Pomozte seniorům

Zapomenutý Domov pro seniory, lidi s postižením a nemocné v běloruském Kryčevě potřebuje naši pomoc. 

Čtěte více informací...

Nemocnice v Ugandě

K záchraně životů stačí docela málo. Zapojte se, prosíme, do sbírky pro Českou nemocnici v Ugandě.

Více...

Pomáhejte pomáhat!

Pomáháte rádi? Vyberte si způsob, jak podpořit lidi, kteří to potřebují.

 Více...

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi v roce 2016

Tříkrálovou sbírku 2016 v pražské arcidiecézi zahájil průvod v čele s třemi králi na velbloudech. Prošel za velkého zájmu lidí historickým centrem Prahy. Na vesnicích a v menších městech navštěvovali koledníci jednotlivé domácnosti. V Praze oslovovali občany převážně na ulicích a své koledování často i zde doprovázejí zpěvem. Koledníci zamířili tradičně do Senátu Parlamentu České republiky, na pražské arcibiskupství, kde se na tříkrálovém obědě sešli kardinál Dominik Duka s prezidentem Milošem Zemanem. Ten vyjádřil svou podporu sbírce přispěním do zapečetěné kasičky. Koledníci zavítali na další zajímavá místa: do České televize, Českého rozhlasu, do řady firem a institucí. Do 1 561 zapečetěných kasiček vybrali koledníci v pražské arcidiecézi celkem 5 790 882 Kč. Výtěžek sbírky je nepostradatelnou pomocí pro řadu charitních sociálních služeb, mezi nimi:

 • Azylový dům sv. Josefa pro matky/otce s dětmi a pro ženy v tísni – oprava dětského hřiště
 • Azylový dům pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa v Roudnici nad Labem -  osobní náklady na psychologa, videotrénink interakcí, úpravy prostor a konkrétní podpora rodinám v azylovém domě
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klup Rep Sun v Kralupech nad Vltavou
 • Sociální rehabilitace Horizont, služba Farní charity Kralupy nad Vltavou
 • Služby Farní charity Kolín - Dobrovolnické centrum sv. Bartoloměje, Charitní šatník, sklad potravin pro sociálně slabé
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Roudnici nad Labem - nákup pomůcek pro muzikoterapii
 • Sociální služby Farní charity Neratovice – nákup kompenzačních pomůcek pro klienty
 • Sociální služby Farní charity Starý Knín
 • Sociální služby Střediska Migrace Arcidiecézní charity Praha (diecézní záměr)
 • Sociální služby Farní charity Vlašim – občanská poradna, osobní asistence, pečovatelská služba, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Vybudování nového charitního centra a stacionáře pro seniory v Příbrami (diecézní záměr)
 • Charitní pečovatelská služba Farní charity Praha 4 – Chodov

Výtěžek sbírky 2016 byl využit také ve prospěch konkrétních sociálně slabých klientů, jimž jednotlivé Charity v pražské arcidiecézi pomáhají. Jedná se například o podporu dětí ze sociálně slabých rodin, příspěvek na rehabilitaci pro postižené dítě, nákup školních pomůcek pro handicapované děti, uspořádání letního tábora pro sociální potřebné děti, nákup zdravotního materiálu a léků, pomoc rodinám s dětmi s autismem, ošetření lidí bez zdravotního pojištění apod.

Desetina výtěžku sbírky je určena na pomoc do zahraničí. Arcidiecézní charita Praha podpořila chod České nemocnice v Ugandě a sociálně potřebné rodiny v Bělorusku.

Související informace:

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371