Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Arcidiecézní charita Praha nově vybavila všechny své domovy testovacími přístroji na covid-19. Rychlé odhalení nákazy spolu s dalšími opatřeními pomůžou zastavit šíření viru ve zranitelné skupině osob.

Koronavirus je dnes v populaci natolik rozšířen, že není reálné, ani za přísných hygienických opatření, zabránit jeho šíření v sociálních službách. Je však nutné maximálně ochránit klienty i pracovníky.

„Strategie usilující o nulový výskyt viru již není za současné situace uskutečnitelná. Museli jsme přijmout nový přístup,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, která ve svých 18 sociálních službách ročně pomůže více než 12 tisícům osob.

Páteří nové strategie je včasné testování přímo v charitních domovech. „Koronavirus se vyznačuje vysokou nakažlivostí. Proto je nutné, abychom se o nákaze dozvěděli co nejdříve. Na výsledky testu z laboratoře se čeká i několik dní. My potřebujeme výsledek okamžitě, abychom mohli reagovat,“ vysvětluje Jaroslav Němec.

Arcidiecézní charita Praha proto díky novému dotačnímu řízení MPSV v souvislosti s covid-19 pořídila pro své domovy testovací přístroje a testovací sady, které zjišťují přítomnost viru v těle pomocí výtěru z nosohltanu. Jedná se o dva typy antigenních certifikovaných analyzátorů z Jižní Koreje, které Charita zakoupila od českých dodavatelů. Dodavatelé ověřili funkčnost testování v sociálních službách a zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji.

Přístroje mohou obsluhovat pouze zdravotní sestry, které prošly příslušným zaškolením od výrobce. „Výhodou je, že mezi zaměstnanci našich domovů jsou i zdravotní sestry a nejsme tedy odkázání na někoho dalšího. Výsledky máme k dispozici do půl hodiny. Pokud se nákaza prokáže, vždy musí následovat testování PCR testem,“ říká Jaroslav Němec.

Zkušební testování úspěšné

Pilotní testování bylo zahájeno minulý týden pod dohledem školitele v ředitelství Charity a v jednom z domovů.

„Již zkušební provoz potvrdil, že jsme se vydali správným směrem,“ říká Jaroslav Němec. „Jedna osoba byla pozitivní, což následně prokázal i oficiální test. Otestovali jsme pak všechny na pracovišti, s kterými byla v kontaktu. Vyloučili jsme další šíření viru.“

Testovací přístroje dávají Arcidiecézní charitě Praha možnost otestovat nejen pracovníky a klienty, kteří zaznamenali příznaky onemocnění, ale také si ověřit negativitu u nových zaměstnanců a dobrovolníků.

V první řadě domovy

V těchto dnech putují přístroje do čtyř domovů Arcidiecézní charity Praha:

  • Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově
  • Domova sv. Václava pro seniory ve Staré Boleslavi
  • Domova sv. Rodiny pro lidi s mentálním postižením
  • Domova se zvláštním režimem pro seniory s Alzheimerovou chorobou

Ve všech domovech proběhne zaučení zdravotního personálu. Arcidiecézní charita Praha plánuje v druhé fázi testování přenosnými přístroji i v ostatních střediscích sociálních služeb – v azylových domech, centru pro tělesně postižené, noclehárně, denních centrech a v dalších.

Jen testování nestačí

Testování není jedinou obranou proti šíření koronaviru. Klíčová je možnost izolovat pozitivně testované. Každá pobytová sociální služba proto vyčlenila prostory, v níž budou pobývat pozitivně testovaní uživatelé, kteří nevyžadují hospitalizaci.

Charitní pracovníci a klienti nadále dodržují přísná hygienická opatření a jednají v souladu s vládními nařízeními. Organizace nakoupila dostatek ochranných pomůcek, v tomto okamžiku je dobře zajištěna. Je zřejmé, že finančních prostředků na ochranné pomůcky bude potřeba stále více.

U pracovníků, kteří mohou pracovat z domova, přistupuje Charita k home office. Z povahy její činnosti je to však možné jen velmi omezeně. „Podstata práce Charity spočívá v osobním kontaktu a v péči o potřebného člověka. Naše práce není možná na dálku. Proto situace vyžaduje odpovědný přístup každého z nás,“ uzavírá Jaroslav Němec.

Pomáhejte nám pomáhat během pandemie koronaviru

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zajistíme provoz profesionálních sociálních služeb v době pandemie koronaviru
  • zakoupíme ochranné pomůcky a testovací sady do testovacích přístrojů
  • zakoupíme potravinovou pomoc pro lidi v nouzi

Potřebujeme vaši pomoc!

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně. Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu v této nelehké době potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně ze sociálních služeb

29. 9. 2023

Poradna pro lidi v tísni ponese jméno sv. Vincence z Pauly, patrona charitní práce

Charita a Církev

27. 9. 2023

Arcibiskup Jan Graubner požehnal nové Komunitní centrum sv. Anežky

Novinky z ostatních Charit

25. 9. 2023

I člověk bez domova může číst Maupassanta. Podivín inspiruje lidi ve svém okolí

Pomoc lidem s postižením

20. 9. 2023

Centrum Fatima vrací do života lidi s handicapem