Potomci otroků bojují dodnes o své místo ve společnosti

14. 10. 2016

Potomci otroků bojují dodnes o své místo ve společnosti

Možná někteří z vás zaznamenali, že v našem programu Adopce na dálku® hledáme podporu pro indické děti, které však mají rysy spíše africké. Jednou z nich je Sushmitha Siddi. Nejedná se o chybu v systému.

Potomci otroků bojují dodnes o své místo ve společnosti

Sushmitha pochází z kmene Siddi. Do Indie se její předkové dostávali z jihovýchodní Afriky zejména během 16.–19. století jako otroci kolonizátorů i místních princů. Kmen Siddi dnes čítá kolem 50 000 obyvatel, z nichž více než třetina žije ve státě Karnátaka.

Název kmene pochází z arabského slova saydi – pán, mistr. Mnozí z nich používají Siddi jako příjmení, jiní přebrali do svého jména název vesnice či dokonce místního kněze. Lidé kmene Siddi vyznávají islám, hinduismus i křesťanství s jedním společným znakem – tradicí uctívání svých předků. Tento rituál nazývají Hiriyaru a konají jej dvakrát ročně.

Vznešené pojmenování kmene bohužel neodráží jeho postavení ve společnosti. Vinou složité historie je i dnes životní úroveň lidí z kmene Siddi velmi nízká. Do dnešní doby zůstávají společensky izolovaní, opomíjení, ekonomicky a sociálně nerozvinutí. Před pár lety byli indickou vládou oficiálně uznáni jako sociálně znevýhodní (tzv. scheduled tribe), což jim umožňuje získat některé sociální výhody.

Stejně jako rodina Sushmithy žijí obyvatelé kmene Siddi obvykle v odlehlých oblastech. Vydělávají si sezónní prací v zemědělství nebo na stavbách. Otec Sushmithy je námezdní dělník stejně jako jeho žena. Svým třem dětem by rádi zajistili vzdělání, ale vlastní příjem nestačí na školní poplatky a učební pomůcky.

Sushmithě pomáhají ve vzdělávání dárci z České republiky. V programu Adopce na dálku® hradí náklady na vzdělávání. Díky této pomoci má dívka šanci získat v budoucnu kvalifikované zaměstnání, které je pro její rodiče nedostupné.

Více o programu Adopce na dálku®

Související články

Aktuálně z Indie

13. 3. 2023

Z chudé dívky laborantkou na lékařské fakultě. Arpithě z Indie pomohl program Adopce na dálku®

Aktuálně z Indie

13. 2. 2023

„Adoptovaný chlapec“ Assis Siddi všechny překvapil

Indie Aktuálně z Indie

23. 1. 2023

Co dokáže v indické vesnici dar ve výši 5 tisíc korun?

Adoptovaný Kiran z Indie Aktuálně z Indie

12. 10. 2022

15 let podporoval indického chlapce ve studiu. Ten díky tomu získal inženýrský titul