Papež František: Nikdy neurážejme rodiče

25. 9. 2018

Papež František: Nikdy neurážejme rodiče

Zaujala nás promluva papeže Františka během audience dne 19. září, v níž se zamýšlí na významem slov Cti otce svého i matku svou. Svatý Otec vysvětluje, že „ctít“ znamená uznat hodnotu: „Ctít otce a matku tedy znamená uznat jejich význam konkrétními gesty.“ Papež František vyzývá: „Pokud ses od svých rodičů oddálil, vynalož úsilí a vrať se, vrať se k nim.“

Cti otce svého i matku svou: „Co znamená tato úcta? V hebrejštině toto slovo vyjadřuje slávu, hodnotu, doslova ‚tíhu‘, konzistenci reality. ‚Ctít‘ tedy znamená uznat tuto hodnotu. Z Písma vyplývá, že uctívat Boha je uznáním Jeho existence, že počítáme s Jeho přítomností. To se vyjadřuje pomocí různých obřadů, ale především tím, že dáme Bohu správné místo ve vlastním životě. „Ctít otce a matku tedy znamená uznat jejich význam konkrétními gesty, které vyjadřují naši oddanost, náklonnost a péči. Ale nejde jen o to…,“ pokračoval papež František.

Naše dětství je jako nesmazatelný inkoust

„Otisky dětství ovlivňují celý náš další život,“ pokračoval dále papež ve svém zamyšlení. Často velmi snadno poznáme, zda člověk vyrůstal ve zdravém a vyváženém prostředí nebo zda jeho dětství bylo poznamenané negativními zkušenostmi, jako je opuštěnost či násilí. „Naše dětství je tak trochu jako nesmazatelný inkoust, proniká do našeho způsobu života, i když se snažíme rány z dětství skrýt,“ uvedl dále papež František.

I když rodiče nejsou perfektní, děti můžou být šťastné

„Ale čtvrté přikázání nám říká ještě více. Nemluví o dobrotě rodičů, nepožaduje perfektní otce a matky. Hovoří o jednání dětí, bez ohledu na zásluhy rodičů a říká jednu výjimečnou a osvobozující věc: i když tvoji rodiče nejsou dobří a ne všichni mohli prožít klidné dětství, všechny děti můžou být šťastné, protože dosažení plnosti života a štěstí záleží na správné vděčnosti k těm, kteří nám dali život,“ vysvětlil Svatý otec. Pokud ses od rodičů odvrátil, vždy je čas najít k nim cestu zpět: „Ctěme rodiče, dali nám život! Pokud ses od svých rodičů oddálil, vynalož úsilí a vrať se, vrať se k nim; možná jsou již staří… Dali ti život.“

Nikdy nesmíme urážet rodiče druhých

„A další věcí je, že máme špatný zvyk říkat škaredé věci a taky sprostá slova… Prosím vás, nikdy, nikdy, nikdy neurážejme rodiče druhých. Nikdy! Nikdy se nesmí urážet maminka, ani tatínek. Nikdy!,“ apeloval papež František a vybídl, abychom si vzali předsevzetí: „Ode dneška nebudu nikdy urážet ničí maminku ani tatínka. Dali jim život! A nesmí se urážet.“

Zdroj: cirkev.cz

Související články

Aktuálně z Běloruska

11. 7. 2024

„Adoptované“ děti během prázdnin pomáhají ve farnosti, aby oplatily pomoc, kterou dostaly

Pomoc seniorům

8. 7. 2024

Senioři nepřijdou během rekonstrukce o hlavní přednosti domova

Charita a Církev

8. 6. 2024

Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána: fotogalerie z Noci kostelů

Pomoc seniorům

5. 6. 2024

Rekonstrukce Domova sv. Václava zlepší technický stav budovy a přinese úsporu energií