Kontakty na pracovníky

Vedení a správa organizace

ThDr. Jan Balík, PhD.

prezident

PhDr. Jarmila Lomozová

zástupkyně ředitele pro public relations

737 282 810 (po-pá: 8-16.30 hod)

Mgr. Eva Hradečná

metodička sociálních služeb

Mgr. Jana Ivančicová (SM Radima SCB)

zástupce ředitele Azylového domu sv. Terezie, metodička

224 815 995 (po-čt 8.00-16.00)

Filip Baroš

koordinátor Tříkrálové sbírky

739 002 903 (po-pá: 8-16.30 hod)

Centrum zahraniční spolupráce

Mgr. David Flak

ředitel Centra zahraniční spolupráce

Pomoc seniorům

Bc. Alena Hanková

ředitelka Domova pro seniory kardinála Berana

737 282 812 (po-pá: 8-16.30 hod)

Bc. Petr Krejcárek

ředitel Azylového domu sv. Gerarda

326 907 824 (po-pá: 8-16.30 hod)

Ivana Otřísalová

ředitelka Domova se zvláštním režimem

251 552 781 (po-pá: 8-16.30 hod)

Iveta Selingerová

ředitelka Pečovatelské služby

737 282 816 (po-pá: 8-16.30 hod)

Romana Dvořáková

ředitelka Domova svatého Václava

326 910 510 (po-pá: 8-16.30 hod)

Pomoc rodinám s dětmi

Mgr. Šárka Dršková

ředitelka Poradny Magdala

Mgr. Imelda Jana Hrdličková

ředitelka Azylového domu Gloria

251 552 453 (po-pá: 8-16.30 hod)

Bc. Petr Krejcárek

ředitel Azylového domu sv. Gerarda

326 907 824 (po-pá: 8-16.30 hod)

Pomoc lidem s postižením

Ing. Pavel Kopka

ředitel Domova svaté Rodiny

235 002 532 (po-pá: 8-16.30 hod)

Sylvie Smidová, DiS.

ředitelka Centra pro tělesně postižené

283 932 031 (po-pá: 8-16.30 hod)

Pomoc lidem bez domova

Mgr. Jana Ivančicová (SM Radima SCB)

zástupce ředitele Azylového domu sv. Terezie, metodička

224 815 995 (po-čt 8.00-16.00)

Mgr. Stanislav Fiala

ředitel Azylového domu sv. Terezie

222 313 738 (po-pá: 8-16.30 hod)

Mapa s přehledem našich služeb a Charit v pražské arcidiecézi