Projekt Tváře lásky byl zahájen konferencí v Praze

Projekt Tváře lásky byl zahájen konferencí v Praze

Úspěšně proběhla zahajovací konference k projektu Tváře lásky, kterou uspořádala Arcidiecézní charita Praha za podpory Norských fondů a Nadace Open Society Fund Praha. Projekt usiluje o snížení obětí a pachatelů násilí z řad dětí, které prošly dětskými domovy a výchovnými ústavy. Projekt děti vybavuje znalostmi pro bezpečnou inkluzi do společnosti a zaměřuje se převážně na prevenci domácího násilí a obchodu s lidmi.

Konference formálně zahajuje projekt Tváře lásky, který funguje na bázi komunitní interdisciplinární spolupráce osmi subjektů. Projekt vznikl na základě zkušenosti Projektu Magdala, služby Arcidiecézní charity Praha, který pracuje s oběťmi domácího násilí a obchodu s lidmi. Klienti, kteří se do péče sociální služby dostávají s traumatizujícími zážitky, jsou ve většině případů lidé, kteří prošli ve své historii nějakým druhem ústavní péče a nemají fungující rodinné zázemí. Mladí lidé nebyli vybaveni informacemi, které by jim pomohly rozeznat rizikové situace a došlo snadno ke zneužití jejich důvěry nebo touhy po lásce. Po opuštění chráněného prostředí ústavní péče se snadno dostali do prostředí nucené práce, nucené prostituce anebo násilných vztahů.

Během následujících deseti měsíců projde preventivním programem nejméně 110 dětí z cílové skupiny, proběhne s dětmi nejméně 96 setkání, bude vytvořen vzdělávací modul, bude proškoleno nejméně 15 studentů, 4 lektoři, z toho 2 ze státní správy, 10 pracovníků dětského domova, vnikne jeden komiks a jeden krátký dokumentární film o projektu. Cílem je, aby děti prošly sebezkušeností, dostaly se jim potřebné informace, věděly, že násilí se může týkat každého z nás, ale je z něj cesta ven.

Konference vzájemně do hloubky seznámila partnery projektu s jejich činností a vznikl základ pro dobrou spolupráci. V Penzionu Kryštof se sešlo dohromady 68 osob z různých institucí.

Ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec uvedl konferenci: „Oceňuji, že se věnujeme prevenci na poli domácího násilí a obchodování s lidmi. Prevence zapadá do širšího kontextu práce naší organizace.“ Projekt reaguje na Zprávy Ministerstva vnitra ČR o stavu obchodování s lidmi z uplynulých let, které vykazují absenci práce s dětmi a mladistvými. „Láska má mnoho podob, dětem a mladistvým chceme přiblížit některé z nich formou interaktivního zážitkového preventivního programu,“ uvádí Šárka Martinovská, koordinátorka projektu.

„V projektu vidím velký potenciál, protože se denně setkáváme s násilím v různých formách. Dívky z našeho zařízení mají s násilím, své vlastní negativní zkušenosti,“ uvedl k projektu Tváře lásky ředitel Výchovného ústavu, střediska výchovné péče, střední školy a školní jídelny v Černovicích, Josef Michálek. Mezi řečníky vystoupila řada expertů na problematiku ústavní péče, mimo jiné i ředitel Dětského domova a školní jídelny Dolní Počernice, Martin Lněnička. Ten říká: „Připravujeme děti do života přirozeným způsobem, snažíme se je zapojit do každodenních činností, jako v rodině, někde se to povede, jinde méně.“ Odbornice ze státní správy, zástupkyně Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Iva Kirejevová, potvrzuje potřebnost preventivních programů a plně je podporuje svou účastí na projektu Tváře lásky.

Speciální pedagožka Eva Písecká názorně předvedla ukázku jedné z aktivit projektu Tváře lásky. Účastníci konference zažili aktivitu, která je součástí programu. Vznikl komiks na téma násilí, všichni se zapojili, malovali, psali, přemýšleli. Zároveň sděluje: „Ústřední myšlenou projektu Tváře lásky, je respekt k druhým a k sobě.“ Na konferenci se pracovníci Projektu Magdala rozloučili s účastníky promítnutím krátkého informativního dokumentu o obchodu s lidmi.

Projekt TVÁŘE LÁSKY, který byl touto konferencí zahájen, proběhne v  období od 1. května 2015 do 30. června 2016 za podpory Norských fondů a ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha. Projekt Magdala, služba Arcidiecézní charity Praha, tímto rozšiřuje pole své činnosti o terénní preventivní aktivity s dětmi a s mladistvými.

Související články

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371