Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2012

Dvanáctý ročník největší sbírkové akce v České republice přinesl v pražské arcidiecézi výtěžek ve výši 4 144 628 Kč. Letošní Tříkrálová sbírka tak překonala loňský rekord, a to nejen v pražské arcidiecézi, ale i v celé České republice. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů na pomoc seniorům, nemocným a  handicapovaným, stejně jako aktivity pro děti. Pomůže lidem bez domova a  těm, kdo se ocitli v  nouzi. Desetina výnosu sbírky je určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně rozdělen podle následujících pravidel: 65 % podpoří projekty místních koordinátorů (farností, farních Charit), takže většina finančních prostředků zůstane přímo v regionech, kde sbírka probíhala. Diecézní charita pak rozhoduje o využití 15 % z výtěžku. Na pomoc v zahraničí je určena desetina sbírky. Díky 5 % z výtěžku jsou podpořeny projekty Charity Česká republika. Zbývajících 5 % tvoří režijní náklady sbírky.

Jak Tříkrálová sbírka pomáhala

Podpora stávajících sociálních a zdravotních služeb Charity:

 • Domov pro seniory Mukařov – diecézní záměr Arcidiecézní charity Praha
 • Azylový dům pro matky s dětmi Gloria Arcidiecézní charity Praha (vybavení dětské herny)
 • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Farní charity Praha 4 – Chodov
 • Charitní ošetřovatelské služby (nákup přístrojů), azylové služby Farní charity Starý Knín
 • Stacionář sv. Anežky České pro seniory Farní charity Beroun
 • Azylový dům sv. Josefa Farní charity Roudnice nad Labem
 • Charitní pečovatelská služba Farní charity Nymburk (příspěvek na automobil)
 • Denní stacionář pro seniory Farní charity Příbram
 • Charitní šatník Farní charity Rakovník
 • Denní stacionář v Odolena Vodě Farní charity Neratovice (vybavení)
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 3 do 26 let, Farní charita Kralupy nad Vltavou
 • Charitní ošetřovatelská služba (rehabilitační pomůcky) a charitní šatník Farní charity Stodůlky
 • Podpora integrace cizinců z třetích zemí – jazykové kurzy, job poradna, knihovna, PC kurzy (projekt Farní charity Praha 14 – Černý Most, Kyje)

Podpora dalších institucí na pomoc seniorům, nemocným a zdravotně postiženým:

 • Domov seniorů Háje
 • Domov svaté Rodiny
 • Dětský domov Krompach
 • Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech
 • Církevní MŠ Radost Kladno
 • Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
 • Katolická mateřská škola, Beroun
 • Škola SPMP Modrý klíč

Přímá sociální pomoc:

 • podpora sociálně slabých rodin a seniorů
 • finanční pomoc rodičům pečujícím o postižené dítě
 • financování ošetření lidí bez zdravotního pojištění
 • pomoc lidem bez domova a lidem v tíživé životní situaci
 • podpora aktivit dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin

Pomoc do zahraničí:

 • Projekt pro odstranění podvýživy v Ugandě realizovaný Arcidiecézní charitou Praha