Závěrečné setkání v Projektu Tváře lásky s dětmi v dětských domovech

V pátek 5. 2. 2016 proběhlo poslední setkání v rámci preventivního projektu Tváře lásky s dětmi z Dětského domova v Dolních Počernicích. Poslední setkání proběhla v uplynulých týdnech také v Dětských domovech ve Zruči n. S. a v Pyšelech. Lektoři v současné době nadále navštěvují výchovný ústav v Černovicích.

Posledním tématem, které naši lektoři s dětmi na setkání probírali, bylo zneužívání nejbližšími. Při tomto závěrečném setkání děti využily všechny znalosti pojmů, které jim lektoři již dříve při setkání představili. Lektoři s dětmi citlivě hovořili o komerčním zneužívání dětí, o pedofilii, o souvislostech mezi obchodem s lidmi a domácím násilím. Také jim vysvětlili, kdo může být pachatelem sexuálního zneužívání a jak je možné ho poznat. Opět nechyběly aktivity, které umožnily dětem probírané téma lépe si zapamatovat a činily setkání interaktivnější.

Na konci setkání lektoři pozvali děti ze své skupiny na drobné pohoštění, které jim připravili. Při pohoštění se probíhalo neformální cestou hodnocení projektu. Děti lektorům sdělily, že setkávání pro ně bylo zajímavé a odnesly si něco do života.  Většina dětí viděla v setkávání smysl. Na otázku lektorů, která témata jim přišla nejvíce zajímavá Marek (16) lektorům sdělil, že „nejvíce mě bavilo téma prostituce, násilí a obchod s lidmi“, Klára (13) ze stejné skupiny přikyvovala: „mně nejméně bavila ta poslední setkání, hlavně domácí násilí bylo hrozný.“

Fotogalerie z projektu Tváře lásky

Zajímavostí je, že polovina dětí hodnotila téma gender jako nejvíce zajímavé, jelikož se s tímto pojmem dosud nesetkala. Opakem byla druhá polovina dětí, pro které bylo téma gender nejméně zajímavé. Tento rozpor může plynout jak z věkové skladby dětí v jednotlivých skupinách, tak z uchopení tohoto tématu samotnými lektory. Každý lektor si témata upravoval na míru jednotlivé skupině.

Lektory nejvíce potěšilo, když jim děti sdělily, že program je bavil, a kdyby se v preventivním programu pokračovalo, rádi by se zúčastnily. Celý preventivní projekt shrnul Radek (14) ,,Nevěděli jsme co je gender a teď už jo“ a Michal (15) ,,je to tu lepší než ve škole, odsud si něco odnesu do života“.

Projekt TVÁŘE LÁSKY probíhá v  období od 1. května 2015 do 30. června 2016 za podpory Norských fondů a ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha. Projekt Magdala, služba Arcidiecézní charity Praha, tímto rozšiřuje pole své činnosti o terénní preventivní aktivity s dětmi a s mladistvými.

Čtěte další aktuality z projektu Tváře lásky.

Související akce

Závěrečná konference a vernisáž k projektu Tváře lásky (24. 5. 2016, 11:00 — 24. 5. 2016, 17:00)
Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371