TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Začněte nový rok dobrým skutkem! Od 1. do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka na pomoc nejchudším lidem v naší zemi. 

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Informace pro dobrovolníky se zájmem o práci v Centru zahraniční spolupráce

Charita Praha realizuje svoji pomoc v oblastech vzdělávání, zdravotní péče a prevence, místního rozvoje a boje proti dětské práci. K nejvýznamnějším projektům patří Adopce na dálku®, Nemocnice v Ugandě a další komunitní projekty, díky kterým Charita pomáhá dětem, rodinám i celým komunitám k všestrannému rozvoji, k dosažení soběstačnosti a trvale vyšší životní úrovně (více informací o činnosti Centra zahraniční spolupráce).

Pro Centrum zahraniční spolupráce hledáme dobrovolníky pro následující aktivity:

  • administrativní výpomoc – dobrovolníci nám pomáhají se zpracováním profilů dětí, se zakládáním korespondence do obálek, zpracováním dat do excelových souborů, kontrolou databáze i s dalšími úkoly
  • překlady profilů dětí, smluv (anglický, francouzský, ruský jazyk) – možnost vykonávat práci na dálku
  • jednorázové/ nárazové aktivity – pomoc při organizaci propagačních akcí, koncertů atd.
  • roznos propagačních materiálů, letáků, kalendářů apod. 

Pokud máte zájem stát se dobrovolníkem v Centru zahraniční spolupráce, kontaktujte nás.

 

Související informace

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371