Pomoc směřující do Kodaikanalských hor (Indie)

14. 3. 2014

Pomoc směřující do Kodaikanalských hor (Indie)

Již 14 let podporuje Arcidiecézní charita Praha internátní školu sv. Františka Xaverského ve vesnici Shenbaganur v Kodaikanalských horách. Tři stovky žáků jsou zapojeny do Adopce na dálku® a Charita navíc přispívá na provoz internátní školy.

Shenbaganur je malá vesnička v indických Kodaikanalských horách. Tato oblast představuje populární turistickou destinaci. Ve srovnání s tropickými vedry sousedních regionů jižní Indie těží z čistého horského vzduchu a příjemného svěžího klimatu. Od 60. let minulého století si zde staví svá dovolenková sídla indická elita, což napomáhá celkovému rozvoji oblasti. Nicméně v odlehlých horských končinách pořád žijí vesničané v nuzných podmínkách.

Domov lásky Sv. Františka Xaverského v Shenbaganuru tvoří komplex škol a internátu. Jeho cílem je nabídnout příležitost ke vzdělání dětem chudým, osiřelým, dětem z nižších kast či zaostalejších kmenů, potomkům uprchlíků ze Srí Lanky. Tyto opomíjené děti tvoří až 80 % žáků. Otec Xavier Raj, ředitel Domova, popisuje jednu ze základních idejí své organizace takto: „Pro tyto děti má nesmírnou váhu akceptování společností. Když se cítí být přijaty a oceněny, jsou více motivované se učit, dosahují lepších výsledků, v budoucnu jsou schopny více prospět svému okolí.“

Pomoc formou Adopce na dálku® i přímá finanční podpora

Charita Praha s touto organizaci spolupracuje již 14 let, momentálně v Domově podporuje tři stovky žáků a studentů prostřednictvím Adopce na dálku®. Na rok 2013 do Shenbaganuru putovalo z Prahy navíc 200 000 Kč, které byly využity na chod Domova. Za více než polovinu příspěvku se nakoupily potraviny a dřevo na topení – Domov leží ve výšce 2 tisíce metrů nad mořem a v rozporu s naší představou tropické Indie zakouší opravdu chladné zimy. Další část příspěvku putovala na pravidelnou roční údržbu. Vždy během letních prázdnin probíhá bílení zdí Domova a spravuje se poškozený či opotřebovaný nábytek. Zbytek příspěvku posloužil na nákup základních osobních potřeb studentů, kteří přicházejí z nejnuznějších poměrů. Nakoupila se pro ně například zásoba mýdel, zubních kartáčků či neodmyslitelný olej na úpravu vlasů.

Všestranný rozvoj studentů

Díky českým dárcům bylo možné zabezpečit vloni tyto nevyhnutné provozní náklady pro Domov. Ušetřilo se tak více peněz na různé akce pro studenty – přednášky, sportovní utkání, oslavy, nebo třeba zorganizování dne darování krve či výsadby stromů. Otec Xavier Raj věří, že právě vyvážením přísné disciplíny a pestrého inspirativního programu, zabezpečí všestranný rozvoj svých studentů a podaří se mu vychovat občany, kteří se dobře uplatní ve společnosti.

 

 

Související články

Aktuálně z Indie

17. 6. 2024

Zdravotní bratr Melroy vystudoval díky programu Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

3. 5. 2024

Naučili jsme je „chytat ryby“. 380 chudých indických rodin využilo šanci zlepšit svůj život

Aktuálně z Indie

5. 4. 2024

Adopce na dálku® změnila osud nejen studentky Reemy, ale celé její rodiny

Aktuálně z Indie

11. 3. 2024

Adopce na dálku® mění sny v realitu. Příběh indické dívky Joyline