Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2011

Díky tisícům dobrovolníků – koledníků a koordinátorů, a díky ochotným dárcům se mohla letos uskutečnit již třináctá Tříkrálová sbírka. Její výtěžek pomáhá stovkám charitních služeb po celé republice a umožňuje realizovat řadu projektů na pomoc potřebným. V pražské arcidiecézi činil letos výtěžek sbírky více než 4 miliony korun, přibližně o 160 tisíc korun více než v loňském roce.

Přinášíme vám přehled služeb a projektů, které byly díky Tříkrálové sbírce podpořeny:

Podpora sociálních, zdravotních a vzdělávacích institucí:

 • Domov seniorů Mukařov, Arcidiecézní charita Praha
 • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Farní charity Praha 4 – Chodov
 • Podpora integrace cizinců z třetích zemí – kurzy českého jazyka, job poradna, knihovna, studovna, sociálně-kulturní přednášky, PC kurzy (projekt Farní charity Praha 14 – Černý Most, Kyje)
 • Azylový dům sv. Gerarda Arcidiecézní charity Praha
 • Azylový dům Kralupy nad Vltavou Arcidiecézní charity Praha
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin – klub Rep Sun Farní charity Kralupy nad Vltavou
 • Středisko charitních sociálních služeb Farní charity Starý Knín
 • Kompenzační pomůcky pro sociální a zdravotní služby Farní charity Neratovice
 • Domácí ošetřovatelská a pečovatelská služba Farní charity Příbram
 • Provoz charitních šatníků Farní charity Rakovník a Farní charity Roudnice nad Labem
 • Vybavení azylového domu pro ženy a matky s dětmi Farní charity Roudnice nad Labem
 • Škola SPMP Modrý klíč – příspěvek na vybudování bezbariérového přístupu
 • Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 • MŠ a ZŠ sv. Augustina Praha
 • Dětský domov Krompach
 • a další

Přímá pomoc osobám v sociální tísni:

 • Podpora aktivit dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin
 • Pomoc lidem bez domova
 • Úhrada ošetření za pacienty bez zdravotního pojištění
 • Podpora sociálně slabých rodin
 • Příspěvek rodinám s postiženým dítětem, podpora rodin pečujících o těžce postiženého člena rodiny
 • a další

Pomoc do zahraničí:

Karmelitánská střední odborná škola v indickém Bídaru