Benefiční koncert

Vstupenky na benefiční koncert pro Českou nemocnici v Ugandě jsou již v prodeji! 

Koupit vstupenky on-line

Hledáme dobrovolníky

Pomozte nám zorganizovat Národní potravinovou sbírku. Letos proběhne v sobotu 10. listopadu.

Více...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

25 let Adopce na dálku

Díky vaší pomoci mohlo získat vzdělání 32 tisíc potřebných dětí.
Děkujeme!

Chcete pomoci i Vy?

ŠKOLNÍ SYSTÉM V ZAMBII
aneb skrytý pohled do školních lavic

Školní rok je na většině základních, středních a učňovských školách rozdělen do tří trimestrů:

  • počátek ledna – počátek dubna
  • počátek května – počátek srpna
  • počátek září – počátek prosince

Mezi jednotlivými trimestry jsou přibližně měsíční prázdniny. Hlavní, zhruba dvouměsíční, mají pak studenti na přelomu roku:

Ačkoliv vláda v Zambii zavedla bezplatné základní vzdělání na státních školách, v praxi si ho mnoho rodin nemůže dovolit kvůli výdajům, které ho provázejí: hradí se školní uniformy, obědy, pomůcky a rodiče přispívají i na další projekty školy (rekonstrukce školy, různě sportovní či kulturní akce atd.).

Mateřská škola
2–3 roky

Školky jsou v Zambii pouze soukromé. Bývají velmi drahé, proto do nich většina rodin děti neposílá. 

Základní škola
9 let, označení tříd G1–G9

Dělí se na dva stupně, první G1–G7, druhý G8–G9. Sedmá a devátá třída jsou ukončeny celostátními zkouškami. Výuka probíhá v angličtině, děti se ale učí i domorodé jazyky. Vyučované předměty v Zambii jsou téměř shodné jako v České republice.

  • Mezi předměty patří: čtení, psaní, matematika, občanská výchova, náboženství, tělocvik, kreslení, angličtina a místní jazyk.

Střední škola
3 roky, označení tříd G10–G12
 
Studenti, kteří úspěšně složí závěrečnou celostátní zkoušku na konci deváté třídy, postupují do dalších tří ročníků, které jsou chápany jako střední škola. Na konci dvanácté třídy studenti opět skládají státní zkoušku, která je nutná pro přijetí na vyšší a vysoké vzdělání (univerzita, College či Trade School).

  • K předmětům oproti základní škole přibývají: chemie, fyzika, biologie, ruční práce, dílny, zeměpis, dějepis, ekonomie aj.

Střední školy mají různá zaměření. Studenti při úspěšném složení závěrečné zkoušky na konci dvanácté třídy získávají certifikát.

Praktické vzdělání – učňovské školy
zhruba 1 rok

Studenti, kteří neuspějí u zkoušky na konci deváté třídy, mohou absolvovat odborné vzdělání v učebních oborech: truhlářské práce, obrábění kovů, hotelnictví, výpočetní technika a psaní na počítači, krejčovství, práce s kůži aj.

Vyšší vzdělání
6 měsíců – 4 roky, v některých případech až 5 let, v závislosti na zvoleném oboru

Studenti, kteří úspěšně složí státní zkoušku na konci dvanácté třídy mohou dále pokračovat na univerzitě, College či Trade School.

Trade School (vyšší učňovská škola) nepřijímá žáky po deváté třídě, pouze až po skončení dvanácté třídy. Zde se mohou studenti vyučit řemeslům a získat výuční list (Trade Certificate). Délka studia se odvíjí od zvoleného oboru (6 měsíců až dva roky).

  • Mezi vyučované obory patří: mechanik, elektrikář, správce kanceláře, sekretářka a další.

Student, který úspěšně složí zkoušku na konci dvanácté třídy, může také pokračovat na dvouletou nástavbou, po níž se může stát např. učitelem či zdravotní sestrou. Po jejím absolvování je student připraven na výkon povolání nebo na další studium na univerzitě.

Studium na vysoké škole trvá 3–4 roky (v některých případech až pět let).

Náš cíl

Cílem programu Adopce na dálku® v Zambii je umožnit co největšímu počtu znevýhodněných dětí dosáhnout praktického vzdělání, které jim pomůže uplatnit se na trhu práce a tak zvýšit životní úroveň nejen sobě samým, ale i svým rodinám a komunitám.. Každé dítě má šanci dokončit vzdělání s určitou specializací, která mu dává vysoké šance na uplatnění na trhu práce.

Pohled do škol

Ve školách učí místní učitelé podle tamních osnov. Ve třídách je obvykle 50–60 dětí. Občas je mezi nimi podstatný věkový rozdíl, neboť některé z nich z důvodu nedostatku peněz začaly školní docházku později a mnoho z nich také muselo školu i několikrát přerušit, proto jsou mnohem starší než odpovídá jejich zařazení do daného ročníku.

To bývá případem i dětí registrovaných do našeho programu. Není tedy výjimkou, že šestnáctileté dítě je ještě v 7. třídě základní školy apod. Na konci každého roku dostávají děti vysvědčení (Annual Progress Report – APR). Sociální pracovník programu Adopce na dálku® na výsledky dětí dohlíží, v případě špatného prospěchu spolupracuje s rodinou, popř. zajistí dítěti občasné doučování. Tímto pravidlem chceme děti motivovat k lepším výsledkům a lepšímu pracovnímu uplatnění v budoucnosti.

Zkouškové období a dostupnost výsledků

 

 

 Třída / typ školy

 Skládaní zkoušek

 Dostupnost APR

 G7, G9, G12

 říjen - listopad

 leden - únor

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371