Rozhovor s ředitelem o rekonstrukcí domova pro kněze ve Staré Boleslavi

12. 5. 2021

Rozhovor s ředitelem o rekonstrukcí domova pro kněze ve Staré Boleslavi

O kněžský domov pro seniory – Domov sv. Václava ve Staré Boleslavi – se od loňského roku stará Arcidiecézní charita Praha. Nejen plány na zevrubnou rekonstrukci představuje její ředitel JAROSLAV NĚMEC.

O koho domov pečuje?

O kněze a další lidi, kteří sloužili církvi a kteří ve stáří potřebují každodenní péči. Bohužel se stává, že nemají nikoho, kdo by se o ně postaral, nebo jejich blízcí nemají sílu a možnost jim pomáhat.

Jako v každém domově pro seniory tu obyvatelé mají veškerou péči – od bydlení, jídla, zdravotního ošetření až po aktivizační programy. Domov sv. Václava je zároveň domem modlitby a živé víry.

Duchovní péčí se to tu zřejmě vymyká všem podobným zařízením.

Obyvatelé tu mají přímo svého kněze, který je duchovně doprovází. Denně slouží mši svatou v kapli, která je skutečným srdcem Domova. Senioři se zde scházejí ke společným modlitbám růžence a adoracím. Za slunečných dnů mohou trávit čas na zahradě, mohou si projít zastavení křížové cesty nebo zamířit k jeskyni Panny Marie Lurdské v odlehlejším cípu zahrady.

Mezi pracovníky Domova je pět sester ze Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence z Pauly.

Chtěl bych jim především poděkovat za jejich službu. Ve spolupráci s nimi bychom chtěli pokračovat. Přítomnost sester je pro zdejší obyvatele důležitou a cennou součástí jejich života, důležité je to samozřejmě i pro všechny pracovníky a mne samotného.

Z Domova neustále proudí světlo modlitby za naši církev a naši zemi. Mám velkou úctu a obdiv k těmto lidem, kteří se nenechali zkrušit stářím a nemocí, a i když už nemohou zapojit do služby své fyzické síly, o to víc pomáhají svým modlitebním úsilím.

Jak se do života Domova sv. Václava promítá skutečnost, že sídlí v jednom z nejdůležitějších poutních míst v naší zemi – ve Staré Boleslavi?  

Je to dar, který si naši senioři nesmírně cení. Pokud situace dovolí, navštěvují sousední baziliku Nanebevzetí Panny Marie i nedalekou baziliku sv. Václava. Těší se na každoroční svatováclavskou národní pouť. Stará Boleslav svou historií, atmosférou jen umocňuje jejich duchovní poslání, které se snaží stále aktivně žít.

Přijímá Domov sv. Václava seniory jen z pražské arcidiecéze?

Nikoli. Náš kněžský domov má celorepublikovou působnost. Je finančně podpořen přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí jako sociální služba s celonárodní působností.

Arcidiecézní charita Praha převzala Domov na začátku loňského roku. Plánujete změny?

Co se týče samotné služby, průběžně přistupujeme k drobným změnám, které vedou k vylepšení poskytované péče směrem k většímu komfortu pro seniory. Vycházíme z odbornosti našich pracovníků a z vlastních letitých zkušeností z obdobných domovů pro seniory.

Největší změnou však bude velká vnitřní přestavba domu. Rekonstrukce, byť bude náročná a nákladná, je naprosto nevyhnutelná. Dům byl postaven v 1. polovině 18. století jako proboštství, na domov pro seniory byl přestaven v 50. letech 19. století. Od té doby se standardy bydlení zásadně proměnily.

Co plánovaná rekonstrukce přinese?

Zejména je potřeba změnit dispozici domu. Přejeme si, aby standardem byly jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Rovněž chceme rozšířit společné prostory, aby byla na každém patře útulná společenská místnost, kde se budou senioři moci setkávat i přijímat návštěvy.

Už víme, že efektivnější uspořádání vnitřní dispozice nám dokonce umožní mírně navýšit počet míst. Za to jsme velmi rádi, protože o pobyt v Domově je velký zájem.

Trápí nás také velká energetická náročnost domu. Ta se rekonstrukcí sníží, takže provoz bude ekonomičtější a ekologičtější.

Půjde o velkou stavební akci. Kolik bude stát a jak Arcidiecézní charita Praha potřebné finance získá?

Arcidiecézní charitu Praha čeká dosud největší stavební akce v její novodobé historii. Rozpočet se odhaduje na 60 milionů korun. Je to velké dílo, velká odpovědnost. Peníze na stavbu chceme získat z evropské dotace. Ta ovšem vyžaduje vlastní finanční spoluúčast. Víme, že bez pomoci ochotných dárců z celé České republiky tento projekt nezvládneme.

Jaký je časový výhled? Kdy bude stavba zahájena?

Plánujeme s pomocí Boží stavbu započít během roku 2022. Zdá se to jako dlouhá doba, ale ve skutečnosti tým lidí již rok a půl intenzivně pracuje na přípravě projektové dokumentace, máme již zdigitalizované plány objektu a ideovou studii stavby, postupně vznikají technická dokumentace, žádost o dotaci a podklady pro výběrová řízení. Už nyní běží projekt naplno, vznikají přitom nemalé náklady, které pouze z vlastních zdrojů neutáhneme.

Jaká je vaše vize pro Domov sv. Václava? Co vás motivuje pustit se do takové velké akce?

V řadě charitních služeb pomáháme lidem postavit se na vlastní nohy, překonat životní krizi a jít samostatně dál. Dále máme služby, kdy pečujeme o nemohoucího člověka v některé konkrétní oblasti jeho života – v oblasti zdravotní péče, v péči o domácnost a o jídlo. Velmi důležitá je společná snaha, aby si naši uživatelé služeb udrželi sociální kontakty, aby nebyli osamoceni.

V charitních domovech je ovšem situace jiná. Člověk, ať již z důvodu stáří, či postižení, plně spoléhá na naši celodenní péči. Prostředí, které v domově vytvoříme, přímo ovlivní kvalitu života každého z nich. Uvědomuji si, že je to velká zodpovědnost.

Mojí vizí je domov, který naplňuje všechny potřeby člověka od těch fyzických po duchovní. Ve stáří u lidí ještě mnohem více nabývá na významu jejich spirituální stránka. Stále více vnímají, co je pravý smysl života. Chtějí odpustit a zažít odpuštění. Hledají smíření. Jsou více než kdy jindy otevřeni víře, naději a lásce.

Domov sv. Václava pro kněze a pracovníky v církvi má speciální místo mezi našimi domovy. Pečujeme v něm o ty, kdo se během svého aktivního života starali o naše duše. V době totality bylo poskytování duchovní péče téměř vždy spojeno s osobním rizikem a s perzekucemi režimu. Vnímám, že o to více musíme jejich službu a lásku mnohonásobně oplatit. Zaslouží si to. Nabízíme jim proto naši péči a blízkost. Jsme připraveni postarat se o všechny rozměry jejich bytí.

K naplnění našich cílů potřebujeme modlitby i finance. Doufáme, že s Boží pomocí se nám to podaří.

Podpořit Domov sv. Václava můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • Zajistíme přestavbu zařízení na moderní a komfortní domov
  • Obnovíme kompenzační pomůcky, které dosloužily.
  • Zajistíme pravidelné cvičení a trénování paměti.
  • Zaplatíme náklady na provoz domu (energie, opravy atd.).

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Pomoc seniorům

22. 7. 2024

Lidé s Alzheimerovou chorobou prožívají v domově aktivní a naplněný život

Pomoc seniorům

8. 7. 2024

Senioři nepřijdou během rekonstrukce o hlavní přednosti domova

Pomoc seniorům

5. 6. 2024

Rekonstrukce Domova sv. Václava zlepší technický stav budovy a přinese úsporu energií

Pomoc seniorům

13. 5. 2024

Rekonstrukce Domova sv. Václava přinese větší komfort jeho obyvatelům