Střední škola

Zkoušky na střední škole jsou během prvních tří let na prvním stupni (čtyřletý O-level) a v pátém ročníku na druhém stupni (dvouletý A-level) kompletně v režii konkrétní školy a jejích učitelů.

Někdy je na vysvědčení také zmíněno, jak si student vede ve srovnání s ostatními tzv. Position. Uvedené číslo znamená, kolikátým z celkového počtu studentů (number of pupils nebo out of) ve třídě, co do prospěchu, je.

Informace o výkonu studenta naleznete v hlavní tabulce, jejíž sloupce bývají v tomto pořadí:

 • název předmětu
 • počet procent, kterých student dosáhl
 • opět počet procent, kterých student dosáhl
 • konečný výsledek v %
 • finální známka, která se přepočítává z předchozího sloupce dle známkovacích tabulek
 • učitelovo krátké slovní hodnocení výsledku

V posledním řádku TOTAL je uveden celkový výsledek za školní rok.

Vyjádření Promoted to znamená, že student postupuje do dalšího ročníku. Repeat znamená opakování ročníku.

Finální přepočítaná známka u jednotlivých předmětů (AGGREGATES - AGG) je na vysvědčení uvedené v rozsahu 1-9 = číslo na konci známky viz tabulka níže.

Pozn.: Student může postoupit do dalšího ročníku, jestliže dosáhne minimální požadované hranice pro postup a to i v případě, že neuspěje v nějakém předmětu.

známka 

 75-100

Distinction 1 

 70-74

 Distinction 2

 65-69

 Credit 3

 60-64

 Credit  4

 55-59

 Credit 5

 50-54

 Credit 6

 44-49

 Pass 7

 40-43

 Pass 8

 0-39

 Failure 9

Hodnotící hranice je pouze ilustrační.

Význam těchto známek lze také vyjádřit následovně (čím nižší číslo, tím lepší výsledek):

 • 1-2      výborně
 • 3-6      dobře
 • 7-8      dostatečně/prospěl
 • 9         neprospěl

Krátké slovní hodnocení

 hodnocení

překlad 

český ekvivalent (známka) 

 Excellent

 Výborný

 1

 Very good

 Velmi dobrý

 2

 Good, Fair, Improve

 Dobrý

 3

 Weak, Poor, Pull up

 Slabý

 4

 Failure

 Velmi slabý

 5

Pod hlavní tabulkou je uvedeno krátké slovní vyjádření ke školním výsledkům studenta, nejprve třídním učitelem a pak i ředitelem školy.

Názvy předmětů

 • ENGLISH – anglický jazyk
 • ENGLISH LIT. – anglická literatura
 • MATHEMATICS – matematika
 • C.R.E. - náboženství
 • AGRICULTURE – zemědělství, pěstitelské práce
 • PRINC. ACCOUNTS – základy účetnictví
 • POL. EDUC – občanská výchova, politologie
 • GEOGRAPHY – zeměpis
 • FINA ART – výtvarná výchova
 • HISTORY – dějepis
 • COMPUTER – výpočetní technika
 • PHYSICS – fyzika
 • MUSIC – hudební výchova
 • BIOLOGY – biologie
 • OFFICE PRACTICE – kancelářské práce
 • CHEMISTRY – chemie
 • TAILORING – šití
 • LUGANDA – místní jazyk luganda
 • FRENCH – francouzština
 • CRAFTS – řemesla, dílny
 • COMMERCE – obchod
 • ECONOMY - ekonomie
 • HEALTH SCIENCE - zdravověda

O výstupu podporovaného studenta z programu je dárce informován dokumentem osvětlujícím důvody, pro které dítě opouští program (např. řádné ukončení studia) tzv. Leaving Form. Jestliže dárce tento dokument neobdrží, může předpokládat, že dítě nadále pokračuje ve studiu.

Pro lepší pochopení textu výše uvádíme příklad, jak si vedla Judith ve druhém ročníku

 subjects
předměty

MID term
(druhý trimestr %) 

Third term
(třetí trimestr %) 

Total
(celkem) 

aggregates
(známky) 

comments
(slovní hodnocení) 

Anglický jazyk 

 18

 38

 56

 5

Dobrý 

 Matematika

 15

 26

 41

 8

 Zlepši se

 Zeměpis

 -

 42

 42

 8

 Přidej

 Občanská výchova

 11

 53

 64

 4

 Dobrý

 Náboženství

 19

 46

 65

 3

 Dobrý

 Výtvarná výchova

 14

 42

 56

 5

 Dobrý

 Luganda

 15

 43

 58

 5

 Dobrý

 Obchod

 10

 39

 49

 7

 Slabý

 Ekonomie

 18

 43

 61

 4

 Dobrý

 Total
(celkem)

 

 

 492

 

 Postupuje do S.3

V uvedeném příkladu vidíme, že Judith měla vcelku dobré výsledky. Přidat by ale měla v matematice, zeměpisu a obchodě. Judith postoupila do dalšího ročníku.

Další informace o školním systému v Ugandě.

Tříkrálová sbírka 2019
Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371