Jak pomáháme

Poskytujeme ubytování lidem bez přístřeší a pomáháme jim upevnit si návyky potřebné k tomu, aby si dokázali dlouhodobě bydlení udržet. K těmto návykům patří spolehlivost v placení nájemného, dobré zacházení s vybavením bytu, dodržování domovního řádu apod.

Naše pomoc směřuje k tomu, aby lidé ohrožení sociálním vyloučením obnovili svou soběstačnost, dokázali se vrátit do běžného života a nezůstali závislí na sociálních službách. Lidem v produktivním věku pomáháme najít pracovní uplatnění.

Azylový dům sv. Terezie sídlí v Pernerově 20 v Praze-Karlíně. Pomáháme dospělým, mužům i ženám, v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylový dům má 25 lůžek, 9 z nich je vyčleněno seniorům a lidem se zdravotním postižením. Obvyklá délka pobytu je 6 měsíců.

Můj druh byl alkoholik, utratil všechny peníze. Začala jsem dlužit na nájmu, půjčovat si a nakonec jsem zůstala na ulici. Čtyři dlouhé roky. Teď se těším na to, až už nebudu mít dluhy. Sociální pracovníci Charity mi pomohli vyřídit oddlužení. Můj život se obrátil a nyní vím, že bezdomovectví je pro mě minulostí.

Zuzana, bývalá klientka Azylového domu sv. Terezie

Naše zásady

  • Azylový dům nezastupuje levné komerční ubytování; je určen lidem, kteří jsou ochotni pracovat na zlepšení své sociální situace.
  • K lidem bez přístřeší přistupujeme bez předsudků. Jednáme partnersky.
  • Využití noclehárny je podmíněno respektováním pravidel; netolerujeme alkohol, drogy, agresivní chování.

Kontakty

Mgr. Stanislav Fiala

ředitel Azylového domu sv. Terezie

222 313 738 (po-pá: 8-16.30 hod)

Mgr. Jana Ivančicová (SM Radima SCB)

zástupce ředitele Azylového domu sv. Terezie, metodička

224 815 995 (po-čt: 8-16 hod)

Podpořit Azylový dům sv. Terezie můžete i vy!

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat jakoukoliv částku. Každá částka dokáže pomoci.

Na co váš dar využijeme?

  • Zaplatíme sociálního pracovníka, který bude lidi bez domova provázet na cestě zpět do běžné společnosti.
  • Zajistíme chod Azylového domu (energie, drobné opravy atd.)

Pomáhejte s námi lidem v nouzi.

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)