Aktivizační centrum pro chudé děti v Taškentu funguje díky darům z Česka

21. 9. 2022

Aktivizační centrum pro chudé děti v Taškentu funguje díky darům z Česka

Jak jsme Vás informovali v únoru 2022, Arcidiecézní charita Praha podpořila v Uzbekistánu činnost aktivizačního centra pro děti z chudých rodin, které na faře v Taškentu provozuje kongregace Milosrdných sester svatého Vincence z Pauly.

Pomoc českých dárců umožnila sestrám vincentkám vytvořit pro děti bezpečné a podnětné zázemí, podpořit jejich školní výuku a v neposlední řadě ulehčit život nemocným a postiženým. Ředitelka centra, sestra Renata posílá poděkování: „Peníze, které jsme od vás dostaly, jsme použily ve prospěch lidí, kteří ve svých životech čelí velkým těžkostem. Díky vaší pomoci jsme jim poskytli přijetí, lásku a naději. Kéž vám Pán žehná za Vaši dobrosrdečnost.“

Uzbekistán

Částka 100 tisíc korun, kterou darovalo Centrum nukleární medicíny, byla během osmi měsíců roku 2022 využita na organizaci aktivit v centru a stravování zúčastněných dětí ze sociálně slabých rodin.

Uzbekistán

Na začátku školního roku byly dětem díky českému daru nakoupeny učebnice, školní pomůcky a školní uniformy.

Nejchudším rodinám a lidem s těžkým onemocněním poskytly sestry vincentky zdravotní ošetření, léky, hygienické pomůcky a potravinovou pomoc.

Dívce Miłance změnila pomoc život – dostala invalidní vozík a s ním možnost chodit do školy a trávit čas s vrstevníky. Do té doby byla převážně upoutaná na lůžku. Její radost byla obrovská.

Pomozte, aby aktivizační programy pro děti z nejchudších rodin v Taškentu mohly pokračovat.

Pomoci můžete darem na číslo účtu 749011/0100, variabilní symbol 20 400.

Děkujeme!

Související články

Aktuálně z Ugandy

24. 5. 2023

Česká nemocnice v Ugandě zachraňuje životy obětem domácího násilí

Aktuálně ze sociálních služeb

17. 5. 2023

Rozhovor s Vladimírem Kořenem: Pomoc druhým je přirozená součást lidského bytí

Charita a Církev

16. 5. 2023

Když na dálku adoptuje farnost

Aktuálně z Indie

12. 5. 2023

Adopce na dálku v indickém Bídaru: 2 lékaři, 15 inženýrů, bezpočet učitelů a zdravotních sester