí.

Veřejná zakázka

Arcidiecézní charita Praha vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce související s opravou domu a vznikem nového Komunitního centra sv. Anežky. Práce budou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů, dotace Magistrátu hl. m. Prahy a z vlastních zdrojů Arcidiecézní charity Praha.

Zadání veřejné zakázky na realizaci projektu Komunitní centrum sv. Anežky, číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647.

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

26. 3. 2024

Prezident Caritas Europa P. Michael Landau ocenil práci Arcidiecézní charity

Komunitní centrum

8. 2. 2024

Komunitní centrum sv. Anežky otevírá nové zájmové kroužky pro děti i dospělé

6 Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky (5) Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

Komunitní centrum

18. 9. 2023

Chystáme slavnostní otevření a požehnání Komunitního centra sv. Anežky