Neustále usilovat o lepší svět

20. 12. 2017

Neustále usilovat o lepší svět

Marek Eben se s Arcidiecézní charitou Praha zná bezprostředně a zblízka díky péči o jeho nejbližší. Patří také k moderátorům pravidelných charitních benefičních koncertů konaných vždy 31. října v pražském Obecním domě. Právě ty podporují svým výtěžkem Českou nemocnici v Ugandě. S Markem Ebenem jsme krátce hovořili o nemocnici a významu pomoci.

Jaký na vás dělá dojem práce Charity v Ugandě?

Výborný. Je pro mě šokující zejména to, jak malá částka může přinést velký efekt. Představte si, že jedno lůžko týdenní péče může stát v Africe 300 korun. To je neuvěřitelné. A je ohromné, když pak vidíte, že se tam dá pořídit i sanitka. A hlavně, že to Charita udělá. To je skvělé. Těší mě být toho aspoň trochu a na chvíli součástí.

Nemocnice funguje na africkém venkově už 11 let. Čím to, že dílo trvá a roste?

Naše zkušenost bývá opačná. Občas se objeví skepse, když nějaké dílo nepřináší kýžený efekt: postaví se nemocnice nebo škola a tu pak vypálí nějací povstalci nebo zpustne. Vždycky vzpomínám, jak jsem dělal rozhovor s jezuitou P. Líznou, který pracuje s vězni. Velmi často u něj na faře i bydlí, on se o ně třeba i osobně stará. Ptal jsem se ho: Přináší to nějaký efekt? A on mi vesele povídá: „Třeba žádný. Ale je to třeba dělat.“ Myslím, že to je svatá pravda. Neustále usilovat o lepší svět – ať už to ty výsledky přinese větší, nebo menší. Nebo dokonce žádné. Už jenom to, že to někdo dělá, je cenné. Už to je určité svědectví o kvalitě člověka. V Ugandě jsou ale lidé, kteří tento projekt nemocnice udržují úspěšně při životě!

Co byste vzkázal dárcům? Jsou jich tisíce z různých míst České republiky?

Aby si nic nedělali z toho, když jejich štědrost nebude mít odezvu. Asi se nedočkají nějakého vděku. Ale to k tomu dávání patří a nic to nemění na kvalitě díla. Koneckonců když si člověk přečte životopisy svatých, jednali často podobně.

Podpořte Českou nemocnici v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme mzdy zdravotníků.
  • Vybavíme nemocnici potřebnými přístroji.
  • Uspořádáme výjezdy mobilní ordinace do odlehlých vesnických oblastí.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Běloruska

1. 12. 2022

Nejsou zvyklí na návštěvy a dárky. Seniorům tekly slzy dojetí, když dostali pomoc z Česka

Aktuálně z Ugandy

21. 11. 2022

Dárkyně změnila život chudé ugandské rodiny. Založili díky ní drůbeží farmu

Charita a Církev

11. 11. 2022

Obdarujte o Vánocích nejen své blízké. Darujte vánoční dárek i lidem v nouzi

Česká nemocnice v Ugandě

5. 11. 2022

Operace kýly. Luxus, který si v Ugandě nemůže dovolit každý