Podporujeme vzdělání dětí se zdravotním postižením v Ugandě

28. 6. 2021

Podporujeme vzdělání dětí se zdravotním postižením v Ugandě

„Adoptované“ děti s postižením sluchu navštěvují speciální školu Buckley High School ve městě Iganga vzdálené 120 km směrem na východ od hlavního města Kampala. Jde o nejdostupnější školu pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením tohoto druhu, která funguje již 120 let. Navštěvuje jí 580 dětí a z toho 50 dětí se speciálními potřebami. Škola se specializuje výuku hluchoslepých a hluchoněmých studentů.

Učitelé komunikují se studenty znakovou řečí. Speciálním potřebám dětí jsou uzpůsobeny i učební pomůcky, průběh testování a závěrečných zkoušek, při nichž mají děti k dispozici pedagoga-tlumočníka. Výuka dítěte s postižením je ve srovnání se zdravým dítětem nákladnější, proto je i roční příspěvek v programu Adopce na dálku® vyšší. Celý příspěvek od dárce využijeme na úhradu školného, které stojí 500 tisíc ugandských šilinků za školní trimestr (přibližně 9 tisíc korun ročně) a rodiče postižených dětí by si jej nemohli dovolit ze svých příjmů zaplatit.

Děti s postižením mají jen malou šanci chodit do školy

V rozvojových zemích má jen každé 20. dítě se zdravotním postižením šanci chodit do školy. Protože každé dítě má právo na vzdělání, chce Arcidiecézní charita Praha poskytnout tuto příležitost i znevýhodněným dětem, v první fázi neslyšícím dívkám a chlapcům žijícím v odlehlých ugandských vesnicích.

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami brání několik skutečností. V Ugandě chybí speciální školy a běžné školy nejsou připraveny na inkluzivní výuku. Navíc společnost, bohužel včetně samotných rodin dětí s postižením, vnímá postižené děti jako méněcenné. Vzdělání takového dítěte má pak menší prioritu než vzdělání jeho sourozenců.

Děkujeme „adoptivním rodičům“ za rozhodnutí darovat postiženým dětem rovné příležitosti pro vzdělávání. Vaše podpora umožní rozvoj jejich dovedností tak, aby mohly být v budoucnu v co největší míře soběstačné a schopné zapojit se do normálního života jejich rodin a komunit.

Mezi děti zapojené do Adopce na dálku® patří Akisham, Ronald, Shirat, Joram, Tracy, Shafik, Jesse, Bashir, Sawiya a Reshima.

Podpořte pomoc chudým lidem v Ugandě

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Jelikož každá částka dokáže pomoci.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zaplatíme nadaným dětem z chudých rodin vzdělání.
  • Zpřístupníme nejchudším lidem lékařskou péči.
  • Zorganizujeme rekvalifikační kurzy pro dospělé.
  • Postavíme studny a dáme lidem pitnou vodu.

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně z Ugandy

30. 7. 2021

Čistá voda celou vesnici. První studnu jsme předali komunitě

Aktuálně z Běloruska

20. 7. 2021

Charita v Bělorusku nehledí na politiku a pomáhá. Práce jí přibývá

Aktuálně z Ugandy

14. 7. 2021

Ugandská vesnice Kinoni dostala od českého dobrodince netradiční dárek

Aktuálně z Indie

7. 7. 2021

Dáváme indickým dívkám vzdělání, sebevědomí a budoucnost