Středisko osobní asistence

(registrace MPSV č. 1048270)

Charita v Brandýse n/L se kromě matek s dětmi zaměřuje i na další skupinu obyvatel tohoto regionu. Patří mezi ně i lidé se zdravotním postižením a senioři, kteří vlastními silami nezvládají běžné úkony všedního života. Jedná se o pomoc s denní hygienou, úklidem, stravováním. Nejsou výjimkou ani doprovody při procházkách městem, případně doprovody na úřad, do zdravotnického zařízení apod.

Naše myšlenka je prostá: „Přijdeme k Vám domů a Vy si řeknete, jak potřebujete pomoci. Každému služba na míru, rovněž tak i cena.“

Cílová skupina (komu umíme pomoci)

Naše služby jsou určeny predevším těm, jejichž možnosti vykonávat běžné každodenní úkony jsou limitovány především vzhledem k jejich jakémukoliv zdravotnímu omezení. Cílovou skupinu tvoří lidé, kteří potřebují k životu pomoc druhé osoby – senioři, osoby s chronickým onemocněním, s jiným zdravotním nebo kombinovaným

Služba má charakter návštěvní a terénní. Osobní asistent pomáhá klientovi všude tam, kde se klient pohybuje.

Poskytované služby

Pomoc s hygienou, s nákupem, vařením, zařizováním na úřadech, jako společníci atd. Toto vše je obsaženo v nabídce služeb:

  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Materiální a technické zabezpečení

Kapacita sociální služby osobní asistence je 25 klientů. Osobní asistence nabízí zapůjčení zdravotnických kompenzačních pomůcek: polohovací postel elektrická, hrazda na postel, invalidní vozík mechanický, chodítko, toaletní křeslo, invalidní vozík elektrický – motorka.

 

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte Petra Krejcárka, vedoucího střediska.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371