Tři plicní ventilátory pro honavarskou nemocnici

Tři plicní ventilátory pro honavarskou nemocnici

Když udeřila pandemie covid-19, byli kvůli nedostatku informací místní lidé v Honavaru, pacienti i personál nemocnic v panice.

Když úřady nařídily lockdown, všechny místní pečovatelské domy a kliniky přestaly léčit pacienty, kteří přišli s horečkou, kašlem a dušností. Tito nemocní lidé rázem přišli o lékařskou péči. Zdravotnický personál v ostatních nemocnicích se k nim nechtěl ani přiblížit. To ovšem neplatilo o Nemocnici svatého Ignáce. Ta byla od vyhlášení lockdownu až doposud otevřena všem pacientům 24 hodin denně. „Spolupracovali jsme s úřady při organizaci karantény pacientů a později při jejich léčbě. Laboratorní technici z okresní nemocnice nám pomohli při testování pacientů na covid-19,“ ilustruje sestra Rita D’Souza z kongregace misijních sester Královny apoštolů, která v nemocnici pracuje jako primářka a pediatrička posledních 17 let.

V okamžiku, kdy byla nemocným sdělena diagnóza nákazy koronavirem, příbuzní začínali s nemocným odmítat kontakt. „Vzpomínám si na pacientku, která podstoupila císařský řez, a druhý den jsme zjistili, že je pozitivní na covid-19. Zpočátku se kolem ní shromáždilo mnoho příbuzných, ale v okamžiku, kdy jsme řekli, že je infikována, u pacientky zůstala jen matka, která patřila do rizikové skupiny. Byla to žalostná situace,“ ohlíží se sestra Rita.

Během pandemie byli zaměstnanci a deset řeholnic včetně sestry Rity postiženi nákazou. „Ale s Boží milostí jsme se vyléčili a jsme zpět, abychom se postarali o naše pacienty,“ přibližuje situaci sestra Rita. Jak říká, nemocnice se ale opakovaně dostávala do neřešitelné situace. „Mnohokrát, když byli pacienti v kritickém stavu, s přidruženými nemocemi a my jsme nebyli schopni zvládnout léčbu, žádali jsme o přeložení do jiných a lépe vybavených nemocnic. Odpověď byla častokrát zamítavá – žádná lůžka k dispozici. Cítili jsme se bezmocní, protože jsme nemohli nabídnout adekvátní pomoc, navíc ani okresní fakultní nemocnice, která byla otevřena teprve nedávno, nebyla dosud tak dobře vybavena, aby léčbu kritických případů covid-19 zvládla.

Nejsmutnější příběhy se týkaly starších lidí, kteří byli přivezeni k léčbě v poslední chvíli. Mnoho lidí zemřelo během krátké doby po příjezdu do nemocnice. „Máme potíže s kapacitou plicních ventilátorů, protože v současné době máme k využití pouze dva,“ posteskla si sestra Rita. Situaci nyní pomůže vyřešit Arcidiecézní charita Praha, která do Honavaru odesílá tři plicní ventilátory.

Pomozme rozvojovým zemím v době pandemie koronaviru

Pomocí vašeho bankovního účtu můžete zaslat libovolnou částku. Každý dar je důležitý.

Na co váš příspěvek využijeme?

  • zakoupíme potravinovou pomoc pro lidi v nouzi
  • vybavíme sociálně slabé ochrannými pomůckami
  • podpoříme zdravotnická zařízení ve vesnických oblastech

Pomáhejte s námi lidem v nouzi

Můžete pomoci jednorázově nebo přispívat pravidelně každý měsíc.
Váš dar proměníme v pomoc lidem, kteří naši podporu potřebují.

 

Děkujeme, že chcete pomáhat!

Pomoci můžete
online a hned Šipka nahoru (bílá)

Související články

Aktuálně o pomoci v zahraničí

29. 2. 2024

Adopce na dálku® mění sny v realitu. Příběh indické dívky Joyline

Aktuálně o pomoci v zahraničí

15. 11. 2023

Adopce na dálku® pomáhá 30 let

Aktuálně z Indie

10. 11. 2023

Paní Ranjitha z Indie získala nejen stabilní příjem, ale i novou sílu do života

Aktuálně z Indie

8. 11. 2023

Příběh z Indie: Vnučka a babička obrátily kormidlo svého života s pomocí Charity