Pomoc při překonávání problému Digital Divide v Africe

Logo ČRA

Popis výchozí situace:

Cedule ukazující směr do školyPropastný rozdíl v úrovni ekonomického i sociálního rozvoje mezi státy rozvinutými a rozvojovými je patrný v mnoha oblastech. Jedním z nich je také tzv. problém „digital divide“, který lze stručně charakterizovat jako rozdíl mezi těmi, kteří mají přístup k informačním a komunikačním technologiím a umí je využívat, a těmi, kteří k nim z jakýchkoliv důvodů přístup nemají a jsou tak vyloučeni z výhod, jež informační společnost přináší.

Náš projekt je financován v rámci vládního programu zahraniční rozvojové spolupráce a jeho účelem je v souladu s koncepcí zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období 2010-2017 především přispět k naplnění Rozvojových cílů tisíciletí OSN, zejména k zajištění úplného základního vzdělání pro všechny děti.

Instalace solárních panelůPředstavení regionu:

Pro realizaci projektu byla vybrána Mpanshya Basic Government School, jedna ze základních škol nacházejících se v okresu Chongwe, v obci Mpanshya vzdálené 186 km východně od Lusaky. V současné době poskytuje škola vzdělání od 1. do 9. třídy více než 1000 žákům ze spádové oblasti v okruhu až 6 km.

Okres Chongwe se řadí k největším v Zambii s celkovým počtem 148 tisíc obyvatel. Mládež zde tvoří zhruba 46 % obyvatel. Chudobou trpí 79 % populace v okresu Chongwe, přičemž celostátní průměr lidí žijících pod hladinou chudoby dosahuje 64 %.

Důkaz místo slibů - žárovky úspěšně svítíCíle a průběh projektu:

Zvýšit počítačovou gramotnost a zkvalitnit podmínky ke vzdělání v odlehlé rurální lokalitě Mpanshya v Zambii, aby bylo místní mládeži umožněno lépe se uplatnit na trhu práce a zvyšovat tak životní úroveň v oblasti.

Za tímto účelem bude vybudováno regionální centrum informačních a komunikačních technologií, budou proškoleni minimálně dva místní učitelé, kteří tak budou moci dále zajišťovat udržitelnost projektu, a ve finálním stádiu budou zorganizována dvě pilotní týdenní školení vždy pro 14 vybraných studentů (celkem tedy 28 studentů).

Cílová skupina projektu:

Test zapojení většího spotřebiče do sítěZ tohoto projektu budou v první fázi těžit studenti a učitelé základní školy Mpanshya Basic School dlouhodobě spolupracující s Charitou Praha v rámci programu Adopce na dálku®. Cílem programu podpory vzdělání je navíc této škole napomoci v jejím úsilí rozšířit se o středoškolský stupeň. Jedno z kritérií, jak může základní škola v Zambii získat status střední školy, spočívá totiž v zajištění počítačového vybavení tříd a následného osvojení základních počítačových schopností studentů a lektorů.

Služby regionálního centra informačních a komunikačních technologií budou moci za nízký poplatek zajišťující udržitelnost projektu využívat v odpoledních hodinách také zájemci z městečka Mpanshya a celého okolí.

Souvislosti a historie projektu:

Z formálního pohledu představuje základ kooperace mezi Arcidiecézní charitou Praha a Institute for Information Industry (III) „Memorandum o spolupráci“ uzavřené 15. července 2011. Tento dokument poskytuje rámec pro vzájemnou spolupráci, jejímž účelem je pomoci rozvojovým zemím za využití nejmodernějších technologií. Na základě uzavřeného memoranda oba partneři již v roce 2011 realizovali společný projekt na podporu počítačové gramotnosti ve škole Guinkouma nacházející se na chudinském předměstí hlavního města Burkiny Faso - Ouagadougou.

Mpanshya Basic SchoolSpolupráce s tchajwanskou organizací Institute for Information Industry:

III je neziskovou organizací se sídlem na Tchaj-wanu a je do projektu zapojena především jako technologický partner s dlouhodobými zkušenostmi, které může poskytovat díky zapojení předních technologických firem a to nejen z oblasti centra informačních a komunikačních technologií (ICT), ale rovněž z oblasti obnovitelných zdrojů energie jako jsou fotovoltaické panely a s nimi související systémy.

Zapojte se 

Pokud vás tento projekt zaujal a rádi byste podpořili další obdobné projekty, můžete přispět finančním darem v jakékoli výši na náš účet číslo 749011/0100 (Komerční banka), variabilní symbol 20960 (Vzdělávání). Děkujeme. 

Přečtěte si další zajímavosti a aktuální informace z realizovaných projektů v Zambii!

Pomáhejte nám pomáhat!
 

Navštivte Penzion u sv. Kryštofa

Využijte služeb našeho penzionu.
Praha 10 - Záběhlice

TEL. 272 769 371