Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2013

Již potřinácté vyšli v lednu 2013 tříkráloví koledníci do vesnic a měst v celé zemi, aby přáli lidem požehnání v novém roce a vyprosili koledu – příspěvek na charitní projekty pro potřebné. V pražské arcidiecézi se Tříkrálové sbírky účastnilo tisíc koledníků, kteří vykoledovali více než 4,2 milionu Korun.

O využití většiny finančních prostředků (65 %) rozhodují místní koordinátoři Tříkrálové sbírky – farní Charity, farnosti, ale např. i  školy. Do sbírky se jich letos zapojilo více než 100. Peníze jsou tak využity přímo v regionu, kde byly vykoledovány. Pomáhají mnoha skupinám potřebných: seniorům, sociálně slabým rodinám, nemocným, dětem. Podpora má formu přímé materiální pomoci, častěji jde o příspěvek na provoz nebo vybavení konkrétních sociálních služeb.

Jak sbírka pomáhala

Podpora provozu stávajících sociálních a zdravotních služeb Charity:

 • Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba Farní charity Praha 4 – Chodov;
 • Denní stacionář pro seniory Farní charity Příbram;
 • Charitní ošetřovatelské služby, azylové služby, půjčovny kompenzačních pomůcek, seniorské terénní služby Farní charity Starý Knín;
 • Azylový dům sv. Josefa Farní charity Roudnice nad Labem;
 • Podpora integrace cizinců z třetích zemí (projekt Farní charity Praha 14 – Černý Most, Kyje)

Rozvoj stávajících sociálních a zdravotních služeb Charity:

 • nákup sprchového křesla pro Stacionář sv. Anežky České pro seniory (Farní charita Beroun);
 • přístavba k Azylovému domu za účelem otevření kavárny – nácvik pracovních dovedností a získání pracovních kompetencí (Farní charita Kralupy nad Vltavou);
 • vybavení Denního stacionáře pro seniory v Obříství, pořízení kompenzačních pomůcek (FCH Naratovice)

Podpora dalších institucí na pomoc seniorům, nemocným a zdravotně postiženým:

 • Domov svaté Rodiny;
 • Dům ŠANCE pro děti ulice;
 • Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech;
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského;
 • Hospic sv. Jana N. Neumana Prachatice

Podpora vzdělávacím institucím a mimoškolnímu vzdělávání dětí:

 • Církevní MŠ Radost Kladno;
 • Církevní MŠ Srdíčko Praha;
 • Církevní ZŠ a MŠ Archa Petroupim;
 • Škola SPMP Modrý klíč;
 • MŠ Neveklov;
 • Mateřské centrum Kuřátko Praha 4;
 • podpora sociálně slabým studentům (CSZŠ Jana Pavla II.  Praha 2, SOŠS sv. Zdislavy Praha 2, Vyšší odborná škola zdravotnická SŘMR)

Přímá sociální pomoc:

 • podpora sociálně slabých rodin, seniorů, lidí bez domova, nemocných, pomoc lidem v tíživé životní situaci,
 • příspěvky na kompenzační pomůcky (invalidní vozík, příspěvek na automobil pro potřeby dívky s dětskou mozkovou obrnou)

Tříkrálová sbírka má také v každé diecézi společný záměr, který je podpořen 15 % z  celkového výtěžku.

Diecézním záměrem Arcidiecézní charity Praha byla v roce 2013 podpora pobytových služeb pro seniory a lidi trpící Alzheimerovou chorobou.

Desetina z výtěžku sbírky je věnována na rozvojovou a humanitární pomoc.

Sbírka v pražské arcidiecézi podpořila Českou nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě.

Díky 5 % z výtěžku jsou podpořeny projekty Charity ČR. Zbývajících 5 % tvoří režijní náklady sbírky.