Aktivizační centrum pro chudé děti v Taškentu funguje díky darům z Česka

21. 9. 2022

Aktivizační centrum pro chudé děti v Taškentu funguje díky darům z Česka

Jak jsme Vás informovali v únoru 2022, Arcidiecézní charita Praha podpořila v Uzbekistánu činnost aktivizačního centra pro děti z chudých rodin, které na faře v Taškentu provozuje kongregace Milosrdných sester svatého Vincence z Pauly.

Pomoc českých dárců umožnila sestrám vincentkám vytvořit pro děti bezpečné a podnětné zázemí, podpořit jejich školní výuku a v neposlední řadě ulehčit život nemocným a postiženým. Ředitelka centra, sestra Renata posílá poděkování: „Peníze, které jsme od vás dostaly, jsme použily ve prospěch lidí, kteří ve svých životech čelí velkým těžkostem. Díky vaší pomoci jsme jim poskytli přijetí, lásku a naději. Kéž vám Pán žehná za Vaši dobrosrdečnost.“

Uzbekistán

Částka 100 tisíc korun, kterou darovalo Centrum nukleární medicíny, byla během osmi měsíců roku 2022 využita na organizaci aktivit v centru a stravování zúčastněných dětí ze sociálně slabých rodin.

Uzbekistán

Na začátku školního roku byly dětem díky českému daru nakoupeny učebnice, školní pomůcky a školní uniformy.

Nejchudším rodinám a lidem s těžkým onemocněním poskytly sestry vincentky zdravotní ošetření, léky, hygienické pomůcky a potravinovou pomoc.

Dívce Miłance změnila pomoc život – dostala invalidní vozík a s ním možnost chodit do školy a trávit čas s vrstevníky. Do té doby byla převážně upoutaná na lůžku. Její radost byla obrovská.

Pomozte, aby aktivizační programy pro děti z nejchudších rodin v Taškentu mohly pokračovat.

Pomoci můžete darem na číslo účtu 749011/0100, variabilní symbol 20 400.

Děkujeme!

Související články

Česká nemocnice v Ugandě

11. 6. 2024

Česká štědrost zachraňuje životy v Ugandě: Jessica bojuje s nemocemi i chudobou

Česká nemocnice v Ugandě

2. 6. 2024

Česká nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě prošla díky české podpoře renovací

Česká nemocnice v Ugandě

14. 5. 2024

Děkuji za pomoc: Uganďanka chválí obyvatele České republiky za dar nemocnice

Aktuálně o pomoci v zahraničí

9. 5. 2024

V kostele sv. Kajetána byla zahájena výstava zaměřená na východní Afriku