V sídle Charity vznikne po rekonstrukci nové komunitní centrum

18. 12. 2020

V sídle Charity vznikne po rekonstrukci nové komunitní centrum

Sídlo Arcidiecézní charity Praha v Londýnské ulici na pražských Vinohradech projde kompletní rekonstrukcí. Opravu potřebuje nejen fasáda, ale i střecha a všechny interiéry. Součástí stavby je také vestavba výtahu i bezbariérová úprava domu. Modernizace objektu proběhne během let 2021 – 2022.

Charitní objekt v centru města se po rekonstrukci více otevře komunitě. V přízemí vznikne nové Komunitní centrum sv. Anežky pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a pro lidi z odlišného sociokulturního prostředí.

Veřejná zakázka

Arcidiecézní charita Praha vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce související s opravou domu a vznikem nového Komunitního centra sv. Anežky. Práce budou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů, dotace Magistrátu hl. m. Prahy a z vlastních zdrojů Arcidiecézní charity Praha.

Zadání veřejné zakázky na realizaci projektu Komunitní centrum sv. Anežky, číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647.

Související články

Komunitní centrum

18. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehná nové Komunitní centrum sv. Anežky

Komunitní centrum

4. 8. 2023

Reportáž z Londýnské ulice: Charita rozšiřuje svou pomoc

Komunitní centrum

14. 6. 2023

Zrekonstruované sídlo Arcidiecézní charity Praha se otevírá veřejnosti