Domov pro lidi s dlouhodobým onemocněním, starší občany a lidi s postižením, kteří nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, podporujeme od roku 2018. Pokud bychom chtěli Domov přirovnat k nějakému zařízení v českém prostředí, byl by to domov pro seniory a léčebna dlouhodobě nemocných se sociálními lůžky. V doslovném překladu zní název „nemocnice sesterské péče“.

Na ekonomické těžkosti Domova nás upozornil místní kněz otec Pavel; on sám společně s farníky domov navštěvuje, věnuje se klientům a také pracovníkům Domova. Vnímá možnosti zlepšení úrovně péče a snahu ze strany personálu. Farnost otce Pavla je maličká, několik desítek lidí; na nedělní katolickou bohoslužbu běžně chodí okolo 20 věřících. Lidé z této farnosti často sami žijí na hranici chudoby, ale přesto se snaží mezi sebou organizovat sbírky pro klienty Domova. A tak sebrali např. lůžkoviny, společenské hry, občas nakoupí krabici koláčů v místní pekárně.

Město Kryčev se nachází na hranici s Ruskem. Jedná se o staré město, jehož název je odvozen od starobylého osídlení Bělorusi, od kmene Kryvičů. V současné době však jeho rozvoj spíše stagnuje. Město je daleko od velkých měst, ve kterých je snazší najít sponzory a dobrovolníky. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli Domov v Kryčevě dlouhodobě podporovat.

Kapacita domova je 35 lůžek, v zimních měsících se rozšiřuje na 42 lůžek, protože Domov se vždy snaží přijmout starší spoluobčany, kteří nemají dobré topení a zimu potřebují strávit někde, kde nebude chladno. O seniory pečuje 13 pečovatelek, 4 zdravotní sestry a lékař, který je zároveň vedoucím Domova. Všichni pracovníci se snaží o lidský přístup ke klientům. Prostředí Domova je velmi skromné, v budoucnu chceme pomoci zlepšit vybavení Domova, podpořit nákup hygienických pomůcek a aktivizačních činností pro seniory. 

Co jsme díky vaší pomoci dokázali

  • V roce 2018 jsme pozvali dvě zdravotní sestry z domova na stáž do našich sociálních služeb. Během návštěva České republiky získaly zkušenost s fungováním sociálních služeb na vysoké úrovni kvality, získaly inspiraci a nápady pro další práci a také navázaly přátelské vztahy s českými kolegy.
  • Domovu jsme doručili materiální pomoc – hygienické potřeby, oblečení, obuv, vybavení pro volnočasové aktivity (listopad 2019).
  • Dar ve výši 8 000 EUR podpořil rekonstrukci Domova, díky níž se obyvatelé přestěhovali do vhodnějších prostor v areálu místní nemocnice (říjen 2020)

Pomozte seniorům v Bělorusku

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zakoupíme polohovací postele, vanu se zvedákem a další kompenzační pomůcky
  • zajistíme pro domovy pro seniory v Kryčevě a Krasnopole hygienické potřeby vč. inkontinenčních pomůcek
  • zajistíme terénní péči lidem v hmotné nouzi v grodenské oblasti

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Novinky o pomoci v Bělorusku

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Běloruska

4. 3. 2024

Jak prožívají půst studenti z programu Adopce na dálku® v Bělorusku

Aktuálně z Běloruska

24. 1. 2024

Tříkrálovou koledu znají i v Bělorusku. Tradici udržují „adoptované děti“

Aktuálně z Běloruska

29. 12. 2023

Vánoční kouzlo solidarity: Čeští dárci obdarovali potřebné v Bělorusku