Potomci otroků bojují dodnes o své místo ve společnosti

14. 10. 2016

Potomci otroků bojují dodnes o své místo ve společnosti

Možná někteří z vás zaznamenali, že v našem programu Adopce na dálku® hledáme podporu pro indické děti, které však mají rysy spíše africké. Jednou z nich je Sushmitha Siddi. Nejedná se o chybu v systému.

Potomci otroků bojují dodnes o své místo ve společnosti

Sushmitha pochází z kmene Siddi. Do Indie se její předkové dostávali z jihovýchodní Afriky zejména během 16.–19. století jako otroci kolonizátorů i místních princů. Kmen Siddi dnes čítá kolem 50 000 obyvatel, z nichž více než třetina žije ve státě Karnátaka.

Název kmene pochází z arabského slova saydi – pán, mistr. Mnozí z nich používají Siddi jako příjmení, jiní přebrali do svého jména název vesnice či dokonce místního kněze. Lidé kmene Siddi vyznávají islám, hinduismus i křesťanství s jedním společným znakem – tradicí uctívání svých předků. Tento rituál nazývají Hiriyaru a konají jej dvakrát ročně.

Vznešené pojmenování kmene bohužel neodráží jeho postavení ve společnosti. Vinou složité historie je i dnes životní úroveň lidí z kmene Siddi velmi nízká. Do dnešní doby zůstávají společensky izolovaní, opomíjení, ekonomicky a sociálně nerozvinutí. Před pár lety byli indickou vládou oficiálně uznáni jako sociálně znevýhodní (tzv. scheduled tribe), což jim umožňuje získat některé sociální výhody.

Stejně jako rodina Sushmithy žijí obyvatelé kmene Siddi obvykle v odlehlých oblastech. Vydělávají si sezónní prací v zemědělství nebo na stavbách. Otec Sushmithy je námezdní dělník stejně jako jeho žena. Svým třem dětem by rádi zajistili vzdělání, ale vlastní příjem nestačí na školní poplatky a učební pomůcky.

Sushmithě pomáhají ve vzdělávání dárci z České republiky. V programu Adopce na dálku® hradí náklady na vzdělávání. Díky této pomoci má dívka šanci získat v budoucnu kvalifikované zaměstnání, které je pro její rodiče nedostupné.

Více o programu Adopce na dálku®

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Indie

10. 11. 2023

Paní Ranjitha z Indie získala nejen stabilní příjem, ale i novou sílu do života

Aktuálně z Indie

8. 11. 2023

Příběh z Indie: Vnučka a babička obrátily kormidlo svého života s pomocí Charity

Aktuálně z Indie

10. 10. 2023

Ředitel Charity v Indii: Vzdělání je klíčem k lepší budoucnosti nejchudších dětí