Indii sužuje sucho. Rodiny nemají na školné pro děti

9. 2. 2017

Indii sužuje sucho. Rodiny nemají na školné pro děti

Indie se potýká se suchem. Vysychají studny, lidé mají nedostatek pitné vody, zemědělská úroda je malá. Mnoho rodin ztrácí zdroj obživy. Nezbývají peníze na běžné výdaje v domácnosti. Často ani na školu. Děti přerušují školní docházku. Díky pomoci českých dárců můžeme těmto dětem pomoci. V programu Adopce na dálku hradíme dětem ze sociálně slabých rodin výdaje spojené se vzděláváním – školné, školní pomůcky, uniformu, školní oběd. Zapojit se do pomoci je snadné: Adopce na dálku®.

Indii sužuje sucho. Rodiny nemají na školné pro děti Indie v loňském roce prožila neobvykle horké léto. Teploty dosahovaly až 47 ºC, více než je pro indické léto běžné. Země se potýkala s kritickým nedostatkem dešťů. V uplynulých třech dekádách se frekvence takových suchých roků zvyšuje, letošní vyhlídky také zatím neslibují zlepšení. Teploty jsou na únor neobvykle vysoké, vypadá to na brzký nástup dalšího horkého léta.

Nedostatek dešťů má fatální důsledky pro chudé lidi žijící na vesnicích. Snižuje se hladina podzemních vod, vysychají studny, není dost pitné vody. Negativní vývoj se odráží na sanitaci, výživě, na zdraví lidí i na jejich ekonomické situaci. Naprostá většina rodičů našich dětí z Adopce na dálku® se živí jako dělníci v zemědělství. Nemají vzdělání, pracují bez smlouvy. Když kvůli suchu není práce, nemají prakticky žádný příjem.

Indii sužuje sucho. Rodiny nemají na školné pro děti Na potíže spojené se suchem zatím neexistuje jednoduché řešení. V různých částech Indie se místní autority pokoušejí kritickou situaci spojenou se suchem řešit. Ruší například sportovní utkání v kriketu, protože údržba hřišť vyžaduje vysokou spotřebu vody, omezují provoz plaveckých bazénů, posílají mezi lidi nádrže s pitnou vodou.

Situace se dotýká i dětí. Rodičům nezbývají peníze na školné a řada dětí musí školní docházku přerušit.

Díky pomoci českých dárců můžeme těmto dětem pomoci. Naše podpora pomůže jejich rodičům překlenout náročné období jejich života. V programu Adopce na dálku® hradíme dětem ze sociálně slabých rodin výdaje spojené se vzděláváním – školné, školní pomůcky, uniformu, školní oběd. Zapojit se do pomoci je snadné. Více na Adopce na dálku®.

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

29. 2. 2024

Adopce na dálku® mění sny v realitu. Příběh indické dívky Joyline

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Indie

10. 11. 2023

Paní Ranjitha z Indie získala nejen stabilní příjem, ale i novou sílu do života

Aktuálně z Indie

8. 11. 2023

Příběh z Indie: Vnučka a babička obrátily kormidlo svého života s pomocí Charity