Vyslechněte naši koledu

 

I Tříkrálovou sbírku ovlivňuje epidemiologická situace v České republice. Po dobu trvání 5. stupně PES nemohou koledníci vyrazit do ulic. A tak k Vám míříme online. Náš cíl zůstává stejný – i letos chceme spolu s vámi pomoci lidem v nouzi.

Jak přispět do naší kasičky?

Pošlete Váš dar bankovním převodem na číslo tříkrálového sbírkového účtu
66008822/0800, variabilní symbol 77701990.

Přispět můžete také platební kartou online na www.trikralovasbirka.cz.
Pro přispění Arcidiecézní charitě Praha zadejte „PRAHA ACH“.

Děkujeme!
pracovníci Domova pro seniory kardinála Berana