Během osvěty v indických vesnicích jsme u 150 dětí objevili podvýživu

2. 5. 2023

Během osvěty v indických vesnicích jsme u 150 dětí objevili podvýživu

Období pandemie mělo v chudých částech Indie negativní dopad na zdraví dětí. Nejen samotný koronavirus, ale i nedostatečná výživa způsobená omezením výdeje školních obědů a snížením příjmu domácností zapříčinily zhoršení kvality života dětí. Ve zvýšené míře se u dětí začala projevovat anémie či podvýživa.

V posledních dvou letech byly součástí naší zahraniční pomoci i osvětové akce a přednášky na téma zdraví, které v Indii, Ugandě a Zambii organizovaly naše partnerské organizace. A pokračujeme v nich i nadále.

Na podzim roku 2022 proběhla v indické Karnátace, kde působí program Adopce na dálku®, na osmi vybraných školách série přednášek na téma hygieny a výživy. Zúčastnilo se jich celkem 462 dětí, které byly poučeny o správných hygienických návycích, důležitosti zdravé výživy a přípravy domácí stravy, ale třeba také nezbytnosti cvičení a pohybu.

Přednášky měly na starost studentky ošetřovatelství a díky jejich skvělému přístupu byly interaktivní a pro děti zábavné a zajímavé. Zdravotníci pak u dětí provedli preventivní prohlídky a v případě zjištění zdravotních problémů je začali ve spolupráci s rodiči řešit.

Dětem, u kterých byly shledány problémy v oblasti výživy, jsme darovali vitamíny. U 150 dětí byla bohužel zjištěna podvýživa. Rodičům jsme poskytli pomoc ve formě potravinových balíčků.

V osvětě a prevenci, jejichž hlavním cílem je identifikace a léčba anemických a podvyživených dětí, budeme pokračovat i v letošním roce. Děkujeme, že můžeme díky vašim darům tuto pomoc v nejchudších venkovských komunitách realizovat.

Podpořte pomoc chudým lidem v Indii

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Darujeme nejchudším dětem školní pomůcky.
  • Zorganizujeme ve vesnicích zdravotní osvětu.
  • Poskytneme drobné půjčky farmářům.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Aktuálně z Indie

11. 3. 2024

Adopce na dálku® mění sny v realitu. Příběh indické dívky Joyline

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Indie

10. 11. 2023

Paní Ranjitha z Indie získala nejen stabilní příjem, ale i novou sílu do života