Domov pro lidi s dlouhodobým onemocněním, starší občany a lidi s postižením, kteří nemohou zůstat ve svém domácím prostředí, podporujeme od roku 2018. Pokud bychom chtěli Domov přirovnat k nějakému zařízení v českém prostředí, byl by to domov pro seniory a léčebna dlouhodobě nemocných se sociálními lůžky. V doslovném překladu zní název „nemocnice sesterské péče“.

Na ekonomické těžkosti Domova nás upozornil místní kněz otec Pavel; on sám společně s farníky domov navštěvuje, věnuje se klientům a také pracovníkům Domova. Vnímá možnosti zlepšení úrovně péče a snahu ze strany personálu. Farnost otce Pavla je maličká, několik desítek lidí; na nedělní katolickou bohoslužbu běžně chodí okolo 20 věřících. Lidé z této farnosti často sami žijí na hranici chudoby, ale přesto se snaží mezi sebou organizovat sbírky pro klienty Domova. A tak sebrali např. lůžkoviny, společenské hry, občas nakoupí krabici koláčů v místní pekárně.

Město Kryčev se nachází na hranici s Ruskem. Jedná se o staré město, jehož název je odvozen od starobylého osídlení Bělorusi, od kmene Kryvičů. V současné době však jeho rozvoj spíše stagnuje. Město je daleko od velkých měst, ve kterých je snazší najít sponzory a dobrovolníky. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli Domov v Kryčevě dlouhodobě podporovat.

Více informací

Jak chceme Domov podpořit

V říjnu 2020 se Domov přestěhoval do nových prostor v areálu místní nemocnice. Díky darům českých dárců se podařilo prostory kompletně zrekonstruovat.

Prostředí je nadále velmi skromné, v budoucnu chceme pomoci zlepšit vybavení Domova, podpořit nákup hygienických pomůcek a aktivizačních činností pro seniory. 

Kolika lidem pomůžeme

Kapacita domova je 35 lůžek, v zimních měsících se rozšiřuje na 42 lůžek, protože Domov se vždy snaží přijmout starší spoluobčany, kteří nemají dobré topení a zimu potřebují strávit někde, kde nebude chladno.

O seniory pečuje 13 pečovatelek, 4 zdravotní sestry a lékař, který je zároveň vedoucím Domova. Všichni pracovníci se snaží o lidský přístup ke klientům.

V loňském roce jsme pozvali dvě zdravotní sestry z domova na stáž do našich sociálních služeb. Návštěva v České republice pro ně byla velmi důležitá, získaly zkušenost s fungováním sociálních služeb na vysoké úrovni kvality, získaly inspiraci a nápady pro další práci a také navázaly přátelské vztahy s českými charitními kolegy.

Ve spolupráci s pracovníky Domova, místní farností a místní Diecézní charitou v Minsku chceme Domov v Kryčevě nadále podporovat, abychom přispěli ke zvýšení kvality péče a jeho klientům pomohli prožít důstojné stáří.

Novinky o pomoci v Bělorusku

Aktuálně z Běloruska

14. 12. 2020

Domov v běloruském Kryčevě zrekonstruován

Aktuálně z Běloruska

16. 9. 2020

Běloruska Ania Vybíralová: Život v Česku mi rozšířil obzory

Aktuálně z Běloruska

8. 9. 2020

Vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc Bělorusku

Aktuálně z Běloruska

12. 6. 2020

Partnerský Domov seniorů a postižených v Bělorusku potřebuje naléhavě naši pomoc

Podpořte pomoc chudým lidem v Bělorusku

Pomocí Vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co Váš dar využijeme?

  • Přispějeme na zájmový kroužek dětem ze sociálně slabých rodin.
  • Zajistíme dopravu dětem na ozdravný pobyt do Česka.
  • Pořídíme polohovací postele do Domova v běloruském Kryčevě.
  • Pořídíme zdravotní pomůcky nejchudším běloruským seniorům.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)