Podporujeme vzdělání dětí se zdravotním postižením

9. 7. 2023

Podporujeme vzdělání dětí se zdravotním postižením

V rozvojových zemích má jen každé 20. dítě se zdravotním postižením šanci chodit do školy. Protože každé dítě má právo na vzdělání, chce Arcidiecézní charita Praha poskytnout příležitost i těmto dětem.

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami brání několik skutečností. Chybí speciální školy a běžné školy nejsou připraveny na výuku dětí s postižením. Navíc v některých zemích, jako je například Uganda nebo Indie, bohužel lidé včetně samotných rodin dětí s postižením vnímají tyto děti jako méněcenné. Jejich vzdělání má pak menší prioritu než vzdělání sourozenců.

Pomoc neslyšícím dívkám a chlapcům z odlehlých ugandských vesnic

Program Adopce na dálku® byl vždy otevřen i dětem se speciálními potřebami. Systematicky jsme se začali jejich vzdělávání věnovat v roce 2021. V Ugandě jsme navázali spolupráci se speciální školou Buckley High School ve městě Iganga, vzdáleném 120 km směrem na východ od hlavního města Kampaly. Jde o nejdostupnější školu pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením tohoto druhu, která funguje již 120 let. Navštěvuje ji 580 dětí včetně 50 dětí se speciálními potřebami. Škola se specializuje na výuku hluchoslepých a hluchoněmých studentů.

Učitelé komunikují se studenty znakovou řečí. Speciálním potřebám dětí jsou uzpůsobeny i učební pomůckyprůběh testování a závěrečných zkoušek, při nichž mají děti k dispozici pedagoga-tlumočníka. Výuka dítěte s postižením je ve srovnání se zdravým dítětem nákladnější, proto je i roční příspěvek v programu Adopce na dálku® vyšší. Celý příspěvek od dárce využijeme na úhradu školného, které stojí 500 tisíc ugandských šilinků za školní trimestr (přibližně 9 tisíc korun ročně) a které by si rodiče postižených dětí nemohli dovolit ze svých příjmů zaplatit.

Pomoc dětem se speciálními potřebami v Bělorusku

Díky úzké spolupráci s katolickými farnostmi, dobrovolníky, státními sociálními institucemi a školami se do programu Adopce na dálku® zapojují od roku 2023 také běloruské děti z různých regionů vitebské oblasti. Všechny získávají středoškolské vzdělání, studují v integrovaných třídách nebo se vzdělávají doma. V těchto případech jeden z jejich rodičů nedochází do zaměstnání a dítěti se věnuje.

Finanční pomoc od českých dárců pomáhá rodinám těchto dětí uhradit zvýšené náklady na organizaci vzdělávání, volnočasových aktivit, ale i náklady v dalších oblastech života, jako je doprava, stravování apod. Síť sociálních služeb, kde by rodiny pečující o děti s postižením získaly pomoc, není v Bělorusku tak rozvinutá jako v naší zemi. Každou podporu, která pomůže odstranit fyzické a sociální bariéry v životě postižených dětí, jejich rodiče velmi ocení a efektivně zužitkují.

Děkujeme „adoptivním rodičům“ za rozhodnutí darovat postiženým dětem příležitosti pro jejich vzdělávání. Vaše podpora umožní rozvoj jejich dovedností tak, aby mohly být v budoucnu v co největší míře soběstačné a schopné zapojit se do normálního života svých rodin a komunit.

V programu Adopce na dálku® můžete podpořit konkrétní dítě se speciálními potřebami. Podívejte se, které děti aktuálně čekají na vaši podporu.

Chci pomoci

Související články

19. 4. 2024

Banány a Karel Lwanga. Uganda očima Jaroslava Němce

Aktuálně o pomoci v zahraničí

16. 4. 2024

Kostel sv. Kajetána bude hostit unikátní výstavu UNESCO zaměřenou na východní Afriku

Aktuálně z Běloruska

8. 4. 2024

Jak se běloruská rodina vypořádala se ztrátou matky. Pomohla i Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny