V sídle Charity vznikne po rekonstrukci nové komunitní centrum

18. 12. 2020

V sídle Charity vznikne po rekonstrukci nové komunitní centrum

Sídlo Arcidiecézní charity Praha v Londýnské ulici na pražských Vinohradech projde kompletní rekonstrukcí. Opravu potřebuje nejen fasáda, ale i střecha a všechny interiéry. Součástí stavby je také vestavba výtahu i bezbariérová úprava domu. Modernizace objektu proběhne během let 2021 – 2022.

Charitní objekt v centru města se po rekonstrukci více otevře komunitě. V přízemí vznikne nové Komunitní centrum sv. Anežky pro rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a pro lidi z odlišného sociokulturního prostředí.

Veřejná zakázka

Arcidiecézní charita Praha vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce související s opravou domu a vznikem nového Komunitního centra sv. Anežky. Práce budou financovány ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů, dotace Magistrátu hl. m. Prahy a z vlastních zdrojů Arcidiecézní charity Praha.

Zadání veřejné zakázky na realizaci projektu Komunitní centrum sv. Anežky, číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001647.

Pomáhejte nám pomáhat!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Poskytneme azyl mamince s dítětem, která nemá jiné bydlení.
  • Zachráníme člověka bez domova před mrazem.
  • Pomůžeme seniorům, kteří žijí doma, s osobní hygienou, jídlem i nákupy.
  • Zajistíme terapii týraným ženám.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc. Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

29. benefiční koncert (5) Aktuálně ze sociálních služeb

23. 9. 2022

30. benefiční koncert Arcidiecézní charity Praha vybízí k pomoci lidem v nouzi

Naše pomoc uprchlíkům

19. 9. 2022

Výlet pro ukrajinské děti: noví kamarádi i pokroky v češtině

Naše pomoc uprchlíkům

9. 9. 2022

Praha 6 ocenila pražskou Charitu za pomoc ukrajinským uprchlíkům

Novinky z ostatních Charit

31. 8. 2022

Domov sv. Anežky České v Berouně se už 10 let stará o seniory s projevy demence